ZENDELINGENWERK IN ZUID AFRIKA

ZENDELINGENWERK IN ZUID AFRIKA | Geld inzamelen
 
 
ZENDELINGENWERK IN ZUID AFRIKA. HULP VOOR MENSEN. ALSO IN ENGLISH

Hoi, leuk dat je op deze pagina kijk.

 

Wij willen iedereen bedanken voor jullie steun uit de diepte van ons hart.

. . . . Wij zijn onderweg.

 

Wij zijn Bob & Jeanet Mens.

Ons doel is om zendelingenwerk in Afrika te gaan doen, wij willen ons settelen in Zuid Afrika in het plaatsje HEIDELBERG (Western Cape). Hier hebben wij een huurhuisje weten te regelen! Maar verder hebben wij nog niets daar .. en moeten van voor af aan beginnen en alles opbouwen.

Wij vertrekken begin Januari 2018 naar Zuid Afrika om daar ons zendelingenwerk voort te zetten.

 

Wat betekent dit  ...

 

DIT BETEKENT DAT WE BINNEN DRIE MAANDEN GAAN VERTREKKEN!

Wij steken al ons geld in dit project en hebben ons zelfs al aangemeld bij een lokale studie aldaar,

voor meer informatie over deze studie kun je kijken op: http://www.charisbiblecollege.org.za/ 

 

Wij willen deze studie van 3 jaar afronden om ons goed voor te bereiden voor het werk wat wij op ons hart hebben gekregen om te gaan doen.

Dit is onze visie/doel :

 -  Weeskinderen helpen (Zie foto's)

 -  Een boerderij op te starten om voor deze kinderen te zorgen en te kunnen opvangen.

 - Wij willen graag Gods woord bij alle mensen brengen die wij op onze tochten tegen gaan komen.

 

Daarbij hebben we jullie hulp hard nodig!

 Wij laten alles achter om daar aan te komen met alleen onze koffers.

Wij vragen om een bijdrage in de kosten van de vliegreis, huur, studie, boerderij, etc.

 

Wij hopen dat jullie ons willen helpen en volgen in onze weg ernaar toe.

 

Volg ons op facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431802915

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISSIONARY WORK IN SOUTH AFRICA HELPING PEOPLE FROM THE PEOPLE.

Hi, thank you for looking on this page ..

 

We would like to thank everyone for your support from the depth of our heart.

. . . . We are on our way.

 

We are Bob & Jeanet Mens.

Our goal is to do missionary work in Africa, we want to settle in South Africa in the town of HEIDELBERG (Western Cape). Here we have managed to secure a small rental house ! But beyond that . . ., we have nothing and have to start from scratch and build everything up again.

Our plan is to leave for South Africa at the beginning of January 2018 to continue our missionary work there.

 

What does this mean ...

 

THIS MEANS THAT WE WILL BE LEAVING WITHIN THREE MONTHS TIME !

We are putting all our money into this project and have signed up at the bible college.

For more information on this study, please visit: http://www.charisbiblecollege.org.za/

 

We want to complete the 3-year study to prepare ourselves and be properly grounded in the Word of God for the work we will be doing

This is our vision / purpose:

 - Help orphans (See pictures)

 - To start a farm to take care of these children.

 - We would like to bring God's word to all people who will come across our path.

 

In addition, we desperately need your help !

 We will be leaving everything behind to arrive there with only our suitcases.

We are asking for your help in the form of a contribution for the cost of the flight, rent, study, farm, etc.

 

We hope you will help us and follow us on our way.

We will be giving you updates as to how we are progressing on our journey.

 
Follow us on facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000114318029Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

3 donaties
€ 25,00
Doel: € 10.000,00
0%

Deze actie is gesloten.