WIE HELPT MIJ WEER JUICHEN?!!

WIE HELPT MIJ WEER JUICHEN?!! | Geld inzamelen
 
 
If you can't stop thinking about it, don't stop working for it

English below

Für Deutsch, schau bitte weiter nach unten

 

Lieve mensen11,

Ik zal mij eerst even voorstellen ik ben Jill Meijer, 22 jaar en mijn grote passie is handbal.
Op mijn 8e ben ik in aanraking gekomen met handbal (bij Vriendschap in Amsterdam) en vanaf de allereerste training was ik meteen verkocht: dit is mijn grote hobby en dit wil ik elke dag doen! Al snel verkaste ik naar eredivisie club VOC waar ik heel mijn jeugdopleiding heb genoten. In het eerste team komen van VOC werd echt mijn grote droom. Deze droom werd mijn doel en die heb ik uiteindelijk bereikt. Als je een doel bereikt hebt ga je jezelf meer doelen stellen die van mij werd in de oranje selectie komen van mijn leeftijdsgroep en uiteindelijk handballen in een buitenlandse competitie…. hier straks meer over.
Via de regionale selectie (Midden-Nederland) kwam ik terecht bij de nationale jeugdselecties waar ik ontzettend leerzame Ek’s en Wk’s heb gespeeld.
Om mij verder te ontwikkelen heb ik vanaf mijn 16e drie jaar intern gezeten op de Handbal Academie op Papendal, daar trainde ik 2 keer per dag. Tussen de trainingen door ging ik naar school in Arnhem waar ik uiteindelijk mijn HAVO diploma heb gehaald. Mijn leven bestond op dat moment alleen maar uit trainen, wedstrijden spelen en school. Dit was een zware maar vooral mooie tijd.
Op mijn 19e werd mijn harde werken beloond en kreeg ik de kans om in de 1e Bundesliga (Duitsland) te spelen. Deze kans heb ik met beide handen gegrepen, tenslotte was dit altijd mijn grote doel. Uiteindelijk heb ik 2,5 jaar in deze competitie gespeeld waar ik veel van heb geleerd totdat ik mijzelf tegen kwam, absoluut het plezier in handbal verloren was en een burn-out bleek te hebben. Op doktersadvies ben ik terug gegaan naar Nederland en heb ik mijn Duitse contract ingeleverd. In Nederland ben ik aan mijn herstel gaan werken en met behulp van een hapto-therapeut ben ik er weer helemaal bovenop gekomen.
Na enige tijd ben ik gaan meetrainen met VOC en begon ik het plezier in handbal weer terug te vinden en weet ik weer waarom handbal mijn grote passie is. Ik wil ook heel graag weer wedstrijden gaan spelen.
Echter…….
Lijkt dit voor mij niet haalbaar, het meespelen met VOC, doen wat ik het liefste wil wordt voor mij onmogelijk gemaakt simpelweg om financiële redenen.
Om in de Nederlandse eredivisie te mogen spelen moet er een overschrijving betaald worden. Deze overschrijving komt neer op een bedrag van €6.000,- ( internationale overschrijving + opleidingskosten).
Helaas kunnen zowel mijn aanstaande vereniging, VOC Amsterdam, als ik dit bedrag niet ophoesten en dit zou betekenen dat ik niet kan handballen. Zelfs in een lagere competitie mag ik mijn passie niet uitoefenen. Na alles wat ik er voor gedaan en gelaten heb zou ik het vreselijk vinden als ik niet kan handballen.
Daarom heb ik een Crowdfunding opgezet. Mocht u mij willen helpen/steunen klik dan op de link.
Ik ben ontzettend blij en dankbaar met elke euro en/of als je mijn berichtje deelt.
Alvast heel erg bedankt !
Liefs Jill

Ps. Mocht ik uiteindelijk niet op het gewenste bedrag komen dan stort ik het geld uiteraard naar u terug! Mocht ik meer ontvangen dan nodig is dan wil ik dit graag doneren aan een goed doel: KIKA.

 

 

 WHO HELPS ME TO CHEER AGAIN?!!

Dear people,11

My name is Jill Meijer, I am 22 years old and my biggest passion is playing handball.
When I was 8 years old I discovered the sport Handball (at Vriendschap in Amsterdam)
Since the first training I was really excited; this will be my biggest hobby and I want to do this every day!
Soon I moved to first league club VOC, where I played my whole youth and two years seniors. My dream was to become part of the first team. This dream became my goal and finally I reached my goal. When you reach your goal you set yourself more goals and my next goal was to play in the national team of my age group and eventually to play in a foreign competition….. more about that later.
Through the regional selections I ended up in the national youth/junior teams where I played very educational European and World Championships.
When I was 16 years old I went to the Handball Academy at Sports Centre Papendal where I lived from Monday till Friday and I trained there twice a day. Between the trainings I went to school in Arnhem where I graduated. At that time my life only consisted of training, playing matches and going to school, it was a hard but beautiful time.
The hard working was rewarded and on my 19th I got the opportunity to play in the first Bundesliga in Germany. Of course I took this opportunity with both hands, after all this was my big goal.
Finally I played 2,5 years in this competition and learned a lot, till I encountered myself. I lost all my pleasure in Handball and it turned out that I had a burn-out. The doctor gave me the advice to go back to The Netherlands and I ended up my German contract. Back home I worked on my recovery and with the help of a therapist I came on top of it.
After a while I start to join trainings with my old club VOC and I found the fun in handball back and realized why handball is my biggest passion. I also want to play matches with VOC.
But………
It seems that doing the thing I love most is not achievable for me due to financial reasons.
To play in the first league in The Netherlands there must be paid an amount of € 6000,00 (international transfer and learning costs), what is a huge amount for Dutch handball!
Unfortunately, my upcoming club (VOC Amsterdam) and I are not able to pay such an amount, what means that I am not able to play handball. I am even not allowed to exercise my passion in a lower division. After all I have done and left for it, it would be terrifying if I am not able to play handball.
For these reason I have set up a crowdfunding.
If you want to help or support me, please push the link.
I will be very grateful with every euro or if you share my message.
Thank you in advance!
Lots of Love Jill

P.S.
If I am finally not succeed in raising the target amount I will refund the money!
If I raise more than the target amount I like to donate it to a charity fund; KIKA (Children with Cancer)

 

WER HILFT MIR WIEDER JUBELN!

Liebe Menschen,11

Zuerst werde ich mich kurz vorstellen: ich bin Jill Meijer, 22 Jahre alt und meine große Leidenschaft ist Handball. Als ich 8 Jahre alt war kam ich in Kontakt mit Handball (bei Vriendschap in Amsterdam) und vom ersten Training an war ich sofort verkauft: Handball ist mein großes Hobby und das möchte ich jeden Tag machen! Bald wechselte ich zum Erstligisten VOC, wo ich mein Jugendtraining genossen habe. In der ersten Mannschaft von VOC spielen wurde wirklich mein großer Traum. Dieser Traum wurde mein Ziel und das habe ich schließlich erreicht. Wenn Sie Zielen erreichen, werden Sie sich mehr Ziele setzen. Mein Ziel wurde die Holländische Auswahl meiner Altersgruppe erreichen und Handball im Ausland spielen (mehr dazu später) ....

Über die regionale Auswahl (Midden-Nederland) landete ich bei den nationalen Jugendauswahlen. Hier habe ich sehr lehreiche EM’s und WM’s gespielt. Um mich weiter zu entwickeln habe ich seit meinem 16. Lebensjahr intern in der Handbalacademie auf Papendal gefolgt, dort haben wir 2-mal pro Tag trainiert. Zwischen den Trainingen bin ich in Arnheim in die Schule gegangen, wo ich mein Abitur (Havo-Diploma) gemacht habe. Mein Leben bestand damals nur aus trainieren, Spielen spielen und Schule. Dies war eine schwere, aber sehr besonders schöne Zeit.

Als ich 19 Jahre alt war wurde meine harte Arbeit belohnt und bekam ich die Chance in der 1. Bundesliga zu spielen. Ich nutzte diese Gelegenheit mit beiden Händen, schließlich war das immer mein großes Ziel. Jetzt endlich habe ich 2,5 Jahre in der 1. Bundesliga gespielt. Ich habe hier sehr viel gelernt bis ich mich selbst getroffen habe, absolut den Spaß im Handball verloren habe und einen Burnout gezeigt habe. Auf medizinischen Rat bin ich zurück nach Holland gezogen und habe ich meinen deutschen Vertrag eingereicht. In Holland habe ich an meiner Genesung gearbeitet und bin ich mit Hilfe eines Hapto-Therapeuten wieder an die Spitze gekommen. Nach einiger Zeit habe ich angefangen mit VOC zu trainieren und ist der Spaß und Freude in Handball wieder zurückgekommen, ich weiß jetzt wieder warum Handball meine Leidenschaft ist.

Jedoch ...
Scheint dies für mich nicht machbar, Handball spielen mit VOC, dass was ich bevorzuge, wird einfach aus finanziellen Gründen unmöglich gemacht. Um in Holland 1. Liga Handball spielen zu können müssen Transferkosten bezahlt werden. Diese Transferkosten betragen 6.000 Euro (internationale Transfer + Ausbildungskosten).Leider können sowohl meine zukünftige Verein VOC als ich diesen Betrag nicht bezahlen, das würde bedeuten, dass ich kein Handball spielen kann. Selbst in eine niedrigere Liga darf ich meine Leidenschaft nicht ausüben. Nach allem, was ich getan habe und gegangen bin, würde ich es schrecklich finden, wenn ich kein Handball spielen kann.

Deshalb habe ich ein Crowdfunding eingerichtet. Wenn Sie mir helfen / unterstützen möchten, klicken Sie auf den Link. Ich bin sehr glücklich und dankbar mit jedem Euro und / oder wenn Sie meine Nachricht teilen.

Danke im Voraus!

Liebe Gruße,
Jill

Ps. Wenn ich am Ende nicht das gewünschten Betrag habe, werde ich Ihnen das Geld natürlich zurückgeben! Wenn ich mehr als das gewünschten Betrag bekomme, möchte ich das für einen guten Zweck spenden: KIKA. (Kinder mit Krebs)

 

 

 

 

 

 

Jill Meijer
11-07-2018

Lieve mensen,

 

Heel erg bedankt voor de eerste donaties !!

Jullie helpen mij enorm!

 

x Jill

 


39 donaties
€ 960,00
Doel: € 6.000,00
16%

Deze actie is gesloten.