Vrienden van Pebbles Project

Vrienden van Pebbles Project | Geld inzamelen
 
 
Vrienden van Pebbles Project steunt kansarme kinderen in Zuid Afrika

Pebbles Project is een organisatie die het leven van kansarme kinderen en hun families uit de gemeenschappen in de gebieden in de West Kaap, Zuid Afrika, verrijkt. Sinds de oprichting in 2004, beïnvloedt de organisatie de levens van kinderen en hun families door middel van het geven van ondersteuning, begeleiding en interventies in vijf kerngebieden: educatie, gezondheid, voeding, gemeenschap en veiligheid.

Welke projecten gaan we ondersteunen?
We hebben 2 projecten waar we Pebbles bij gaan ondersteunen: Het 'Grade R program' en de 'School Leavers.'
Hieronder vind je meer informatie over de projecten.

Grade R program
Het ASC-programma biedt onderwijsondersteuning aan schoolgaande kinderen. In elk ASC centrum zitten leerlingen van alle klassen door elkaar. Dit programma richt zich op de educatieve ontwikkeling van het kind door huiswerkbegeleiding, extra ondersteuning en buitenschoolse activiteiten.

Op dit moment is er geen speciale aandacht voor de Grade R leerlingen (kleuters) binnen de ASC. Daar wil Pebbels verandering in brengen, waardoor er een pilot gedraaid gaat worden op 2 ASC centra. Het Grade R-programma heeft als doel dat de kinderen leren door te spelen. Het programma wordt geïmplementeerd voor de sociale ontwikkeling van de Pebbles-leerlingen. Rekenen en taal worden in verschillende stadia in het programma opgenomen.

Ook andere middelen, zoals knutselen, worden gebruikt om zo kritische en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen bij de kinderen. 

Wat gaan wij doen?
Wij gaan starten met het uitvoeren van de pilot met als belangrijkste doel het onderzoeken op welke manier dit programma het best geïntegreerd kan worden in het bestaande ASC programma. Hoe kan de teacher de leerlingen voldoende aandacht geven zodat ze met het programma aan het werk kunnen? Door zelf een aantal weken het Grade-R programma te geven op twee verschillende centra, de kinderen te kunnen volgen en veel overleggen met de teachers, hopen wij na afloop een goed advies te kunnen geven over de implementatiewijze van het Grade-R programme. Dit maakt het een duurzaam project.


School Leavers Programme
De tienerjaren is een lastige periode in het leven van een kind. Schoolrichting, loopbaankeuzes, sollicitatieprocedures en mogelijkheden voor vervolgonderwijs kunnen overweldigend zijn. We werken met onze kinderen om hen te helpen bij het maken van een keuze op het gebied van school of werk.


Het Pebbles Project School Leavers Programma is een uitbreiding van het After School Club (ASC) Programma en is ontwikkeld om studenten informatie te geven om loopbaanbeslissingen te nemen maar ook de middelen om verder te studeren na het behalen van hun examen. Na het afronden van de middelbare school waren de leerlingen gewend (gebaseerd op de perceptie van de gemeenschap) om in de wijngaard te blijven werken, omdat ze zich niet bewust waren van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot andere carrières en ontwikkelmogelijkheden.

Het School Leavers Programma is gericht op het bieden van intensieve focus op hun toekomst en het aanpakken van de financiële, academische en psychosociale barrières voor studenten die op school blijven. Bij het Pebbles Project geloven ze dat "Onderwijs het krachtigste wapen is dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen" - Nelson Mandela.

Het programma wordt uitgevoerd door middel van ondersteunende groepsbijeenkomsten, het geven van informatie en persoonlijke begeleiding. Doordat de studenten zich op deze manier kwalificeren om marktgerelateerde salarissen te verdienen en hiermee de cyclus doorbreken van het werken op een wijngaard tegen een minimumloon, stoppen ze de armoede.

Wat gaan wij doen?
Om de studenten sterker te maken gaan wij in 4 bijeenkomsten een training geven, genaamd Dare Devils Pebbles. De training richt zich op het vergroten van zelfvertrouwen en motivatie, het voorkomen van faalangst, onderpresteren en demotivatie, het mentaal sterker worden en oprecht en zeker communiceren. Dit zal de studenten de vaardigheden aanleren en handvatten geven om keuzes te maken die goed bij hen persoonlijk passen, leren door te zetten en ergens voor te gaan.

Om de duurzaamheid van het de Dare Devils Pebbles training te waarborgen, zal er een maatschappelijk werker van Pebbles Project bij alle bijeenkomsten aanwezig zijn om de inhoud van de training ook te volgen. Daarnaast krijgt zij voldoende achtergrondinformatie mee om in de toekomst zelf met studenten met deze training aan de slag te gaan.

Training teachers ASC
Elke maand krijgen de teachers van de ASC’s een training waarin het volgende aan bod komt:

- Het ASC-programma dat voor de volgende maand wordt geïmplementeerd
- Theorie waar het programma op gebaseerd is
- Verzorgen van alle benodigde middelen en training hoe deze items te gebruiken, op te slaan en te onderhouden.
- Classroom Management en technieken voor het omgaan met gedragsproblemen
- Speciale onderwijs behoeften, gericht op leerlingen met leerproblemen en/of - achterstanden, en hoe ze te ondersteunen binnen het ASC
- Onderwijstechnieken
- Persoonlijke en professionele ontwikkeling
- Training van gespecialiseerd personeel - maatschappelijk werkers, buurtwerkers, leraren, en vele anderen.
- Bijscholing in computervaardigheden

Tijdens één van deze maandelijkse trainingen, gaan wij een training geven aan de ASC teachers met als doel het signaleren van mogelijke problemen en risicofactoren en inzicht geven in wat zij kunnen doen om de leerlingen mentaal sterker te maken.

In elke ASC willen wij minstens 2 naslagwerken van de training beschikbaar hebben zodat wanneer de teachers kenmerken, problemen of risicofactoren opmerken, zij de betreffende informatie erbij kunnen pakken en zich hierin verdiepen. Daarnaast kan de maatschappelijk werker worden ingeschakeld om samen met de leerling zo vroegtijdig mogelijk (een deel van) de training in te zetten.

 

 

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

59 donaties
€ 2.927,00
Doel: € 8.280,00
35%

Deze actie is gesloten.