Geld inzamelen | Vrienden van Laurentius
 

Vrienden van Laurentius

Goede zorg omvat meer dan alleen ziekenhuiszorg

Hallo,

Wij zijn Robby, Juul, Esmee, Lianne en Mika. Wij zijn laatstejaars studenten van de opleiding Vakman- en ondernemerschap op Gilde opleidingen in Roermond. Als eindopdracht willen wij zoveel mogelijk geld inzamelen voor Vrienden van Laurentius. Dit is een belangenorganisatie gericht op het makkelijker maken van het dagelijkse leven van de patiënten in het ziekenhuis Laurentius. Vanuit school zijn wij als groep gekoppeld aan het bedrijf LEAN HR Services B.V. te Roermond. Hans Rademakers en William Bremmers zullen ons ondersteunen en begeleiden bij het maken van plannen om geld in te zamelen voor de stichting Vrienden van Laurentius. 

Iets meer informatie over de stichting...

Doel van de stichting
De stichting heeft als doel het ondersteunen van de werkzaamheden van het Laurentius Ziekenhuis ten behoeve van de patiënten, verzorgers en naasten door middel van het financieren van zorggerelateerde voorzieningen en/of diensten die niet of niet voldoende bekostigd kunnen worden uit de reguliere middelen van het ziekenhuis. De activiteiten van de stichting zijn onder meer gericht op het inzamelen van financiële middelen die nodig zijn om de voorzieningen te realiseren.

Door de oprichting van een aparte stichting, losgekoppeld van het ziekenhuis, wordt gewaarborgd dat de geworven gelden rechtstreeks worden aangewend voor de geselecteerde projecten.

Wij hopen doormiddel van jullie donaties zo veel mogelijk geld bij elkaar te krijgen zodat deze stichting nog meer kan betekenen voor hun patiënten. 

3 donaties
€ 15,00
69 dagen te gaan