Veteranen Organisatie Zuidoost Drenthe

Veteranen Organisatie Zuidoost Drenthe | Geld inzamelen
 
 

Om onze doelen voor 2023 zoveel mogelijk te realiseren zijn wij opzoek naar donateurs,

 

Het belangrijkste is om tijdens diverse herdenkingen (kransen en bloemstukken willen gaan leggen) o.a

 

Herdenking Pools monument te Emmen

 

Bevrijding 77 jaar Emmen, Coevorden en Borger/Odoorn

 

Indie herdenking te Emmen 

 

Dodenherdenking Emmen, Coevorden en Borger/Odoorn

 

Drentse Veteranendag 

 

Een Veteranen gezin een verrasingspakkket aanbieden (dat als het financieel mogelijk is een paar x per jaar en dan iedere keer een ander gezin) en er een jaarlijks iets van maken.

 

En 1 a 2 keer een gezellige dag organiseren met een hapje en drankje (BBQ) muziek een soort regionale Veteranen ontmoetingsdag.

 

En we zijn voor de inrichting ook nog een aantal zaken nodig (maar dat komt pas als we alle andere bovengenoemde zaken hebben gerealiseerd)

 

 

VOZOD is een stichting die er wil zijn voor alle veteranen, actief dienend, jong, oud, vrouwen en mannen en hun thuisfront in Zuidoost Drenthe.

De volgende punten staan bij ons centraal.

– Kameraadschap & Saamhorigheid

– Ontmoeten

– Activiteiten & Sport

– Informatie & Advies

– Partners & Kinderen

– Regionale Evenementen

 

Doelstellingen

De Stichting Veteranen Organisatie Zuidoost Drenthe is op 17 oktober 2018

notarieel opgericht o.a. met als doel:

 

het behartigen van de belangen van veteranen en het bevorderen van

saamhorigheid en vriendschap tussen de veteranen;

het nemen van initiatieven door veteranen tot overdracht van hun kennis,

ervaringen en historisch besef op volgende generaties;

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 

het periodiek organiseren van een Veteranendag in Zuidoost Drenthe;

het geregeld houden van bijeenkomsten voor veteranen;

het bevorderen van de aandacht voor bedoelde kennis, ervaringen en historisch besef in onderwijsprogramma’s voor kinderen en ouderen.

Neemt u een kijkje op onze website

http://www.vozod.nl

 

Richard De Jonge
29-01-2023

Om onze doelen voor 2023 zoveel mogelijk te realiseren zijn wij opzoek naar donateurs,

Het belangrijkste is om tijdens diverse herdenkingen (kransen en bloemstukken willen gaan leggen) o.a

Herdenking Pools monument te Emmen

Bevrijding 77 jaar Emmen, Coevorden en Borger/Odoorn

Indie herdenking te Emmen 

Dodenherdenking Emmen, Coevorden en Borger/Odoorn

Drentse Veteranendag 

Een Veteranen gezin een verrasingspakkket aanbieden (dat als het financieel mogelijk is een paar x per jaar en dan iedere keer een ander gezin) en er een jaarlijks iets van maken.

En 1 a 2 keer een gezellige dag organiseren met een hapje en drankje (BBQ) muziek een soort regionale Veteranen ontmoetingsdag.

En we zijn voor de inrichting ook nog een aantal zaken nodig (maar dat komt pas als we alle andere bovengenoemde zaken hebben gerealiseerd)


1 donatie
€ 20,00