Verbeter onderwijs in sloppenwijken van Phnom Penh

Verbeter onderwijs in sloppenwijken van Phnom Penh | Geld inzamelen
 
 
Steun Diede met het verbeteren van het onderwijs voor kansarme kinderen in Cambodja.

Afgelopen oktober ben ik op eigen kosten naar Cambodja gegaan om een maand vrijwilligerswerk te gaan doen op een school in een sloppenwijk, net buiten Phnom Penh. Deze school is opgericht door Stichting Beetje Beter, een Nederlandse stichting die al ruim 10 jaar werkzaam is in Cambodja. De leerlingen van deze school komen uit erg arme gezinnen. Dankzij deze school krijgen deze 120 kinderen een kans op een betere toekomst en werken zij niet meer om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. De kinderen volgen hier Engelse les en computerlessen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan hygiëne, sport en spel. Op de school werkt een jong, gemotiveerd team van Cambodjaanse leerkrachten.

In oktober heb ik me voornamelijk bezig gehouden met het verbeteren van de Engelse lessen voor de allerjongste groep. De kinderen reageren hier ongelooflijk enthousiast op en hebben erg veel plezier in het leren van het Engels. In de periode dat ik hier aan het werk was heb ik ervaren dat ik, samen met de Cambodjaanse leerkrachten, het leerklimaat en de lessen op deze school verder kan verbeteren. Een maand was natuurlijk veel te kort om een blijvende verandering te bewerkstelligen. De Cambodjaanse staf heeft mij gevraagd om voor een periode van minimaal 6 maanden terug te komen om ze verder te helpen. Met mijn achtergrond als social worker ben ik ervaren in het werken met kinderen. Door de Cambodjaanse staf te coachen in een aantal thema’s zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, de onderlinge samenwerking en voorlichting geven over hygiëne wil ik graag zes maanden aan de slag om een duurzame verbetering op deze school te realiseren. Ik heb echter geen financiële middelen om deze gehele periode de kosten voor mijn vervoer, verblijf en de leermiddelen te kunnen betalen. In Cambodja is hier vanzelfsprekend ook geen budget voor. Daarom heb ik jouw hulp nodig! Wil je mij steunen in mijn ambitie om deze leergierige kinderen en leerkrachten verder te helpen? Doneer dan een bijdrage en deel mijn actie in je netwerk. Alvast hartelijk bedankt!Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

70 donaties
€ 2.553,00
Doel: € 6.000,00
42%

Deze actie is gesloten.