The red hot masterminds naar Sydney! | Geld inzamelen
 
 

The red hot masterminds naar Sydney!

The red hot masterminds gaan naar Sydney

Na het winnen van de innovatieprijs in de First lego league Benelux Finale, zijn the red hot masterminds uitgenodigd om Groningen/ Nederland te vertegenwoordigen in Sydney Australië.

Waar investeert u in:

·        Een groep dol enthousiaste tieners met innovatieve plannen voor de toekomst.

·        Onder de aandacht brengen van aardbevingsproblematiek in Groningen.

·        Oplossingsgericht leren denken.

·        Robotisering

·        Verbreden van horizon

·        Global Network

lwww.theredhotmasterminds.nl

Wat kunt u terug krijgen voor u donatie.

Donaties zijn welkom in alle mogelijke vormen en bedragen.

·        Boven de 100 euro krijgt u een vermelding op onze website.

·        Boven de 150 euro bent u welkom tijdens de open trainingssessies en krijgt u de nieuwsbrieven

·        Boven de 500 euro komen wij als gastspreker langs bij uw evenement en showen we onze innovatie bakstenen gevuld met plastic
        granulaat en dus beter bestand tegen aardbevingen. Daarnaast laten we onze wedstrijd legorobot zijn kunsten vertonen in de City
        Shaper  modus.

·        Boven de 1000 euro leren we u (max 20 pers) daarnaast programmeren met Micro bits.

The red hot masterminds to Sydney!
The red hot masterminds are going to Sydney

After winning the innovation prize in the First lego league Benelux Final, the red hot masterminds were invited to represent Groningen / the Netherlands in Sydney Australia.

Where do you invest in:

· A group of very enthusiastic teenagers with innovative plans for the future.

· Bring attention to earthquake problems in Groningen.

· Learning to think in a solution-oriented way.

· Robotization

· Broadening the horizon

· Global Network

www.theredhotmasterminds.nl

What can you get in return for your donation.

Donations are welcome in all possible forms and amounts.

· Above 100 euros you will receive a listing on our website.

· Above 150 euros you are welcome during the open training sessions and you will receive the newsletters

· Above 500 euros, we come as a guest speaker at your event and we show our innovation bricks filled with plastic
        granulate and therefore more resistant to earthquakes. In addition, we let our legorobot competition show its skills in the City
        Shaper mode.

· Above 1000 euros, we also teach you (max. 20 people) how to program with micro bits.

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

 

Laat een reactie achter

29 donaties
€ 746,00
Doel: € 25.000,00
2%