Stichting 040 Doet De Bakfiets

Stichting 040 Doet De Bakfiets | Geld inzamelen
 
 
De Bakfiets is een educatieve tool dat wordt gebruikt voor kennis bij verduurzamen

Via een fysieke bakfiets die we "DE Bakfiets" noemen, willen we naar basisscholen gaan om de leerlingen meer te leren over Natuur, Energie, Recycling, Duurzaamheid en Samenwerking.  Dit doen we via lesmodules die we  afgekort "NERDS" noemen.  Deze modules kunnen modulair in de bakfiets worden opgenomen in de vorm van leskisten of een vervangbare modulaire bak.

Kinderen leren in de 21e eeuw op een andere manier. De Duurzame Educatie Bakfiets speelt hier als leermiddel op in.  DE Bakfiets is interactief en kinderen gaan zelfstandig op onderzoek uit. Hij is zelfvoorzienend en er zit o.a. zonnepanelen, hand- en fietsgenerator en een windmolen op die duurzame energie kunnen opwekken voor het techniek gedeelte en de elektrische aandrijving.

 
Door ICT en kennisdelen een wezenlijk onderdeel van de lesmethoden te laten zijn, bieden de lessen met DE Bakfiets de mogelijkheid om instanties, initiatieven en organisaties met de leerlingen en hun ouders te verbinden. Aan DE Bakfiets wordt een interactief platform gekoppeld, waarop de kinderen kunnen inloggen en opdrachten uitvoeren. Het is mogelijk om de uitgevoerde opdrachten ook thuis te laten zien en te delen. Op het platform kunnen zij ook meer achtergrond informatie vinden over de onderwerpen en verwijzingen naar locaties en duurzame initiatieven die zij in de buurt en eigen tijd kunnen bezoeken. DE Bakfiets is voorzien van een GPS tracker, WiFi en een constante online verbinding  met een aantal webcam’s en bijvoorbeeld sensoren (weerstation, luchtvervuiling, roet, etc.). Dit maakt dat DE bakfiets ook een interessant object is om te volgen.

 

“Voor scholieren, door scholieren samen voor een duurzame toekomst”

 

De uiteindelijke bakfietsen en modulaire bakken met verschillende thema's zullen gemaakt worden door leerlingen van het technisch voortgezet onderwijs van met name  duurzame en herbruikbare materialen

Door scholen te ondersteunen bij duurzame educatieve projecten neemt DE Bakfiets haar verantwoordelijkheid om samen te werken aan een duurzame samenleving.


Doel
·        Het creëren van bewustwording bij kinderen en jongeren op het gebied van duurzaamheid, natuur en nieuwe technieken;

·        Platform bieden voor en door het verbinden van goede initiatieven, bedrijven en vrijwilligers die willen bijdragen aan onze duurzame doelstellingen;

Het aanleren van nieuwe praktische- en onderzoek vaardigheden die aansluiten op de snel veranderende (kennis)maatschappij (21st century skills)

·        Het vergroten van het wereldbeeld van kinderen door een beeld te geven van de rol van duurzame wetenschap en techniek in zijn of haar leven;

·        Een concept bieden dat door iedereen en overal gebruikt kan worden;

·        Leerkrachten ontzorgen en kinderen op een leuke verwonderende manier zich bewust maken van welke invloed zij zelf hebben op een duurzame toekomst.

·        Interesse wekken bij kinderen in techniek en de duurzame samenleving van morgen.

 

Doelgroep
De doelgroepen zijn divers en zullen in fasen worden betrokken bij het project.

Educatie:

Basisscholen groepen 6 t/m 8 en kinderen in deze leeftijd (8 t/m 12 jaar)

Leerkrachten basisonderwijs (ontzorgen)
Organisaties die zich bezig houden met duurzame- en techniekeducatie en hiervoor een podium willen krijgen

Makers:

Vrijwilligers met kennis en ervaring
Modulaire bakfiets: VMBO/MBO leerlingen technisch onderwijs (13 t/m 20 jaar)

Lesmodules:
technische HBO/WO studenten technisch- en groenonderwijs

Bedrijven, overheden en brancheorganisaties die belang hebben dat techniek en duurzaamheid ook al op het primaire onderwijs onder de aandacht worden gebracht.

 Verder kan DE Bakfiets ingezet worden bij evenementen en activiteiten georganiseerd door lokale organisatie die bezig zijn met duurzaamheid en bewustwording bij kinderen.

Bereik
DE Bakfiets begint klein maar kan op termijn een groot bereik krijgen, mogelijk zelfs internationaal.  Afhankelijk hoe het concept zich ontwikkeld. De huidige (prototype) bakfiets staat geregeld op markten en regionale bijeenkomsten waar het een groot publiek bereikt (200-2000 per keer). Het prototype kan ongeveer 2x per week naar scholen gaan en per bezoek kunnen 25 kinderen er mee aan de slag (1000-1500 per jaar). Daarnaast kan DE Bakfiets zal in de weekenden een vaste staanplaats krijgen bijvoorbeeld bij een kinderboerderij of een techniek-werkplaats (2000-5000 per jaar). Het ligt echter in de bedoeling dat er meerdere bakfietsen door technische scholen, als een terugkerend project, gebouwd gaan worden. Hiervoor zijn we in overleg met diverse middelbare scholen en is ook al belangstelling getoond buiten Eindhoven.

Schaal
Vooralsnog draaien we eerst proef in regio Eindhoven, een locatie moet op fietsafstand zijn of we moeten in de toekomst DE Bakfiets op een duurzame manier kunnen vervoeren. Echter het concept willen we op termijn ook graag open source delen met andere steden/landen. Wanneer er ook buiten Eindhoven belangstelling is voor DE Bakfiets kan het concept door anderen overgenomen worden. Duurzame Educatie bijvoorbeeld kan dan nog meer kinderen bereiken. Anderen kunnen meeliften op onze ervaringen en er zouden naast Stichting 040doet.nl ook andere stichtingen met een ander kengetal en domeintoevoeging kunnen ontstaan. Lesmodules kunnen lokaal ontwikkeld worden maar zijn natuurlijk ook tussen verschillende initiatieven via het platform op een duurzame manier uitwisselbaar.

Aansluiting bij het thema kinderrechten en onderwijs
Het bewustzijn over duurzaamheid willen we onze kinderen meegeven, zij hebben als eerste het recht invloed te hebben op hun eigen toekomst. Daarom is het belangrijk dat scholen het goede voorbeeld geven, duurzaamheid moet een onderdeel worden van het leersysteem. Door scholen te ondersteunen bij duurzame educatieve projecten neemt DE Bakfiets, aangestuurd vanuit Stichting 040doet.nl,  haar verantwoordelijkheid om samen te werken aan een duurzame samenleving. De Duurzame Educatie Bakfiets wordt gemaakt door leerlingen van het voortgezet technisch onderwijs voor leerlingen van het basisonderwijs.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

4 donaties
€ 35,00
Doel: € 35.000,00
0%

Deze actie is gesloten.