Steunfonds beroep in zaak Droog vs Van Liempt RuG

Steunfonds beroep in zaak Droog vs Van Liempt RuG | Geld inzamelen
 
 
Financiële ondersteuning inzake beroep tegen Ad van Liempt RuG

Onderzoeksjournalist Bart FM Droog gaat bij de Landelijke Organisatie Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) in beroep tegen het 'aanvankelijk oordeel' van de Rijksuniversiteit Groningen inzake het proefschrifft van Ad van Liempt. Gedurende deze procedure is hij aan een geheimhoudingsplicht gebonden.  

Omdat Droog gedurende de procedure niets nieuws meer mag publiceren over deze zaak en tegelijkertijd veel tijd en geld moet investeren in nader onderzoek, het schrijven van het beroepschrift en - gedurende het LOWI-onderzoek - nog meer materiaal moet leveren, terwijl er geen inkomsten tegenover staan, proberen we via deze wijze het onderzoekswerk van Droog financieel te ondersteunen. 

Volgens Droog is de uitspraak een "vrijbrief voor alle wetenschappers, studenten en promovendi van deze universiteit om ongestoord en ongestraft te plagiëren of zich aan andere vormen van wetenschapsfraude te buiten te gaan". 

Van Liempt, die in het verleden onder andere werkte voor de NOS, promoveerde vorig jaar aan de RUG met een proefschrift over de commandant van het concentratiekamp Westerbork, Albert Konrad Gemmeker. Volgens Droogprof. dr. Lodewijk Brunt, drs. Lotte Bergen, Koert Broersma en anderen had Van Liempt in zijn boek feiten verzonnen, informatie vervalst, plagiaat gepleegd en bronnen niet correct vermeld.

 
Zie: Droogs onderzoek t/m 5 januari 2020.
Persbericht RuG over aanvankelijk oordeel.
Advies CWI van de RuG over proefschrift Gemmeker. Commandant van Kamp Westerbork.
Aanvankelijk oordeel College van Bestuur RuG.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
28 donaties
€ 1.166,00
Doel: € 2.000,00
58%