Steun Stichting Veteranen Amerstreek

Steun Stichting Veteranen Amerstreek | Geld inzamelen
 
 
Veteranen uit de regio Amerstreek, Noord Brabant!

Op 8 augustus 2018 is er voor Veteranen in de Gemeente Geertruidenberg een Stichting opgericht onder de naam Stichting Veteranen Geertruidenberg. Op 9 augustus 2018 is deze stichting ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72317396 met RSIN/Fiscaalnummer 859170724. Eind september 2018 is door het bestuur unaniem besloten om de naam te wijzigen in Stichting Veteranen Amerstreek.

Stichting Veteranen Amerstreek heeft o.a. als doel het Het bevorderen van de waardering en erkenning van veteranen uit de regio Amerstreek - en directe omgeving - alsmede het verbeteren van de onderlinge relaties. Het opzetten van een nuldelijnsondersteuningssysteem voor de veteranen waardoor zij zorg kan dragen voor sociale kameraadschappelijke ondersteuning in het algemeen en ondersteuning van het verwerkingsproces in het bijzonder. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door- het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten, het organiseren van periodieke evenementen/bijeenkomsten voor de veteranen en hun partners/thuisfront, deelname aan landelijke activiteiten voor veteranen en voorlichting en promotie van **

We zijn Non-Profit, dus we hebben geen winstoogmerkt!
Stichting Veteranen Amerstreek is een Non-Profitorganisatie, dus zonder winstoogmerk. Alle financiële middelen zullen worden gebruikt om de stichting te besturen en uiteraard voor activiteiten voor onze veteranen zoals in onze statuten staan omschreven. Zelfs de oprichting is door het Veteranenplatform d.m.v. een bijdrage in de vorm van een kleine gift aan ons beschikbaar gesteld. Onze bestuursleden zetten zich geheel op vrijwillige basis in. Met onze vaste kosten zal het overigens wel meevallen en is het vooral in de opstartfase. Om onze veteranen en thuisfront goed te kunnen bereiken willen wij natuurlijk herkenbaar zijn. Naast onze mogelijkheden via socialemedia willen we dit natuurlijk ook doen via een flyer, banner en natuurlijk een visitekaartje.

Onze stichting zal voor haar doelstellingen vooral zijn aangewezen op de mogelijkheden van subsidies, giften en inkomsten uit diverse evenementen en/of activiteiten. Het bestuur van Stichting Veteranen Amerstreek is intensief op zoek naar de verschillende mogelijkheden. 

Sponsoring en/of steun
Ons steunen kan op verschillende manieren. Zelfs al door een korting in te voeren voor veteranen op vertoon van hun Veteranenpas. Maar ook met hulp van het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld middelen is een vorm van sponsoring. Daarnaast uiteraard met een financiële bijdrage. Wat u ook zou willen doen, alle steun is welkom. Er bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om bij bepaalde evenementen of activiteiten te sponsoren of te ondersteunen. Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
3 donaties
€ 30,00
Doel: € 3.000,00
1%

Deze actie is gesloten.