Steun Stichting KOOS

Steun Stichting KOOS | Geld inzamelen
 
 
Help ons om onze doelen en dromen te realiseren!

Stichting KOOS is een Samen naar School Klas in oprichting in de gemeente Haarlemmermeer. Wij zullen ontwikkelingsstimulatie, begeleiding en zorg gaan bieden aan kinderen met een ernstige (meervoudige) beperking binnen de muren van een reguliere school. Wij gaan ervoor zorgen dat kinderen met en zonder beperking elkaar dagelijks ontmoeten en zullen de kinderen met een beperking zoveel mogelijk laten aansluiten bij onderwijs. Samen waar mogelijk, apart wanneer nodig!

Stichting KOOS heeft een ANBI-status. Met deze erkenning zijn giften aan Stichting KOOS aftrekbaar voor donateurs. Zowel voor inkomsten- als vennotschapsbelasting.

Dingen waar wij van dromen.. Een mooi aangepast en ingericht lokaal.. Een bakfiets/rolstoelfiets.. Een tovertafel.. Aangepast ontwikkelingsmateriaal.. Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
10 donaties
€ 1.056,00