Steun slachtoffers van loverboys

Steun slachtoffers van loverboys | Geld inzamelen
 
 
Ervaringsdeskundigen zijn onmisbaar om slachtoffers van loverboys te helpen. Steun je ons?

De MerelvanGroningen Foundation leidt ervaringsdeskundigen op om juiste hulp te bieden aan slachtoffers van loverboys. Jonge mensen die seksueel zijn uitgebuit. In Nederland. Help je mij mee? 

In 2018 verscheen een rapport van de Inspectie waarin staat dat 80% van de slachtoffers van loverboys niet direct de juiste hulp krijgt. Dit komt doordat:

· er gebrek is aan kennis over deze problematiek bij jeugdprofessionals;
· slachtoffers geen hulp durven vragen uit angst voor hun loverboy of de hulpverlening;
· de slachtoffers verkeerde diagnose krijgen, doordat er vooral symptoomgericht wordt gewerkt;
· organisaties, ondanks hun goede bedoelingen, langs elkaar heen werken.

Met die conclusies was ik het helemaal eens. Ik was in 2017 als ervaringsdeskundige (ik ben voormalig slachtoffer van een loverboy) al een zogeheten proeftuin gestart samen met o.a. de politie, jeugdzorg en gemeenten om meisjes in de leeftijd van 12 tot 23 jaar te kunnen helpen hun regie over hun eigen leven terug te krijgen. We hebben van 2017-2019 zeven meisjes kunnen helpen. Met succes!

In de proeftuin is namelijk gebleken dat een ervaringsdeskundige erg goed functioneert als intermediair. Er ontstaat meer begrip aan de kant van zowel het slachtoffer als de professional. Bovendien kan, middels ervaringsdeskundigheid, het tekort aan expertise worden aangevuld. Dit leidt tot betere en snellere signalering van slachtoffers en daarmee ook sneller tot de juiste zorg voor het slachtoffer en haar/zijn naasten. De meisjes gaven aan bewust te kiezen voor wel of geen aangifte doen, opener te zijn over hun ervaringen en bijvoorbeeld hun middelengebruik en door de ervaringsdeskundige gemotiveerd te zijn om hulp te accepteren. Een mooi resultaat om op terug te kijken!

Om nog meer slachtoffers op deze manier te kunnen helpen, ben ik nu nieuwe ervaringsdeskundigen aan het opleiden. Dat doe ik samen met een aantal professionals (Jannet Doeleman, Bart Hendriks, Ilan Sluis, Monique Wijngaard en Richard Korver) via de stichting MerelvanGroningen Foundation die recentelijk als gevolg van de proeftuin is opgericht.

De opleiding tot ervaringsdeskundigen - voor slachtoffers van loverboys die hun leven zelf weer op de rit bieden we kosteloos aan. Wij bieden de opleiding en een perspectief. Ervaringsdeskundigen investeren in tijd en zijn van meerwaarde voor de maatschappij.

Na het volgen van deze opleiding kunnen de (soms hele jonge) slachtoffers die nu direct hulp nodig hebben, geholpen worden met o.a. het bijstaan van de meisjes en hun familie, het motiveren van slachtoffer om hulp te accepteren en bieden van zorg en ondersteuning bij hun (eventuele) aangiften.

Om deze opleiding blijvend aan te bieden vraag ik jullie hulp. Uw donatie gebruiken we voor het programma, het materiaal, het huren van een ruimte en de onkosten van de externe trainers.

Helpen jullie mij mee om nog meer slachtoffers van loverboys te kunnen helpen? Elke donatie, hoe klein ook, is welkom is de strijd tegen seksuele uitbuiting.

Namens het team van de MerelvanGroningen FoundationEr zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
53 donaties
€ 2.445,00