Steun onderzoek naar mezensterfte!

Steun onderzoek naar mezensterfte! | Geld inzamelen
 
 
Is chemische bestrijding van de buxusmot verantwoordelijk voor sterfte van jonge mezen?

Aanleiding onderzoek naar mezensterfte en bestrijding buxusmot

De buxusmot vormt de laatste jaren een steeds groter probleem voor mensen die buxus in de tuin hebben staan. Sommigen, of misschien wel velen, gebruiken chemische bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot. De rupsen van de buxusmot worden echter graag gegeten door diverse vogels, waaronder de kool- en pimpelmees. Er zijn aanwijzingen dat de toename in het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot kan leiden tot een verhoogde sterfte van jonge mezen in de nestkast. In 2018 heeft het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) enkele dode jonge mezen onderzocht op plaatsen in de stad waar ook de buxusmot werd bestreden. Vergeleken met overleden mezen uit een bosgebied bevatten de ‘stadsmezen’ aanzienlijk meer bestrijdingsmiddelen. Dit jaar gaan we het onderzoek op een grotere schaal oppakken. Door meer dode jonge mezen te analyseren kunnen we meer zeggen over de relatie tussen buxusmotbestrijding en de bestrijdingsmiddelen die we in de mezen vinden.
 
Steun voor uitbreiding onderzoek

Eind april hebben wij de oproep gedaan om te melden als er plotseling dode, jonge mezen in de nestkast zouden zijn. Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) wil deze mezen onderzoeken op de aanwezigheid van chemische bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot. We zijn overweldigd door het grote aantal mensen dat contact met ons heeft opgenomen: al meer dan 200 mensen hebben aangegeven dode jonge mezen in de nestkast te hebben gevonden! Niet alle monsters komen in aanmerking voor analyse, omdat we dode jonge mezen zoeken waarvan het zeker is dat in de nabije omgeving buxusmotten juist wel of niet bestreden zijn.  
 
Hartelijk dank aan elke vogelliefhebber die, door contact op te nemen met ons, heeft bijgedragen aan dit onderzoek. Dat waarderen we zeer! Omdat wij niet hadden verwacht dat zo veel mensen monsters zouden aanmelden voor het onderzoek, is de huidige financiering van het project niet voldoende om alle relevante monsters te analyseren. Door extra monsters te analyseren, krijgen we een beter zicht op de relatie tussen de sterfte van de jonge mezen en de bestrijding van de buxusmot. U kunt ons hierbij helpen met een donatie. Het bedrag dat u doneert wordt volledig gebruikt voor de laboratoriumanalyse van de monsters. We zijn blij met elke euro extra, dus ook een klein bedrag stellen we op prijs. Als u bij de donatie uw contactgegevens doorgeeft, ontvangt u na afronding van het onderzoek in september het digitale rapport met daarin de resultaten. Als u de kosten van een volledige analyse doneert (€ 200) dan krijgt u tevens de resultaten van ‘uw’ mees. Alvast hartelijk dank!

 

 

Centrum voor Landbouw en Milieu
09-12-2019

Wij willen hierbij alle donateurs hartelijk danken voor hun bijdrage. Inmiddels zijn de aangeleverde monsters onderzocht en ligt de volledige rapportage klaar. I.v.m. de anonimisatie van de donaties hebben wij helaas geen mogelijkheid om onze donateurs te contacteren. Als u, als donateur, het rapport wilt inzien kunt u het downloaden via: https://www.clm.nl/uploads/pdf/998-CLMrapport-Mezensterfte_buxusmotbestrijding.pdf. 


76 donaties
€ 2.735,00

Deze actie is gesloten.