Steun de Sint Maartenschool!

Steun de Sint Maartenschool! | Geld inzamelen
 
 
Steun de Sint Maartenschool en help mee om de bezuinigingen tegen te gaan!

Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs staat de Sint Maartenschool in Ubbergen, een basisschool voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen, voor een groot probleem. Er is een tekort van anderhalf miljoen euro op de begroting, doordat indicatiestelling moeizaam en onduidelijk verloopt en geld wat voor zorg bestemd was niet meer beschikbaar komt. Een derde van het personeel zal, zoals het er nu voor staat, in ieder geval weg moeten. Hierdoor komt het onderwijs en de zorg voor de kinderen onder grote druk te liggen.

Het bieden van zorg is op de Sint Maartenschool een vereiste om de kinderen onderwijs te kunnen laten volgen. Zorg wordt geleverd door de onderwijsassistenten en verpleegkundigen. Ze zijn de hele dag betrokken bij de leerlingen en leveren specifieke zorg per kind. De verzorgingsbehoefte van de kinderen kan nogal verschillend zijn, van het begeleiden van een toiletgang, danwel het verschonen van een luier tot het helpen bij aan- en uitkleden. De verpleegkundigen verzorgen dagelijks alle noodzakelijke medische handelingen, zoals katheteriseren, wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het aan- en afkoppelen van de sondevoedingpompen.

Stichting Vrienden van de Maartenschool i.o. is een initiatief van ouders in samenwerking met de medewerkers en kinderen op school om op een positieve wijze aandacht te vragen voor het belang van de St. Maartenschool en financiële middelen te vergaren zodat de school voor vele (toekomstige) leerlingen een fijne en veilige basis kan leggen.

Helpt u ook mee met een donatie? Uw donatie wordt besteed aan zorggerelateerde projecten op de Sint Maartenschool. Op de website www.vriendenvandemaartenschool.nl staan diverse projecten benoemd, zoals Zorg in de klas, Therapeutisch paardrijden, Ondersteuning door LEF en Verpleegpost de Pleister

In Hart van Nederland (vrijdag 16 december) is een reportage geweest over de Sint Maartenschool en Omroep Gelderland heeft een reportage gemaakt. 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

86 donaties
€ 3.465,00