Startup Friends of Halkidiki

Startup Friends of Halkidiki | Geld inzamelen
 
 
Zonder auto geen werk. Zonder werk geen leven.

STARTUP: FRIENDS OF HALKIDIKI (ONTDEK TRADITIONEEL GRIEKENLAND)

Kalimera!

Ik ben Sofia, geboren in Iran als kind van Duitse ouders  en opgegroeid in Polygyros in Noord-Griekenland. Voor mijn vakantieliefde ben ik verhuisd naar Nederland waar we zijn getrouwd, jarenlang hebben gewoond en we een fantastische dochter hebben gekregen. Klinkt romantisch toch? Helaas niet helemaal en ik hoop dat je -na onderstaand te hebben gelezen- mij en mijn inzamelingsactie wilt helpen.

Terug naar mijn verleden. De vakantieliefde bleef helaas niet en zijn we uiteindelijk gescheiden. Een moeilijke periode brak aan, zowel financieel als sociaal, maar ik besloot in Nederland te blijven voor mijn dochter en heb alles aangepakt om het hoofd boven water te houden. Na een opleiding tot huisschilder en een interieurdesign-studie ben ik in de meubelbranche terecht gekomen. Het bedrijf ging failliet maar gelukkig vond ik een nieuwe werkplek bij het Antidiscriminatiebureau als preventiemedewerker. In de loop der jaren heb ik voorlichtingen gegeven, projecten aangestuurd, een coördinerende rol vervuld en als trajectmanager gewerkt.

Toch bleef Griekenland aan me trekken en merkte ik aan alles dat ik zo graag weer naar ‘huis’ wilde. Toen mijn dochter ging studeren, heb ik de knoop doorgehakt en ben ik teruggekeerd naar Polygyros. Mijn thuisland en mijn dorp, het dorp waar ik begraven wil worden.

Erg genoeg , en dat heeft iedereen meegekregen, werd Griekenland hard getroffen door economisch wanbeleid en is mijn levensstandaard in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Zonder te overdrijven, ik leef aan de rand van armoede.

In  2018, heb ik besloten mijn hart opnieuw te volgen en ben ik de startup “Friends of Halkidiki” gestart. Hiermee ging een langgekoesterde droom in vervulling: een eigen kleinschalige reisorganisatie waarmee ik reizigers het prachtige Griekse schiereiland Halkidiki laat zien, hen meeneem over de mooiste wandelpaden, en ze helemaal onderdompel in het echte Griekse leven.  Geen toeristische poespas, maar juist met een focus op het lokale Griekenland, puur en charmant.  

Nu denk je waarschijnlijk: “Leuk, maar waarom crowdfunding?”. Dat komt zo: het reisseizoen loopt van april – oktober, waarna ik in de winter moet teren van de opbrengsten van die periode. Dat is nog niet zo’n heel groot probleem, maar er is wel iets anders nodig om “Friends of Halkidiki” te laten bestaan en ook in 2019 een succes te latenzijn. Wat dat is? Een auto. Afgelopen jaar heb ik namelijk een ernstig auto-ongeluk gehad, waarbij niet alleen ik, maar ook de auto volledig total loss was. Inmiddels ben ik (God zij dank!) weer helemaal hersteld, maar zit ik sindsdien wel zonder vervoersmiddel. Een vervoersmiddel dat ik nodig heb om reizigers te bezoeken bij hun hotels en om ze op te halen voor de geboekte wandeltochten en dagjes uit. Zonder auto=geen werk. Zonder werk= geen leven.

Ik hoop dat jij me wilt helpen om een  bestaan op te richten en op die manier een steen(tje) kunt bijdragen aan “Friends of Halkidiki”. Want ook al schaam ik me wel, op dit moment kan ik ieders hulp heel goed gebruiken. Steun me om te blijven doen waar ik gelukkig van word: mensen onvergetelijke herinneringen bezorgen van het échte Griekenland, mijn geliefde Griekenland.

En omdat het niet alleen maar gaat om nemen, heb ik besloten dat iedere donateur -ongeacht het bedrag- automatisch meedoet aan een loting (e-mail adress verplicht opgeven)waarbij je een 7-daags verblijf kunt winnen in Villa Irini (Polygyros, Griekenland) met daarbij een volledig verzorgde dagtrip over Halkidiki en door Polygyros. Dit zie ik niet als een tegenprestatie maar doe het om mijn eigenwaarde te behouden.

Wil jij me helpen een oude maar betrouwbare auto te kunnen kopen?

Efcharisto, heel veel dank! En heel veel liefs, Sofia

 

STARTUP: FRIENDS OF HALKIDIKI (ENTDECKEN SIE DAS TRADITIONELLE GRIECHENLAND)

Kalimera!

Ich bin Sofia, geboren als Kind deutscher Eltern im Iran und aufgewachsen in Polygyros, Nordgriechenland. Für meine Urlaubsliebe bin ich in die Niederlande gezogen, wir haben geheiraten, jahrelang dort gewoont und eine fantastische Tochter bekommen. Klingt romantisch richtig? Leider nicht ganz und ich hoffe, dass Sie mir und meiner Crowdfunding-Aktion nach dem Lesen weiter helfen möchten.

Zurück zu meiner Vergangenheit. Die Urlaubsliebe hat leider nicht stand gehalten und wir haben uns getrennt. Eine schwierige Zeit begann sowohl finanziell als auch sozial aber ich entschied mich für meine Tochter in den Niederlanden zu bleiben und habe alles in Angriff genommen, um meinen Kopf über Wasser zu halten. Nach einer Ausbildung zum Hausmaler und einem Innenaustattungs Studium arbeitete ich in der Möbelindustrie. Das Unternehmen ging in Konkurs, aber glücklicherweise fand ich als Präventionsangestellte einen neuen Arbeitsplatz bei der Antidiskriminierungsstelle. Im Laufe der Jahre habe ich unterrichtet, Projekte geleitet, eine koordinierende Rolle erfüllt und als Projektmanager gearbeitet.

Trotzdem zog Griechenland mich immer wieder an und ich merkte an alles, dass ich so gerne wieder nach Hause wollte. Als meine Tochter zur Uni ging, traf ich die Entscheidung und kehrte nach Polygyros zurück. Zurück in meine Heimat,  mein Dorf. Das Dorf, in dem ich begraben werden möchte.

Schlimm genug, wie jeder weiss, wurde Griechenland von wirtschaftlichem Missmanagement schwer getroffen und mein Lebensstandard gelang in eine Abwärtsspirale. Ohne zu übertreiben, ich lebe am Rande der Armut.

Im Jahr 2018 beschloss ich, meinem Herzen wieder zu folgen und ich gründete das Startup "Friends of Halkidiki". Das war ein lang gehegter  Traum:  Eine kleine Reiseorganisation, die es den Reisenden ermöglicht, die wunderschöne griechische Halbinsel Chalkidiki kennen zu  lernen. Ich nehme Sie mit auf den schönsten Wanderwegen und wir tauchen in das echte griechische Leben ein. Kein Touristenlärm, aber mit Fokus auf das lokale Griechenland, ursprünglich und charmant.

Jetzt denken Sie wahrscheinlich: "Schön, aber warum Crowdfunding?". Dies ist der Fall: Die Reisesaison dauert von April bis Oktober, danach muss ich mit dem Erlös dieser Zeit den Winter durchkommen. Das ist nicht das größte Problem,  es ist noch etwas anderes nötig, um die Existenz von "Friends of Halkidiki" zu sichern und auch in 2019 erfolgreich zu sein. Was das ist? Ein AUTO. Ich hatte einen schweren Autounfall, bei dem ich fast und das Auto einen Totalschaden hatte. Mittlerweile habe ich mich (Gott sei Dank) vollständig erholt, bin aber seitdem ohne Transportmittel. Ein Transportmittel, das ich brauche, um Reisende in ihren Hotels zu besuchen und sie für die gebuchten Wanderungen und Erlebnis-Tage abzuholen.

Ohne Auto = keine Arbeit. Ohne Arbeit = kein Leben.

Ich hoffe, dass Sie mir helfen möchten, mein Leben wieder her zu richten und so an das Bestehen von "Friends of Halkidiki" etwas beitragen. Denn selbst wenn ich mich schäme sie an zu sprechen, kann ich in diesem Moment jede Hilfe sehr gut gebrauchen. Unterstützen Sie mich dabei, das zu tun, was mich glücklich macht: Menschen unvergessliche Erinnerungen an das echte Griechenland, mein geliebtes Griechenland, zu geben.

Und weil es nicht nur ums Nehmen geht, möchte ich dass jeder Spender - unabhängig von der Höhe der Spende- automatisch an einer Verlosung  teilnimmt, bei der man 7 Übernachtungen in der “Villa Irini” (Polygyros, Griechenland) und einen Tagesausflug  gewinnen kan. Ich sehe das nicht als Gegenleistung, sondern tue es, um mein Selbstwertgefühl zu bewahren. Bitte e-mail Adresse angeben.

 

Möchten Sie mir beim Kauf eines gebrauchten aber zuverlässigen Autos helfen?

Efcharisto, vielen Dank! Ganz lieben Gruß, Sofia

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
21 donaties
€ 1.705,00

Deze actie is gesloten.