Speciaal Onderwijs bouwt aan Speciaal Onderwijs

Speciaal Onderwijs bouwt aan Speciaal Onderwijs | Geld inzamelen
 
 
Onderwijs voor iedereen, waar dan ook ter wereld! Wij bouwen hieraan mee!

‘Speciaal onderwijs voor Speciaal onderwijs’

Een stimulerende en educatieve omgeving is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Helaas wordt een grote groep kinderen in Siret en omgeving in het Noordoosten van Roemenië gezien en behandeld als derderangsburgers. Zij komen door hun verstandelijke en/of lichamelijke handicap niet in aanmerking voor onderwijs.

En dat is nu net, waar team VSO De Hoge Brug én leerlingen het niet mee eens is! Wij vinden, dat er voor alle kinderen een leerzame plek moet zijn. Met deze gedachte, vliegen wij eind april naar Siret. Daar helpen we een week lang mee met de (op)bouw van een school en revalidatiecentrum (zie afbeeldingen hierboven) voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Maar ook voor kinderen die vanwege onvoldoende opvoeding een achterstand hebben opgelopen en daardoor niet in aanmerking komen voor onderwijs.

Het project

De groep leerlingen met begeleiders gaat in samenwerking met Stichting Jacob’s Well in Siret aan de grens met Oekraïne, helpen bouwen aan een school voor speciaal onderwijs. Sinds 2008 is deze stichting met de bouw bezig, zie hiervoor www.jawel.org, de site van de stichting waar achtergronden en foto’s van dit project zijn te vinden. Dit wordt onze 2e werkreis naar Siret.

De kinderen en de leerkrachten in Siret

De groep kinderen en jongeren die in aanmerking komen voor deze school, is heel divers. Het zijn jongeren uit kansarme gezinnen en wezen, die door armoede, maar ook vanuit onkunde- en begrip geen onderwijs volgen. Het kind staat centraal en er is ruimte voor persoonlijke begeleiding. Ieder kind vraagt immers om een individuele benaderingswijze, met veel duidelijkheid en structuur. De leerkrachten die voor de klas staan, zijn lokale bewoners. Ze kennen de cultuur en staan dichtbij de kinderen. Om de kinderen op het gewenste niveau op te leiden en te voorzien van de juiste begeleiding, worden de leerkrachten in Nederland opgeleid.

Het lesprogramma

De kinderen worden ’s morgens opgehaald door een schoolbus en volgen diverse lessen. Per leerling wordt bekeken, welke les voor hem of haar het meest geschikt is. Tussen de middag krijgen alle kinderen een gezonde, warme maaltijd en worden weer thuis gebracht. Door de passende opleiding, wordt de mogelijkheid tot zelfontwikkeling en een goede, of betere toekomst geboden. Ze stellen zichzelf in staat, om zich te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. Hiermee hoopt men de negatieve spiraal te doorbreken en de kansen van de kinderen op een betere toekomst te vergroten.

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Naast een stimulerende en educatieve omgeving, wordt ook ingezet op het ontwikkelen van de sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling. Er wordt aandacht besteed aan talenten en speciale behoeften van de kinderen. Naast de leslokalen, bevat de school een revalidatiecentrum, waar kinderen met een lichamelijke beperking leren hun motorische vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast is er een technieklokaal om praktische vaardigheden aan te leren, een keuken waarin de kinderen maaltijden leren te bereiden, een wasruimte, waarin ze leren wasser, strijken en sorteren.

Een project in de breedste zin van het woord

Vanuit diverse invalshoeken, wordt dus gewerkt aan het creëren van een leersituatie, waardoor de kinderen een betere, zelfstandigere toekomst tegemoet gaan. Maar een aantal zaken moeten nog gerealiseerd worden. Een deel van het gebouw moet ingericht worden als ‘zorgafdeling’. Het biedt ruimte aan een tandartspraktijkje, maar er is ook ruimte voor diverse therapieën, zoals logopedie en fysiotherapie. Het terrein rond de school moet nog geëgaliseerd worden, zodat er een speelruimte voor jongere kinderen gecreëerd kan worden, maar er ook ruimte ontstaat voor een moestuin, waar kinderen leren om groente en fruit te verbouwen. Tot slot moet het terrein nog afgezet worden met een hekwerk, zodat het een veiligere en afgesloten woon- en leer omgeving wordt.

Wat gaat VSO De Hoge Brug doen

  • Schoonmaakwerkzaamheden; In alle ruimten
  • Groenvoorziening; Starten met het opmeten, egaliseren en inrichten van het buitenterrein, zodat er vervolgens gestart kan worden met de aanleg van een speelterrein en moestuin.
  • Montage en Onderhoud; Het plaatsen van een gedegen ommuring, zodat alle kinderen veilig kunnen spelen en leren. Het betreft hier zowel metselwerk (de hoofdpoort), als de omheining rondom het gehele terrein.


Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
18 donaties
€ 460,00
Doel: € 1.000,00
46%

Deze actie is gesloten.