Snappet

Snappet | Geld inzamelen
 
 
Help schoolenHans aan snappet

Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Hans Suos, sinds 2 jaar werkzaam als schoolmaatschappelijk werker/gezinsbegeleider bij de Gelinckschool in Spijkenisse, onderdeel van Stichting Horizon.

Ik heb in de afgelopen 2 jaar gezien, dat de ontwikkelingen binnen de Gelinckschool Cluster IV onderwijs niet stil staan. De Gelinckschool is zich gaan ontwikkelen, onder andere tot een ‘Leader in me’ school. Ook op het didactische vlak heeft de school niet stilgezeten. Er is een nieuwe methode voor taal en rekenen aangeschaft. Op digitaal gebied echter, liggen er nog wensen en dromen.

Ik hoorde kortgeleden van Snappet en de digitale mogelijkheden. Dit heeft mij op de gedachte gebracht om een brug te slaan tussen Snappet, de wensen en dromen van de Gelinckschool. Ik werd enthousiast en wilde graag iets voor onze leerlingen bewerkstelligen. Ik dacht op een bepaald moment, dat het mooi zou zijn om deze manier van werken voor onze doelgroep binnen te halen. Ik kwam er bij navragen achter, dat er 4000 euro nodig is voor deze aanschaf. Enthousiast, zoals ik altijd ben, dacht ik dat het mogelijk zou moeten zijn, om een pilot te starten om het geld via sponsoring binnen te halen. Ik heb vanuit mijn team de ruimte gekregen om aan de slag te gaan met deze droom; er is een Go.

Welnu, ik ben een marathonloper. Ik heb 63 marathons voltooid. Als ‘supermarathonloper’ van de Rotterdam Marathon sta ik aan de start om mijn en onze missie te gaan voltooien.

Het team van de Gelinckschool vindt het bijzonder, dat hun collega Hans een marathon wil lopen en Anita de 10 km voor onze leerlingen, met als doel om geld in te zamelen voor de start van een digitale manier van leren, die toekomstgericht, adaptief, en effectiever is; die hogere leerresultaten, en directe feedback geeft.

Na 25 keer de Rotterdam Marathon te hebben gelopen, had ik deze unieke ervaring in gedachten al afgesloten. Echter met een SNAPPET Gelinckschool voor ogen, heb ik mijn trainingen na 2 jaar (met het einddoel voor ogen) weer opgepakt.

Ik loop de Rotterdam Marathon op 8 april 2018 voor het goede doel (SNAPPET) van de Gelinckschool in Spijkenisse.

Let wel, ik zou het fijn vinden dat ik, reeds 25 jaar werkzaam in het onderwijs, met deze actie kinderen en het digitaal onderwijs in zijn algemeenheid een zetje in de rug kan geven.

Ik hoop dat deze mail een eerste aanzet is tot een gift die het mogelijk maakt om onze wens/droom ten uitvoer te kunnen brengen. Voor deze pilot is het bedrag van 4000 euro nodig. Ik heb zelf al 350 euro gedoneerd. Ik hoop op vele gulle gevers en bedank u alvast voor uw medewerking.

Over Snappet

Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.

Ruim 2.800 basisscholen werken inmiddels dagelijks in de klas met een tablet voor elke leerling. Bijna allemaal kozen ze daarbij voor Snappet. Snappet is het grootste digitale onderwijsplatform van Nederland, en is daarnaast in meer dan 10 andere landen actief. Het daagt elk kind uit om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de leerkracht is Snappet het navigatiesysteem dat hen ont zorgt. Het biedt inzicht, handelingsperspectief, en tijd en ruimte om nog meer leerkracht te zijn.

Naast het basisonderwijs biedt Snappet haar platform ook aan voor het voortgezet onderwijs (vmbo) voor het vak wiskunde.

Connected learning

Snappet verbindt alle betrokkenen in het onderwijs en stelt hen in staat om elk kind optimaal te ondersteunen en te volgen. Leerkrachten worden optimaal ondersteund, ouders kunnen hun kinderen verantwoord helpen met leren, en het schoolmanagement krijgt meer inzicht om gericht beleid te maken. Door deze verbinding en het adaptieve lesmateriaal kunnen leerlingen de kernvakken sneller, en op een hoger niveau, eigen maken. Snappet heeft de ambitie om de ingezette verandering in het onderwijs te versnellen. Wij maken persoonlijk en verbonden onderwijs in het klaslokaal daadwerkelijk mogelijk en realiseren daarmee een sterke verbetering van het leerresultaat. We noemen dit: Connected Learning.

Een werkwijze die uitstekend ingezet kan worden bij onze ontwikkeling van de ‘Leader in Me’ school.

Er valt veel te winnen!

> Tijdwinst voor leerling en leerkracht

> Inzicht & overzicht voor leerling en leerkracht

> Bewezen hogere leerresultaten voor leerlingen van alle niveaus en een stuk

verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.

Al met al een welkome aanvulling binnen het leerproces van de leerlingen. U en ik kunnen daar een betekenisvolle bijdrage aan leveren.

U kunt doneren op de volgende rekening: ABN*AMRO t.n.v. de heer H.C.J. Suos, rekeningnummer:

NL42 ABNA 0497 4710 94 o.v.v. Snappet Gelinckschool Spijkenisse.

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
2 donaties
€ 15,00
Doel: € 4.000,00
0%

Deze actie is gesloten.