Save The Children

Save The Children | Geld inzamelen
 
 
Mede dankzij jouw steun biedt Save the Children kinderen wereldwijd een betere toekomst.

Elk kind dat bedreigd wordt in het kind zijn heeft onze aandacht en zorg. Ongeacht geloof, geslacht,
ras, huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid.
Uitgangspunt van ons werk is het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind van de
Verenigde Naties. De oprichtster van Save the Children - Eglantyne Jebb - schreef ruim 90 jaar
geleden de basis voor dit verdrag.


Werkwijze Save the Children
Save the Children werkt in haar projecten altijd nauw samen met de lokale bevolking en de lokale overheid. De medewerkers van Save the Children ter plaatse betrekken de gemeenschap bij he identificeren van problemen, het zoeken van oplossingen en het formuleren van de aanpak. Save the Children zorgt ervoor dat niet alleen de kinderen uit een gemeenschap worden bereikt, maar ook de mensen waar kinderen mee samenleven. Zo worden volwassenen bewust gemaakt van de rechten die kinderen hebben, om ervoor te zorgen dat het werk van Save the Children voor kinderen door de lokale bevolking gesteund wordt. Daardoor kunnen er duurzame projecten worden opgezet, die door de gemeenschap zelf voortgezet kunnen worden nadat Save the Children een gebied heeft verlaten.

Het recht op onderwijs:
Wereldwijd zijn er ruim 100 miljoen kinderen die niet naar school kunnen. Het merendeel hiervan
zijn meisjes. Dat kinderen niet naar school kunnen heeft verschillende oorzaken. Meisjes moeten vaak
voor het huishouden en hun broertjes en zusjes zorgen. Sommige kinderen moeten werken om geld
te verdienen, bijvoorbeeld omdat hun ouders aids hebben. Anderen kunnen geen onderwijs volgen
omdat zij getroffen worden door conflict. Save the Children biedt kinderen het onderwijs waar ze
recht op hebben, niet alleen door scholen op te zetten, maar ook door de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren en door onderwijs te bieden aan kinderen in conflictsituaties.

Het recht op gezondheidszorg:
Wereldwijd sterven er jaarlijks 8 miljoen kinderen aan ziektes die eenvoudig genezen kunnen worden. Save the Children biedt kinderen de zorg waar ze recht op hebben, door voorlichting te geven over
voeding, hygiëne en hiv/aids preventie, inentingen te verzorgen, door het opzetten van klinieken en sanitaire voorzieningen en ervoor te zorgen dat kinderen die als gevolg van hiv/aids wees zijn geworden in hun eigen gemeenschap worden opgevangen. 

Het recht op bescherming tegen uitbuiting en misbruik:
Wereldwijd zijn er ongeveer 250 miljoen kinderen onder de 14 jaar die moeten werken om zichzelf en hun families te helpen onderhouden. Ongeveer 300.000 kinderen vechten als kindsoldaten. Soms worden ze gedwongen, maar in de meeste gevallen worden ze overgehaald met het vooruitzicht op voedsel en kleren, terwijl ze hier zelf een tekort aan hebben. Save the Children werkt samen met gemeenschappen aan het voorkomen van rekrutering van kindsoldaten, en helpt ex-kindsoldaten te
herintegreren in hun gemeenschap. Save the Children werkt eveneens samen met gemeenschappen, bedrijven en overheden om voor werkende kinderen en hun families andere inkomstenbronnen te vinden. Wanneer het niet direct mogelijk is de kinderarbeid af te schaffen wordt er gekeken naar het verbeteren van werkcondities en alternatieve mogelijkheden voor het volgen van onderwijs.

Als vierde speerpunt: Noodhulp
De noodhulp die wij verlenen is gericht op kinderen en hun ouders die getroffen worden door
noodsituaties, zoals natuurgeweld, hongersnood of oorlog. Mensen worden vaak onverwacht getroffen door een ramp, waardoor ouders niet meer in staat zijn zichzelf en hun kinderen van de
eerste levensbehoeften en een veilige woonomgeving te voorzien. De hulp die wij in deze gevallen
bieden bestaat daarom meestal in eerste instantie uit het voorzien van mensen van onderdak, eten,
schoon water en gezondheidszorg. Na het verlenen van noodhulp gaat de hulp over in wederopbouw. In de wederopbouwfase wordt er gewerkt aan het repareren van huizen en
infrastructuur, aan het heropbouwen van onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen en aan het herstel
van de werkgelegenheid.

Doelstelling
Het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen en jongeren in
moeilijke omstandigheden, waar ook ter wereld, en ongeacht geslacht, ras, nationaliteit, geloof of
politieke gezindheid.


Visie:
Save the Children streeft naar een wereld waarin ieder kind recht
heeft op leven, bescherming, ontplooiing en participatie.


Missie:
Doorbraken bewerkstelligen in de manier waarop de wereld omgaat met kinderen en directe, blijvende veranderingen in het leven van kinderen tot stand brengen.


Bestaansrecht
Elk kind heeft een stem
Save the Children onderscheidt zich van andere organisaties door een belangrijk kinderrecht als
uitgangspunt van alle werkzaamheden te nemen: participatie. Dankzij deze aanpak vergroten wij de
relevantie en effectiviteit van onze programma’s.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
2 donaties
€ 20,00
Doel: € 1.000,00
2%

Deze actie is gesloten.