SAR NEDERLAND heeft uw hulp nodig

SAR NEDERLAND heeft uw hulp nodig | Geld inzamelen
 
 

Sar Nederland is een efficiënt inzetmiddel die op professionele en gestructureerde wijze gebieden kan doorzoeken, dit samen met andere hulpverlenende instanties zoals politie/kustwacht, KNRM, brandweer en 112 Water.

Onze ondersteuning bestaat uit getrainde en gedisciplineerde manschappen die door politie en/of familie kunnen worden ingezet bij gecoördineerde zoekacties naar vermisten op het water en/of land. Door onze transparantie, expertise, kennis en gedrevenheid hebben wij een grote meerwaarde bij het zoeken naar vermisten.

Om ons werk op een correcte manier kunnen voortzetten, hebben wij uw hulp hard nodig! Uw hulp, betekent hulp voor iedereen die vermist wordt en hulp voor de familie die in onzekerheid zit. 

Namens SAR Nederland onze hartelijke dank en een diepe buiging voor uw steun!Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
52 donaties
€ 3.152,00
Doel: € 15.000,00
21%