Samen in actie voor het Leontienhuis

Samen in actie voor het Leontienhuis | Geld inzamelen
 
 
Michael helpt het Leontienhuis, Help jij Michael Pols mee?

"Giving is not just about making a donation. It's about making a difference. "

Wie sluit zich aan bij #TeamMichael??
Wie doneert een klein bedrag? Alles is welkom en wordt zeer gewaardeerd door mij en het Leontienhuis.Waarom het Leontienhuis?

Het Leontienhuis is voortgekomen uit de persoonlijke ervaring met eetstoornissen van ex-wielrenster Leontien Zijlaard-van Moorsel. Jarenlang heeft zij thuis vanaf de ‘keukentafel' mensen geholpen. Haar grote droom was een inloophuis voor jonge mensen met een eetstoornis en hun naasten. Deze droom is nu werkelijkheid geworden.

Het Leontienhuis wil mensen met een eetstoornis motiveren, coachen en begeleiden in de strijd tegen eetstoornissen (Anorexia) Wij als team zetten ons in voor deze mensen!! Iedereen kan zijn steentje bijdragen!

Wacht niet en DONEER NU!!

De inloophuizen zijn volledig afhankelijk van donaties en giften en ontvangen geen subsidies van de overheid. Vandaar dat wij helpen om geld in te zamelen. Zodat het mooie werk dat deze mensen doen ook kan blijven doorgaan. Dus sponsor ons vooral. Hoe meer geld we inzamelen, hoe meer mensen de steun kunnen krijgen die ze juist in de moeilijke tijd die ze doormaken zo hard nodig hebben. Doneren doe je heel eenvoudig via de button Doneer!!

Bedankt voor je steun namens Michael pols en het Leontienhuis!

 

"Giving is not just about making a donation. It's about making a difference. "

Who joins #TeamMichael?? Who donates a small amount? Everything is welcome and is very much appreciated by me and the Leontien House. Why the Leontien house?

The Leontien House is derived from personal experience with eating disorders by ex-professional cyclist leontien zijlaard-van Moorsel. For years, she helped people from out of her home.Her big dream was a walk-in home for young people with eating disorders and their families. This dream is now a reality!

The Leontien House wants to help people with eating disorders, and give them motivating, coaching and mentoring in the fight against eating disorders (Anorexia) we as a team are committed to these people!!! Anyone can contribute!

Do not wait and donate now!!

The walk-in houses are entirely dependent on donations and receive no subsidies from the Government. Hence, we help to raise money. So the beautiful work that these people do also can continue.

So sponsor us. The more money we raise, the more people can get the support that they are correct in the difficult time they are going through so badly need. You can donate very easy by the button on the top right of the page.

Thanks for your support by Michael Pols and the Leontien house.

 



Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.









9 donaties
€ 100,00
Doel: € 2.000,00
5%

Deze actie is gesloten.