Renovatie kinderdagverblijf op de Molukken

Renovatie kinderdagverblijf op de Molukken | Geld inzamelen
 
 
Renovatie kinderdagverblijf voor kansarme kinderen op de Molukken

Zaterdag 20 juni 2020 zou onze rit voor de Molukken plaatsvinden maar zoals voor iedereen bekend is zijn alle evenementen vanuit de overheid geannuleerd wegens het coronavirus.

Om de bouw van het kinderdagverblijf toch enigszins door te kunnen laten gaan, missen wij nog het laatste geld wat daarvoor nodig is. Daarom wil ik een ieder vragen die ons volgt en een warm hart toe draagt te helpen om dit te kunnen realiseren. De afgelopen jaren hebben wij zo vaak ondervonden wat we met elkaar kunnen bereiken, dat we goede hoop hebben dat dit ons gezamenlijk gaat lukken.

Elke bijdrage groot of klein is welkom. Mocht u nog nadere informatie willen dan verwijs ik u naar:

Website:                  www.rit-rockvoordemolukken.com

Facebookpagina:    Rit & Rock voor de molukken

Mail:                          rrvdm@outlook.com

 

Alvast bedankt voor uw reactie. 

Het bestuur van stichting Rit en Rock voor de Molukken

 

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

202 donaties
€ 7.577,00