Reintroduction Spider Monkeys Suriname

Reintroduction Spider Monkeys Suriname | Geld inzamelen
 
 
Zwarte slingerapen in Suriname horen in het wild en niet als huisdier!

Zwarte slingerapen worden in Suriname illegaal gehouden als huisdier. Ze zijn niet gedomesticeerd en horen niet in een kooi. Suriname probeert deze apen bij de mensen weg te halen. Ze kunnen niet meteen terug in het wild, omdat ze dit niet gewend zijn. Paramaribo Zoo, Conservation International en Vets World Wild hebben samen een pilot studie opgezet om deze apen begeleid te reintroduceren in het wild. Om de apen in het wild te kunnen volgen en te beoordelen of ze zichzelf goed kunnen redden, hebben ze GPS trackers nodig. Hier zijn speciale halsbanden voor die minimaal 1500 dollar per stuk kosten. We hebben op dit moment vijf apen die we hun thuis terug willen geven begin mei. Om deze actie te doen slagen hebben we voor 1 mei 5 GPS trackers nodig en dus 7500 dollar. Hoe geweldig zou het zijn als naast de vrijwilligers in het Project Team ook jij wil bijdragen aan deze mooie actie? Als deze pilot studie werkt, dan kunnen we deze primaten soort redden. Vele andere primaatsoorten in Zuid-Amerika worden bedreigd door onder andere ontbossing. Wij kunnen in Suriname het verschil maken.

Spider monkeys are illegaly kept as pets in Suriname. They are not domesticated and don't belong in a cage. Suriname is trying to get these monkeys away from people. These monkeys cannot go straight back into the wild, because they are not used to this environment anymore. Paramaribo Zoo, Conservation International and Vets World Wild have set up a pilot study to guide these monkeys and reintroduce them in the wild. To monitor these monkeys and to check if they are able to take care of themselves we need GPS trackers. Special collars with these GPS trackers cost 1500 dollars each. At this moment we have five ex pet spider monkeys. We want to release them into the wild at the beginning of May. To make this project a success we need five collars (7500 dollars) before the 1st of May. How great would it be if not only the volunteers of this project but also YOU contribute to this amazing project? If this pilot study succeeds, then we can save these primates. In South America many other primate species are threatened by deforestation. We can make the difference in Suriname.

Marloes van Elderen
19-06-2021

ALARM - ILLEGALE HOUTKAP IN GEBIED VAN DE APEN, ROTSHANEN EN JAGUARS


De plek waar wij de apen hebben gereïntroduceerd is een ongerept gebied met primair regenwoud. In dit gebied leeft ook de beschermde en zeer unieke rotshaan. Deze soort komt alleen in de Suriname en omringende landen voor. Ook hebben we op de trapcams, die we geplaatst hebben rondom de apenkooi waar onze slingerapen een paar maanden voor hun release verbleven, gezien dat alle katachtigen van Suriname hier voorkomen. 

Het gebied waar de apen zijn losgelaten is een door de overheid en concessiehouder gemarkeerd beschermd gebied wat in de nabije toekomst een officiële status zal krijgen maar nu al in werking is in de praktijk. Er was een slagboom met bewaking aanwezig, maar deze concessie is gestopt, waardoor het gebied niet meer beveiligd is. Wij zijn in sneltreinvaart alles gaan regelen om het gebied officieel beschermd te maken en hebben onze eigen borden geplaatst. Deze VERBODEN TE JAGEN borden worden keer op keer weggehaald door illegale jagers en houtkappers. Maar wij geven niet op! Wij willen het gebied zelf gaan beveiligen, maar daar is iemand voor nodig die natuurlijk betaald wordt. 

Door de onbereikbaarheid van het gebied voor auto's door de hevige regens van de afgelopen maanden hebben wij minder aanwezig kunnen zijn om het gebied in de gaten te houden. Helaas heeft dit geleid tot illegale houtkap dwars door het gebied waar onze apen na maandenlange adaptatie eindelijk hun home range hebben gemaakt en zoals slingerapen in het wild doen de belangrijke fruitbomen in het gebied in hun hoofd markeren en daar steeds naar terug komen. Door deze illegale houtkap zijn een deel van hun belangrijke fruitbomen gekapt en heeft een machine een lange brede sleepweg door hun gebied gemaakt waar alle bomen weg zijn. 

Dit is verschrikkelijk nieuws en wij hebben alle hulp nodig om bewaking en bebording en andere beveiliging neer te zetten om de rotshanen, de katachtigen en de apen en alle zeer unieke flora en fauna in het gebied te beschermen. 


Marloes van Elderen
13-08-2020

OPROEP VOOR HULP!
Onze apen zijn al redelijk goed in het verzamelen van voedsel in het wild. Helaas is gebleken dat het nog niet voldoende is, en dat we er daarom voor gekozen hebben 2 weken tot een maand te blijven bijvoeren (wel langzaam verminderend) en observeren. Om dit te kunnen doen hebben we financiële middelen nodig. Zou u ons willen helpen met de laatste loodjes? Zou u de apen willen helpen met het wennen aan hun nieuwe omgeving?


Marloes van Elderen
13-04-2020

Corona update! 

Als eerste hartelijk bedankt voor alle donaties die nog steeds binnen komen! Hiermee kunnen we voer voor de apen kopen wat we niet uit de jungle kunnen halen. 

Transport
Helaas hebben ook wij last van de gevolgen van de coronacrisis. We proberen dat de apen hier zo min mogelijk nadeel van ondervinden. We hebben een vast team in de jungle die de apen verzorgt en hier elke dag 16 km voor fietst. De regentijd komt eraan, waardoor het fietsen steeds lastiger zal worden. We willen graag een autootje lenen van iemand om de apen te kunnen blijven verzorgen. Helaas zijn hier onvoorziene kosten voor nodig. Vanwege de coronacrisis mogen er geen andere mensen richting de jungle gaan met een auto. 

GPS trackers
De levertijd van de GPS trackers is vertraagd vanwege de coronacrisis. Door de gepaarde restricties ontstaan logistieke problemen. Deze kunnen we oplossen, maar ook dit hadden we niet voorzien en dus ook niet gebudgetteerd. 

Graag willen wij (naast alle andere hulpzoekenden) wederom vragen of jullie ons willen helpen. Mocht u al gedoneerd hebben, zou u deze doneeractie dan willen delen met vrienden, kennissen, collega's en familie?


Marloes van Elderen
26-03-2020

Op 7 maart hebben wij de apen in de dierentuin verdoofd, onderzocht en op transport gezet naar de jungle. De dagen hiervoor hebben we hard gewerkt om een kooi te bouwen in de jungle. Dit ging niet zonder slag of stoot! Maar uiteindelijk zitten alle 5 de apen erin en ze lijken zich prima te vermaken. Hoe ze de nieuwe vruchten uit de jungle moeten eten, snapten ze meteen, dit is zo mooi om te zien! De apen verblijven 2 maanden in deze kooi. We gaan ze in de tussentijd nog een keer verdoven om de GPS trackers om te doen en na 2 maanden gaan de deuren van de kooi open. Met de GPS trackers kunnen we ze nog een jaar lang volgen. Enorm bedankt voor de donaties tot nu toe! We kunnen nog een boel extra gebruiken om ook de kosten van de kooi, het eten van de apen en het vervoer naar de jungle te kunnen betalen. Help ons alsjeblieft door dit bericht nog een keer te delen!


212 donaties
€ 5.080,00
Doel: € 7.000,00
72%