Red zeldzame koeien van onnodige slacht

Red zeldzame koeien van onnodige slacht | Geld inzamelen
 
 
Biologische boerderij Louwsmar in de problemen

Inzamelingactie biologische boerderij Louwsmar – red zeldzame koeien van onnodige slacht

Na jaren van politieke en juridische strijd dreigen onze ouders hun duurzame levenswerk te verliezen. Minister Carola Schouten heeft dit voorjaar welliswaar bepaald dat vleeskoeien van zeldzame runderrassen uitgezonderd zijn van het mest-/ fosfaatbeleid. Voor melkkoeien moest echter met terugwerkende kracht fosfaatrechten worden betaald. In combinatie met recente investeringen in een nieuwe stal en weideland zijn de schulden te hoog opgelopen waardoor 35 koeien onnodig naar de slacht dreigen te gaan. Donneer en help zo het boerenbedrijf van onze ouders te redden. Als dank voor financiële steun zijn er speciale mogelijkheden om de beesten en de eindproducten beter te leren kennen.

  zie tabblad 'Updates' voor de laatste informatie

Op het kleinschalige biologische melkveebedrijf in natuurgebied de Louwsmarpolder - net buiten Leeuwarden - grazen de karakteristieke maar zeldzame Fries Roodbonte en Fries Zwartbonte koeien als het even kan in de wei en lopen de kalfjes speels rond tussen de zoogkoeien. Natuur en dierenwelzijn staan hier voorop en het mode-woord circulaire landbouw is hier al decennia lang de norm. In de zomer wemelt het van de fietsers die op het smalle betonnenpad een rondje om de polder maken.

 

Begin jaren negentig verruilde ons gezin een rijtjeswoning in Leeuwarden voor een boerderij in de drooggemalen polder ‘Louwsmar’. Als voorlopers in duurzame landbouw bouwden onze ouders een kleinschalig biologisch boerenbedrijf op met uitsluitend zeldzame Fries Rood- en Zwartbonte koeien. Deze koeien waren vroeger karakteristiek voor het Friese landschap maar worden nu in uitsterven bedreigd doordat ze mindere hoeveelheden melk produceren dan het gangbare Amerikaanse Holsteinras (98% van totale melkveestapel). Niet alleen zijn dit de karakteristieke koeien van het Friese landschap, het past ook volledig in de duurzaamheidsgedachte vanwege het dubbele doel waarin ze voorzien. In vergelijking met de Holstein produceren ze minder melk maar voorzien ze wel in een beter stukje vlees aan het einde van hun leven. Het aantal geregistreerde Fries Roodbonte koeien is bijvoorbeeld in twee jaar tijd al met 40% gedaald van 565 in 2015 naar 340 eind 2017.

 

Eindeloze juridische procedures en het frustrerende politieke proces zorgden in de afgelopen jaren voor machteloosheid en vooral veel stress. Het mestoverschot van de veelal intensieve veehouderij zorgt onverwachts voor een strop. De biologische boeren hebben hun eigen en zelfs striktere Europese regels maar kregen desondanks toch de rekening gepresenteerd van het Nederlandse mestoverschot. Als laatste strohalm werd de vrijstelling voor zeldzame melkkoeien uiteindelijk ook weggewuifd.

 

In de afgelopen jaren hebben onze ouders in een nieuwe stal en in het laatst ontbrekende (niet-biologisch) perceel in de polder geinvesteerd met het oog om een volwaardige en levensvatbare boerderij over te kunnen dragen alvorens hun pensioen. Deze financiering, in combinatie met de nieuwe fosfaatrechten, hebben alle financiele reserves opgegeten waardoor veel rekeningen nu niet meer betaald kunnen worden. Als kinderen probeerden we op veel manieren te helpen maar het levenswerk van onze ouders staat nu toch echt op het spel. Als we niets doen dan zijn onze ouders gedwongen om zo’n 35 koeien en jongvee vroegtijdig naar de slacht te brengen en de duurzaamheidsgedachte nadrukkelijker in te ruilen voor economisch denken.

 

Wat we vragen

Begrip en medeleven zijn zeer waardevol en doet ons én onze ouders veel goed maar neemt de stress en zorgen over de duurzame voortzetting helaas niet weg. Als laatste redmiddel zoeken wij nu jullie financiële steun voor het levenswerk van onze ouders.

 

Wat we bieden

Alle donaties zijn meer dan welkom en waar wij, of onze ouders, iets terug kunnen doen zullen we dat absoluut niet laten. Iedereen - van jong tot oud - is van harte welkom op de boerderij en met groot genoegen krijg je een rondleiding of kun je op eigen gemak rondlopen of zelfs helpen met bijvoorbeeld kalfjes voeren of koeien ophalen.

 

In het bijzonder zouden we bij de volgende streefbedragen het volgende willen aanbieden als dank:

-          Verse biologische melkabonnement: doneer €250,-. Kom langs op de boerderij om de dieren te leren kennen en neem 2 flessen verse melk mee. Je mag - in alle redelijkheid - zo vaak langskomen als je wilt. Dit kan in overleg op een vast moment of anders door een dag van te voren een berichtje te sturen.

-          Adopteer een koe: doneer €500,-. Naast bovengenoemde mag je een koe of kalf “adopteren”. We zullen je op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen en je bent meer dan welkom om zelf te kijken hoe het gaat, of te helpen de koeien uit de wei te halen of te melken.

 

- Marieke, Meindert, Jurjen & Evelien Engwerda

 

Meindert Engwerda
31-12-2018

Dankzij jullie steun sluiten wij 2018 met veel minder zorgen af en gaan wij vol goede moed het nieuwe jaar in. We zullen het blijven herhalen; we zijn jullie zo ontzettend dankbaar!

 

Voor meer informatie en updates hebben we een website en facebook opgericht;

www.boerderijlouwsmar.nl

https://www.facebook.com/boerderijlouwsmar 

 

Ook willen we graag Emiel Hakkenes van de Trouw bedanken voor de mooie reportage afgelopen weekend;

https://www.trouw.nl/groen/boer-gerben-engwerda-65-de-bioboer-die-minister-schouten-liet-stikken~a1d7595f/?fbclid=IwAR26LGLyHHwyCzxbBa-T_oZ1R7b4azTJ-5qHt0IKlF5pALYqxKYB6oH0SuM

 

Halverwege januari zullen we iedereen die een emailadres bij de donatie heeft achtergelaten een uitnodiging sturen voor een verse melk borrel op de boerderij. Bij vragen is het ook altijd mogelijk te mailen naar meindertengwerda@gmail.com


Meindert Engwerda
15-12-2018

Het is werkelijk onbeschrijfelijk wat voor goed gevoel deze steun geeft. Heel veel dank gaat uit naar jullie:

 

Tessa Joxhorst, Anoniem €75, Shannon Schrader, S. de Jong, Truusje Rauwerda, Martijn de Vries, Gerrit de Groot, Sjouke van Houten, Guus en Anique, Club Yoga Leeuwarden, Joppe, Marijntje van IJsel Smits, Anoniem €10, Sjoerd, Anoniem €10, Harmet, Vera, Carolien, Silke Hannah Mast, Brink van den Boogaard, Sido Scholten, Anoniem €20, Anoniem €25, Anoniem €15, Anoniem €100, Anoniem €25, Anoniem €50, Mirjam, Jetse Jelsma, Anoniem €250, Anoniem €25, Rob Kok, Anoniem €25, Nicolette Prinsen, Anoniem €25, N. Vd N, Luuk, Karen, Jan Willem Fransens en Jacqueline Meijer, Anoniem €10, Anoniem €50, Anoniem €20, Anoniem €10, Anoniem €25, Caroline, Anoniem €10, Anoniem €100, Anoniem €10, Anoniem €10, Erik, Anoniem €500, Anoniem €50, Anoniem €10.000, Allard, Monique William Marc & Rob, Charissa, Suzanne, Frederik, Mieke Baldé, G. Feenstra, Jan van der Lee, Coosje, Maarten Müller, Anoniem €500, Anoniem €100, Lauran en Cora, Petra Bakhuizen, Mariet, Anoniem €50, Dominique, Anoniem €50, Familie Kuiper, Anoniem €10, Ruud & Belinda van der Hulst, Markus New Chique Gallery, Hans Meijer, Anoniem €25, P. van Bruggen, Guus, Han Engering, Ronny & Monique Uithof van Etten, Wiebe Milena & Bruun, Anoniem €100, Durk Durksz, Anoniem €250, J.M. Blom, Anoniem €500, Jeanne Jan Albers, Ron Braakensiek, Caroline N., Kees van der Mei, Wouter & Mirjam, Anoniem €50, Rienk Souverein, Hanneke, Jelma, Jeltse & Pauline, Michel & Natalia, Durk van der Meulen, Suze Hoogesteger, Homme Atema, Anoniem €15, De Mollefanger fan Fryslân, Anoniem €50, Anoniem €50, A. van Beveren, P. Smeets, Frank & Chandaa, Henk Vellinga, Van Beek, Marga Kort, Anoniem €50, J. Postma Vandebron Windenergie (ook namens grootvader Meint Postma Legemeer), Anoniem €15, Marleen Slotboom, Anita Hielkema, J R, Anoniem €20, Rutger Buijs, Mark Linda & Kai, Waling Meijer, Jenny, Elske van Putten, Ashley Provily, Aalve de With, Theo Vrolijks, Yorick, Esther de Jong, Familie Nijboer, Tamara Schippers, Catrien Eggens, Anoniem €100, Obe Bootsma, M. Schraven, Sjoerd van Schooten, G.H. Ritsema, Anoniem €5, Wendela Waller, Anoniem €100, Anoniem €100, Jennifer Mennen, Anoniem €60, Maaija de Roos, Anoniem €20, S. Van Seijen, Anoniem €50, Fleur Madlener, Piet Driest, Dees & Anton, Madelon, Anoniem €20, Job Heyms, Anoniem €30, Anoniem €250, Anoniem €500, Bote & Nancy, Alberto Bouma, Demi, Anoniem €15, Canisius & Andriesje Smit, Jan & Chintana, Anoniem €100, Sybrich Boersma, BB.


Meindert Engwerda
14-12-2018

Ontzettend hartverwarmend dat er al zó veel steun is in zo'n korte tijd!

 

Met 19,000 euro als aanvankelijk streefbedrag zijn we al heel goed op weg om het bedrijf van onze ouders op orde te krijgen. Het totaalbedrag wat uiteindelijk nodig is blijft nog wel onduidelijk. De afrekening over 2018, advocaat- en boekhouderkosten moeten we bijvoorbeeld nog afwachten.

Realiteit is echter dat er meerdere gevallen zijn zoals mijn ouders. Als bestuurslid van biologische melkveestichting De Natuurweide, zet mijn vader zich in voor andere duurzame voorlopers die nu in de knel zitten. Eventueel extra gelden zal ongetwijfeld daarvoor ingezet worden. Op www.reddebioboer.nl vind je meer informatie hierover.296 donaties
€ 38.105,00

Deze actie is gesloten.