Rechtszaak verengelsing

Rechtszaak verengelsing | Geld inzamelen
 
 
Help mee de rechtszaak te financieren tegen nodeloze verengelsing van het hoger onderwijs

Beter Onderwijs Nederland heeft besloten een aantal instellingen voor het gerecht te dagen om een halt toe te roepen aan de doorgeslagen verengelsing van het hoger onderwijs.

Meer dan 70 procent van de masters zijn exclusief Engelstalig, en meer dan 20 procent van de bacheloropleidingen zijn in het Engels, hoewel dit volgens de wet niet toegestaan is. Artikel 1.3 lid 5 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) stelt dat het hoger onderwijs mede gericht moet zijn 'op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands'. Dit is niet het geval bij volledig Engelstalige opleidingen.
Ook artikel 7.2 van de WHW wordt overtreden. Hierin staat dat al het onderwijs in het Nederlands dient plaats te vinden, tenzij er een noodzaak is tot onderwijs in een andere taal. De universiteiten hebben deze noodzaak voor volledig Engelstalige opleidingen nooit kunnen aantonen. Ze begaan met het op grote schaal verengelsen van hun onderwijs dus een onrechtmatige daad. (Zie ook het artikel 'Wet op taalbeleid écht handhaven – Volgens WHW-kenner Peter Kwikkers houden we ons al jaren niet meer aan Artikel 7.2 van de WHW'.)

Omdat de overgrote meerderheid Nederlandse studenten later terechtkomen in een Nederlandstalige beroepspraktijk, is het van groot belang dat ze het Nederlands op hoog niveau leren beheersen. Met grotendeels Engelstalig onderwijs zal dit niet gebeuren, waardoor studenten in hun latere leven en beroepspraktijk taalproblemen zullen (blijven) ondervinden en waardoor de Nederlandse taal zal verschralen.

Daarnaast is de Engelse taalbeheersing van studenten, noch die van docenten, hoog genoeg om zich genuanceerd en op academisch niveau te kunnen uitdrukken. Met name de woordenschat (die gemiddeld 40 procent lager is dan in de moedertaal) schiet hiervoor ernstig tekort. Het niveau van het onderwijs daalt door omschakeling op het Engels dan ook onherroepelijk (zie ook: prof. dr. Annette de Groot, 'Nederlands moet').

Help het verdere verloop van deze rechtszaak te financieren – en hiermee de toekomst van het Nederlandstalige hoger onderwijs veilig te stellen – door een donatie te doen! Ieder bedrag is welkom.

Ad Verbrugge
08-06-2018

Heel hartelijk dank voor alle bijdragen en steun tot nu toe!

De zitting van het kort geding zal plaatsvinden op donderdag 14 juni, 10.00 uur in rechtbank van Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1. De zitting is openbaar.


286 donaties
€ 16.297,00