Realisatie 1ste oncologisch verantwoord zwembad !

Realisatie 1ste oncologisch verantwoord zwembad ! | Geld inzamelen
 
 
Ernstig zieke terminale kinderen willen graag veilig zwemmen! helpt u mee?

ons project :Oncologisch zwembad van Stichting Tikkie Jij Bent Hem!

Voor kinderen die langdurig ernstig ziek zijn door een levensbedreigende ziekte of aandoening, bestaan slechts beperkte mogelijkheden voor ontspanning. Bewegen is vaak vermoeiend en ook fysiek en mentaal een uitputting. Zwemmen kan in dit geval verlichting geven, aangezien het een weinig belastende maar toch ontspannen activiteit is. Een dergelijke zwemlocatie moet aan zulke strenge hygiëne eisen voldoen, dat een zwemvoorziening voor deze kinderen nog niet bestaat in Nederland. Stichting Tikkie Jij Bent Hem! wil daarom een zwembad realiseren, dat vanuit oncologisch oogpunt verantwoord is en voldoet aan de strenge eisen.

Stichting Tikkie Jij Bent Hem! wil het mogelijk maken voor ernstig zieke kinderen om toch in een ontspannen setting met hun ouders te kunnen zwemmen in een bad dat aan alle eisen voldoet. Een dergelijk zwembad zal moeten worden aangelegd, zodat jaarlijks meer dan 150 kinderen kunnen zwemmen. In Oosterhout (Gld) is een stuk grond kosteloos beschikbaar gesteld voor de aanleg van het zwembad en daarmee komt de realisatie van de plannen steeds dichterbij.  Wij hopen dat u ons wilt helpen bij de realisatie van deze droom. 

Over Tikkie jij bent hem!
Stichting Tikkie Jij Bent Hem! is ontstaan vanuit het gedachtengoed van Luuc, de zoon van oprichters Nico en Jolanda. Luuc kreeg in 2013 te horen dat hij acute myeloide leukemie (AML) had, waaraan hij in 2015 overleed. Tijdens de vele ziekenhuisbezoeken speelde hij vaak het spel ‘Tikkie jij bent hem!’. Zo werd in de klinische setting van het ziekenhuis, elke verpleegster, arts en anesthesist betrokken bij het spel. Het was op deze vrolijke manier, dat Luuc met een aanraking en ‘Tikkie Jij Bent Hem!’ contact maakte met de mensen om hem heen.
De kleine Luuc inspireerde zijn ouders de stichting op te richten, om kinderen zoals hij de mogelijkheid te geven contact te kunnen houden met de buitenwereld door middel van een iPad. Toen de periode aanbrak waarin Luuc niet veel meer kon dan zitten of liggen, besloten zijn ouders hem een iPad te geven. Een duur apparaat, maar wel de ideale manier voor Luuc om contact te houden met zijn vriendjes en plezier te beleven! Luuc vond dat alle zieke kinderen een iPad hoorden te hebben. ‘Weet je hoeveel dat kost?’ reageerde Nico. Maar de 13-jarige Luuc was vastbesloten en antwoordde: ‘Dat maakt niet uit, je kunt het toch proberen?’ Inmiddels zijn er meer dan 160 iPads uitgedeeld.

Waarom kunnen ernstig zieke kinderen niet zomaar ergens zwemmen?

Nederland telt jaarlijks ruim 9.600 langdurig ernstig zieke kinderen. Zwemmen is voor deze kinderen één van de enige manieren om te kunnen ontspannen zonder het lichaam te belasten. Een openbaar zwembad is voor hen geen optie, want er moeten uitgebreide maatregelen getroffen worden, die de kwaliteit van het water waarborgen en besmettingsgevaar uitsluiten. Zo mag de eerste 24 uur nadat er een kind gezwommen heeft geen ander kind in het bad zwemmen. Dit heeft te maken met de uitscheiding van reststoffen die in de vochtbanen van het kind kunnen zitten dat gezwommen heeft. Verder bestaan er strenge eisen voor filtering en hygiëne.

Samenwerkingen
Tikkie Jij Bent Hem! heeft regelmatig contact met ziekenhuizen door het gehele land. De plannen met betrekking tot het zwembad worden zeer positief ontvangen. De pedagogen van het Radboud UMC en het PMC zijn erg positief omdat het een uniek initiatief is, dat voorziet in een lacune en toenemende vraag. De contacten met diverse ziekenhuizen zullen helpen om bekendheid te genereren voor het bad. Zo kan een behandelaar eenvoudig een patiëntje doorverwijzen naar het zwembad van onze stichting.
Ziekenhuizen waarmee de stichting momenteel contact heeft zijn: • PMC • Sophia Kinderziekenhuis • LUMC • Wilhelmina Kinderziekenhuis • Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Wij zijn een non-profit organisatie zonder betaalde krachten! Wij zijn een erkend goed doel met  CBF keurmerk en een ANBI status.

Help de ernstig zieke/terminale kinderen door een donatie te doen!en hun droom uit te laten komen.

De ontwikkelingen kunt u volgen op onze website www.stichtingtikkiejijbenthem.nl  

Namens ons en de kinderen bedankt.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
3 donaties
€ 30,00
Doel: € 10.000,00
0%

Deze actie is gesloten.