QTOPIA STEUN of KRIJG een rit naar NIJMEGEN | Geld inzamelen
 
 

QTOPIA STEUN of KRIJG een rit naar NIJMEGEN

SOLIDARITEIT TOEGANKELIJKHEID zo geef je de kans aan andere ....

(English & info below)
GEEF EEN LIFT

Dit jaar willen we een extra inspanning leveren om geld in te zamelen van mensen voor mensen, en gebruiken we het dus niet voor de productie van het festival. Deze donaties zullen QTOPIA toegankelijker maken voor mensen die het zich momenteel niet kunnen veroorloven om naar Nijmegen te reizen. Er is geen minimum- of maximum voor jouw donatie, alle steun is welkom.

Als je 25 euro doneert, krijg je iemand met de trein naar Nijmegen. Voor 50 euro krijg je ze ook thuis!


KRIJG EEN RIT

Wil je naar ons festival komen? Hoewel er geen toegangsprijzen zijn voor de tentoonstellingen en een groot aandeel van de activiteiten, realiseren we ons dat mensen van buiten Nijmegen misschien niet in staat zijn om de reis van en naar Nijmegen te betalen.


Binnenkort laten we je weten, hoe je aanspraak kan maken op deze optie.


GOED OM TE WETEN:

Als niemand deze donaties claimt, zullen we het niet gebruiken voor de productie voor ons eigen festival. In plaats daarvan zullen we dit investeren in het creëren van een betere toegankelijkheid in Nijmegen. Ofwel door te doneren aan een doel of door te investeren in materiaal dat bepaalde locaties beter toegankelijk maakt.

De bovenstaande getallen (25 en 50 euro) zijn gebaseerd op gemiddelde reiskosten vanuit verschillende hoeken van Nederland.
Om aanspraak te maken op de kostendeclaratie worden enkel reizen op festivaldagen vergoed.

 

MEER INFO 

Qtopia Queer Arts Festival 2019 is een tijdelijke kunstomgeving in Nijmegen, van 4 tot 20 oktober. Het festival programmeert kunstwerken die heteronormatieve aspecten van de Nederlandse samenleving onderzoeken. We nodigen je uit om je eigen perspectief te ontwarren en te onderzoeken tijdens onze vele activiteiten; van beeldende kunst exposities tot workshops, performances, lezingen en feestjes.

Bezoek ook onze andere kanalen: de website en onze Facebook / Instagram 

 

GIVE A RIDE

This year we want to put in extra effort to generate funds from people to people, without allocating it for the production of the festival. These donations will make QTOPIA more accessible for people who can’t currently afford to travel to Nijmegen. There is no minimum or maximum limit to your donation, all support is welcome. 

When you make a donation of 25 euros you will provide/grant / give  someone a single train ticket to Nijmegen. For 50 euros you will also get them back home!


GET A RIDE

Want to come to our festival? Even though there are no entrance fees for the exhibitions and many of the activities, we realise that people from outside of Nijmegen might not be able to pay for travels to and from Nijmegen. 


We will let you know soon, how to request this.


For your interest: If nobody claims these donations, we will not use it for the production for our own festival, but invest it in creating better accessibility in Nijmegen. Either through donating to a cause or by investing in materials that will improve the accessibility of certain locations/ make certain locations more/better accessible. 

The numbers mentioned above are estimate costs for travels throughout the Netherlands.
Only festivaldays will be approved as a request for travel reimbursement.

ABOUT THE FESTIVAL
Qtopia Queer Arts Festival 2019 is a temporal arts environment in Nijmegen, from 4 - 20 October. The festival programs artworks that investigate specific layers of heteronormative society. We invite you to unfold and research your own perspective in our many activities, ranging from the visual art exhibitions to workshops, performances, lectures and parties. 

More info on our Website, Facebook and Instagram
MORE INFO

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

5 donaties
€ 45,00