Promotieonderzoek

Promotieonderzoek | Geld inzamelen
 
 
PhD onderzoeker zoekt geld voor zijn promotieonderzoek.

Ik ben een PhD kandidaat (buitenpromovendus) verbonden aan de Universiteit Leiden. Ik doe een onderzoek naar criminaliteit en de rol van etniciteit. Sinds mijn onderwerp nogal controversieel is, is het behoorlijk lastig om subsidies te ontvangen van de officiële instanties. Het zou fantastisch zijn als mijn onderzoek gefinancierd kan worden.

Omdat er weinig onderzoek is gedaan naar het nut en de noodzaak van etnische registratie en het feit dat jeugdcriminaliteit van etnische minderheden een probleem is in de grote steden van Nederland en het Verenigd Koninkrijk, is het wetenschappelijk/maatschappelijk relevant om etnische registratie als beleidsinstrument te analyseren in de aanpak van de misdaadbestrijding.

Ik hoop en reken op uw steun!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PhD researcher is looking for funding for his doctoral research.

I am a PhD candidate (external PhD student) associated to the Leiden University. I am conducting research into crime and the role of ethnicity. Since my topic is rather controversial, it is quite difficult to receive subsidies from the official authorities. It would be fantastic if my research could be funded.

Because little research has been done into the usefulness and necessity of ethnic registration and the fact that juvenile delinquency of ethnic minorities is a problem in the large cities of the Netherlands and the United Kingdom, it is scientific/socially relevant to analyze ethnic registration as a policy instrument in the fight against crime.

I hope I can count on your support!

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
18 donaties
€ 250,00
Doel: € 300.000,00
0%

Deze actie is gesloten.