Peggy Goes to Romania The Land of The Stray Dogs!

Peggy Goes to Romania The Land of The Stray Dogs! | Geld inzamelen
 
 
Help de zwerfhonden in Roemenië 2018. Alle beetjes helpen!

Beste dierenvrienden,

Het lot van dieren heeft mij altijd al aangetrokken.
Iedereen die mij persoonlijk kent, snapt wat ik hiermee bedoel.
Om een aantal voorbeelden te noemen: ontfermen over de zwerfdieren op vakantie en meenemen naar huis, zwerfhonden te adopteren via stichtingen en vrijwilligerswerk bij een asiel.

Ons laatste hondje hebben wij geadopteerd uit Roemenië. Ik vermoed dat de meeste onder ons wel weten wat o.a. de toestanden zijn in Roemenië, de problematiek omtrent de zwerfhonden.

Graag zou ik meer willen doen!

Daarom heb ik contact opgenomen met de Stichting Dogs by Merlyn die zich al enige tijd inzet voor de zwerfhonden in Roemenië. Heb een helpende hand aangeboden. Alle hulp is WELKOM bij deze Stichting.

Daarom ga ik mij vrijwillig inzetten om een helpende hand te bieden bij alles waar deze Stichting zich dagelijks mee bezig houdt, het welzijn van de zwerfdieren.

Deze non-profitorganisatie in Babeni, Vâlcea Romania heeft als missie om zoveel mogelijk (straat)honden te laten neutraliseren. Door honden te laten neutraliseren, kunnen zij geen nakomelingen meer krijgen.

Naast het neutraliseren, worden de zwerfhonden ook gevoerd, voorzien van medische hulp, of worden opgevangen/verzorgd in de opvang en ter adoptie aangeboden. Dit is alleen te realiseren door de persoonlijke inzet van al die mensen die zich vrijwillig inzetten en daarbij gesteund worden door o.a. donaties. Samen kunnen we het verschil maken!

Namens mij en de dieren ontzettend bedankt!

'Saving One Dog will not change the world. But surely for that One Dog, the world will Change Forever'

Historische oorzaken

• Boerderijen en rurale gebieden werden ten tijden van Ceaușescu gesloopt en burgers werden gedwongen naar flats te verhuizen. Hierdoor konden zij hun dieren niet meenemen en deze werden op straat achter gelaten.

• Door het slopen van hele wijken ontstonden er grote gebieden ‘niemandsland’ in de steden ideaal voor zwerfhonden om te leven en zich naar hartenlust te kunnen voortplanten.

Emotionele oorzaken
• Doordat de achtergebleven dieren in eerste instantie toebehoorde tot de burgers worden zij door een groot van de bevolking gevoerd en verzorgd. Voldoende voeding in combinatie met niet steriliseren/castreren zorgt voor de ideale omstandigheden voor explosieve populatiegroei onder de zwerfdieren.

Economische oorzaken
• Door het verleden is Roemenië verarmd iets wat met de economische crisis alleen maar versterkt is. Bij veel burgers ligt de prioriteit bij eigen overleving en niet bij zwerfdieren.

• Er zijn onvoldoende economische middelen om de dieren (humaan)op te vangen in opvangcentra. Er zijn simpelweg te veel honden en politiek zou het door velen als doodzonde gezien worden om zoveel geld naar honden te laten gaan in plaats van naar de arme burgers.

• Het vangen van honden levert geld op. Vaak worden de dieren in andere gemeenten weer losgelaten. Mede door de grote mate van corruptie wordt het zwerfhondenprobleem niet structureel opgelost maar door sommige partijen eerder in stand gehouden omdat het een bron van inkomsten is.

Politieke oorzaken
• Het zwerfhondenprobleem en de (drastische) oplossingen hiervoor staan niet zelden op de politieke agenda om stemmen te winnen. Drastische oplossingen zoals het massaal doden van zwerfhonden leiden echter niet tot een vermindering van het probleem. Binnen no time zijn de aantallen honden weer op oude strekte doordat een deel van de bevolking de honden beschermt, er ook enorm veel huishonden gedumpt worden (zie culturele oorzaken), en zolang de dieren niet gesteriliseerd zijn zorgt de nieuwe aanwas snel nieuwe groepen zwerfhonden.

 Culturele oorzaken
• Veel corruptie en daardoor een enorm wantrouwen van de burgers naar elkaar, naar overheden en naar buitenlandse instellingen. In plaats van planmatige samenwerking werken groepen elkaar juist tegen.

• Sterilisatie en castratie zijn ongebruikelijk

• Er worden ook enorm veel huisdieren gedumpt op straat.

Oplossingen
De oplossingen van het zwerfhondenprobleem moeten zeker niet gezocht worden in een massale slachtpartij. Zolang men zich concentreert op het gevolg (grote aantal honden ) en niet op de oorzaken zal er niet veel veranderen. Een groot probleem is het wantrouwen van veel Roemenen. Door de geschiedenis heen zijn ze niet zelden uitgebuit door hun eigen politiek leiders of door buitenlandse partijen. De vele wreedheden die de gemiddelde Roemeense familie heeft meegemaakt de afgelopen decennia heeft ook zijn weerslag gehad op zijn mentaliteit naar zijn omgeving toe.

Roemenië heeft een vrij instabiel politiek stelsel met veel kabinetswisselingen. Tussen 1990 en 2010 traden al vijftien kabinetten op. Zolang er geen stabiele politieke situatie ontstaat in Roemenië zullen de problemen waar Roemenië mee kampt niet structureel aangepakt kunnen worden, laat staan dat men bereid is het zwerfhondenprobleem echt aan wil pakken.

Aanhoudende druk vanuit de EU zou een mogelijkheid zijn om iets te bewerkstelligen in Roemenië. In dit licht zijn de wantoestanden die zich voordoen op het gebied van de zwerfhonden een ingang zijn om eisen te stellen aan Roemenië om meer te doen tegen de hierboven genoemde corruptie.

Natuurlijk zijn er ook Roemenen die nadenken over het eigen handelen en over oplossingen die niet ten koste gaan van de zwerfhonden. Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië schrijft in september in haar verslag van een sterilisatiemarathon in het Roemeense Baciu:

“De burgemeester van Baciu heeft deze marathon gesteund en zal dan ook geen invulling geven aan de zwerfhondingsdodingswet die sinds een paar dagen in Roemenië in werking is getreden. Hij heeft zelfs een deel van de marathon betaald.”

Stray-AFP roept iedereen op om personen en groeperingen die hard werken aan humane oplossingen voor zwerfhonden zoveel mogelijk te steunen. Daarnaast blijft actie voeren en petities ondertekenen ook heel belangrijk. De druk moet zoveel mogelijk opgevoerd worden zodat Roemeense overheden en burgers gaan beseffen dat ze niet ongezien kunnen wegkomen met het afslachten van zwerfdieren en EU parlementariërs gaan begrijpen dat ze in actie moeten komen om humane oplossingen af te dwingen.

Nederland hondenland?
27-11-2017Laatste Nieuws
 
De Nederlandse hondenwereld kent vele problemen: broodfok, doorfok, illegale hondengevechten, te weinig geschikte adoptie honden.

Vroeger ging men naar het asiel voor een hond. Daar vond je een vuilnisbakkie die geschikt was als familiehond. Wilde je een rashond dan ging je naar een fokker. Zocht je een ras loze pup dan was er altijd wel iemand in je omgeving met een nestje.

De huidige wereld is veranderd. We hebben via internet contact met de hele wereld, we gaan massaal op vakantie naar het buitenland, we leven in de Europese Unie, we hebben in Nederland het zwerfhondenprobleem opgelost en honden zij steeds belangrijker geworden als huisgenoot.

In Nederland lopen er geen  zwerfhonden meer op straat en in de dierenasielen zijn maar weinig bastaardhonden te vinden. Wel veel honden van bepaalde rassen met gedragsproblemen. Er is echter nog wel veel vraag naar het ‘vuilnisbakkie’. Niet iedereen wil immers een rashond. De vraag naar ras loze gezinshonden is mede gestegen door de negatieve aandacht die sommige rassen hebben gekregen. Sommige hondenrassen zijn doorgefokt met als gevolg ernstige genetisch bepaalde gezondheidsproblemen (HD, ademhalingsproblemen bij honden met te korte neus, malformaties van de schedel bij rassen als Cavelier King Charles Spaniels etc.).

Zwerfdierenstichting

Mensen die geen rashond willen kunnen vandaag de dag een hond adopteren via een zwerfdierenstichting. In Nederland zijn er zo’n 200 van dit soort stichtingen. Kenmerk van deze stichtingen is dat het vaak kleine particuliere initiatieven zijn opgezet door mensen die op vakantie geraakt werden door zwerfdierenleed. Via een stichting kost een hond tussen de € 250 tot € 300. Hiermee worden de kosten gedekt die zijn gemaakt voor neutralisatie (castratie), vaccinaties en transport (vliegticket). Van alle organisaties in Nederland die iets met honden doen worden de zwerfdieren stichtingen het meest gecontroleerd. Allereerst moet de stichting zelf aan bepaalde eisen voldoen. De stichting moet een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) hebben aangevraagd bij RVO. Het opvangadres moet een beheerder hebben die een bewijs van vakbekwaamheid heeft. Tenslotte moet de stichting in een administratie bijhouden wat het opvangadres en de uiteindelijke bestemming van de honden is. Om honden te importeren moet worden voldaan aan de volgende eisen:

Elke hond moet in het thuisland zijn ingeënt tegen hondsdolheid en voorzien zijn van een chip. Ook moet de hond beschikken over een gezondheidscertificaat en een EU-dierenpaspoort.
De stichting voert honden in en moet zich daarom laten registreren als handelsbedrijf bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Het vervoer van de honden moet voldoen aan de Transportverordening, die onder meer een transportvergunning vereist.
Ook gelden er nog regels vanuit de Regeling handel levende dieren.
Worden de honden vervoerd via het vliegtuig en komen ze aan op Schiphol dan worden ze voor uitgifte eerst nog allemaal gecontroleerd door een dierenarts van de NVWA.

Asiel

De optie om naar het asiel te gaan en daar een bastaardhond te kiezen bestaat nog altijd. Natuurlijk heeft elk asiel nog een aantal honden die aan dit profiel voldoen. Maar de keuze is niet groot en asielen zijn inderdaad langzaam meer opvangcentra geworden van in beslag genomen honden en honden met gedragsproblemen. Er is een oververtegenwoordiging van honden als Staffords, Mechelse herders en Jack Russels. En helaas gaat het wel eens mis met plaatsingen. We kennen ook allemaal wel verhalen waarbij het mis is gegaan met honden die via het asiel zijn geplaatst. De asielen bevinden zich in een steeds ingewikkeldere positie omdat ze meer en meer het afvoerputje van de hondenwereld zijn geworden maar er nog wel van ze verwacht wordt dat ze positieve plaatsingen bewerkstelligen.

Broodfok/illegale hondenhandel

Veel mensen die een hond zoeken doen dit vandaag de dag via  internet. De kans is groot dat wanneer je via deze weg een hond koopt je een hond uit de broodfok treft. Follow the Money heeft in een serie artikelen op voortreffelijke manier het traject van broodfokpups in beeld gebracht; van de geboorte in Oost-Europa tot aan het puppytransport richting Nederland en de verkoop via websites als Marktplaats.

“De puppyhandel is na de drugshandel de meest lucratieve clandestiene business in Nederland” (Follow the money).

In Noord Brabant zijn er verschillende puppy Mills die direct samenwerken met illegale handelaren uit Oost-Europa. Een hond die je koopt via de broodfok is meestal ongezond, onvoldoende gevaccineerd, onvoldoende gesocialiseerd. Deze groep is het moeilijkst om in kaart te brengen omdat ze onder de radar opereren en niets wettelijk geregeld is. Ook voor de overheid is het moeilijk om deze groep aan te pakken omdat het een grensoverschrijdend probleem is. In feite zou de Europese Unie met een oplossingsrichting moeten komen. Gezien de veel prangende Europese kwestie (populisme, vluchtelingen) ziet het er niet naar uit dat ze het snel bovenaan de agenda zullen zetten.

De cijfers van 2016

In Nederland zijn er zo’n 1,5 miljoen honden. Jaarlijks is er vraag naar 150.000 nieuwe honden. De Dierenbescherming heeft in 2016 zo’n 5.000 honden geplaatst. Via de geregistreerde fokkers zijn er zo’n 36.000 honden bij gekomen.  12.000 mensen vonden een hond via een zwerfdieren stichting. De rest, het overgrote deel, kwam bij hun nieuwe baas via broodfok en illegale hondenhandel: 101.000 honden. (Telling 2016 door Carien Radstake).

Wat onmiddellijk opvalt is dat het aantal honden dat via de illegale, ongewenste weg bij zijn nieuwe eigenaar komt het grootst is: 67,3%

Dat betekent dat bijna 70% van de honden verkocht wordt binnen Nederland zonder dat er een gerenommeerde Nederlandse hondenprofessionals aan te pas komt. Het betekent dat met elke hond die via deze weg verkocht wordt illegaliteit en criminaliteit gestimuleerd wordt. Het betekent vooral heel veel dierenleed. Follow the Money vertelt het verhaal van Jack, die uiteindelijk meer dan € 3.500 heeft gekost aan extra dierenartskosten maar het gelukkig overleefde. Maar ook van de vele pups die doodziek bij de nieuwe eigenaar aankomen en het uiteindelijk niet redden.

In 2016 is het aantal zwerfhonden dat via zwerfdierenorganisaties naar Nederland iets gestegen ten opzichte van 2015. Daar staat tegenover dat het aantal honden dat via illegale hondenhandel naar Nederland is gekomen in 2016 iets gedaald is ten opzichte van 2015. Totale aanwas is gelijk gebleven ten opzichte van 2015 maar het aandeel dat via onbetrouwbare fokkers een nieuwe baas heeft gevonden is gedaald. Op zich is dit fantastisch nieuws dat door alle serieuze partijen in de hondenbranche met gejuich binnen gehaald zou moeten worden.

Helaas gebeurt juist het tegenovergestelde en gaan de verschillende stakeholders agressief met elkaar in discussie en laait het modder gooien naar elkaar op.

De gemeenschappelijke deler die fokkers, asielen, Dierenbescherming, zwerfdieren stichtingen hebben is dat ze allen het belang van het dier bovenaan hebben staan. Bij al deze stakeholders gaan zaken goed en gaan zaken minder goed. Al deze partijen hebben ons inziens maar 1 echte gemeenschappelijke vijand: de illegale hondenhandel.

Vanuit deze gedachte zouden partijen met elkaar moeten gaan zitten en gezamenlijk ten strijde trekken tegen de broodfok. Hier hebben we de overheid, RVO, NVWA, Europese Unie bij nodig en het zal zeker  niet eenvoudig zijn. Tegelijkertijd werken alle partijen aan de elementen die binnen de eigen organisaties beter kunnen. Op dit moment is er een situatie ontstaan dat het voor de consument niet meer te volgen is waar hij een betrouwbare gezonde hond vandaan haalt. Dat kan niet de bedoeling zijn want de enige die van deze situatie profiteert is de illegale hondenhandelaar/broodfokker. Dat moet stoppen en dat zullen we samen moeten doen. Dus bij deze dagen wij de Dierenbescherming, NFDO, Raad van Beheer, RVO, NVWA, Stray-AFP, ministerie van EZ en Hondenbescherming uit om het gesprek met elkaar aan te gaan en een strijdplan te maken tegen de broodfok.

NB: Dit artikel is geschreven door Isabelle Sternheim, bestuurslid van Stray Animal Foundation Platform. Stray-AFP is de belangenorganisatie van zwerfdieren wereldwijd. Per definitie is Stray-AFP voor lokale en diervriendelijke oplossingen om zwerfdierenoverschotten te verkleinen (TNR, educatie). Het zwerfdierenprobleem oplossen in landen waar men zwerfdieren ziet als uitschot en ongedierte en waar het mishandelen en doden van deze dieren orde van de dag is, is bijzonder ingewikkeld en niet zomaar geregeld. Wij begrijpen dan ook dat zwerfdierenorganisaties proberen de dieren die nu op straat lopen te redden en naar Nederland halen. Gezien de grote vraag naar honden in Nederland en het feit dat alles op alles gezet moet worden om illegale import van broodfokhonden tegen te gaan zien wij de zwerfhond uit het buitenland, mist hij geïmporteerd wordt via de regels en gescreend wordt op geschiktheid, een verdedigbaar alternatief.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
8 donaties
€ 250,00

Deze actie is gesloten.