Pastorale Zorg Onderweg

Pastorale Zorg Onderweg | Geld inzamelen
 
 
Pastorale Zorg Onderweg

Omzien naar elkaar is wezenlijk voor de gemeente van Jezus Christus. Als gemeente streven we er met elkaar naar om waar mogelijk de ander in het oog te hebben. Iemand schreef eens: ‘Het gaat in het pastoraat om mensen, maar het draait om de Goede Herder.’ Dit geeft aan dat we omzien naar elkaar in navolging van Jezus, die als de Goede Herder juist ook hén in het oog had waar anderen langs of op neer keken. Zo zijn we blij met hen die blij zijn, en verdrietig met hen die het moeilijk hebben (Rom. 12:15).

Als onafhankelijke pastor (ik ben niet verbonden aan welke kerk dan ook) ben en werk ik daar waar de Heer mij nodig heeft. Met mijn rugzak backpack ik door West-Europa om een luisterend oor te bieden aan een ieder die een steuntje in de rug kan gebruiken en samen proberen te zoeken naar oplossingen.

Ik ervaar het als een voorrecht als mensen hun levensverhaal met mij willen delen. Dat ik, spreekwoordelijk gezegd, een stukje mee mag lopen en we elkaar onderweg eraan mogen herinneren waar we onze hulp vandaan verwachten.

Wilt u mij steunen?

Een donatie is van harte welkom.

 

Alvast bedankt!                                            

Ik wens u God's zegen.

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
1 donatie
€ 10,00

Deze actie is gesloten.