Paaldans studio

Paaldans studio | Geld inzamelen
 
 

(English below)

Sport en bewegen is belangrijk! En Paaldansen kan daar zeker bij helpen, omdat je alle spieren in je lichaam traint zonder dat je dit echt doorhebt. Je krijgt de juiste begeleiding en ondersteuning terwijl je veilig traint bij GraviTease. Paaldansen is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je geest. Veel leerlingen hebben juist door het paaldansen veel meer zelfvertrouwen gekregen en staan sterker in het leven dan voorheen.

GraviTease bestaat al bijna 9 jaar in Den Bosch en we hebben al veel leerlingen laten zien en voelen hoe sterk ze kunnen zijn. Helaas moeten we onze mooie locatie in het centrum van Den Bosch verlaten. En er zijn weinig tot geen geschikte locaties te vinden in Den Bosch. Dit is algemeen bekend en niet alleen voor ons een probleem. Maar gezien er palen geplaatst moeten worden, hebben wij nog meer eisen dan andere dans- of sportscholen, en wordt het ook nog lastiger om iets te vinden. We hebben een tijdelijke locatie voor de komende 9 maanden gevonden, en zullen daarvoor moeten investeren in nieuwe palen, verbouwen en verhuizen. Ook zijn we op zoek naar een vaste locatie. Alle tips en steun zijn welkom! Want paaldansen mag niet verdwijnen uit Den Bosch.

Alvast heel erg bedankt voor je steun❤️

Wanneer je een donatie doet van €50 of meer, mag je een les inplannen. Bij een donatie van €150 of meer kun je een privéles inplannen. En bij een donatie van €500 of meer kun je een workshop paaldansen inplannen voor 10 personen.

Om een les in te plannen, gebruik je je e-mailadres als naam bij de donatie. Vervolgens kun je ons mailen met dat e-mailadres om het in te plannen!

 

 

 

Sport and exercise are important! Pole dancing can certainly contribute to this, as it engages all muscles in your body without you even realizing it. You receive proper guidance and support while safely training at GraviTease. Pole dancing is not only beneficial for your body but also for your mind. Many students have gained much more confidence through pole dancing and are now more resilient in life than ever before.

GraviTease has been in Den Bosch for almost 9 years, and we have already shown many students how strong they can be. Unfortunately, we have to leave our beautiful location in the center of Den Bosch. There are only a few suitable locations available in Den Bosch. This is widely known and not just a problem for us. But since poles need to be installed, we have even more requirements than other dance or sports schools, making it even more difficult to find something. We have found a temporary location for the next 9 months, and will have to invest in new poles, renovations, and moving. We are also looking for a permanent location. All tips and support are welcome! Because pole dancing must not disappear from Den Bosch.

Thank you very much in advance for your support ❤️

When you donate €50 or more, you can schedule a lesson. With a donation of €150 or more, you'll receive a private lesson. And for a donation of €500 or more, you can schedule a pole dancing workshop for 10 people.

To schedule a lesson, use your email address as the name when donating. Then, you can email us with that email address to schedule it!Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
24 donaties
€ 570,00
Doel: € 18.000,00
3%