Ouderinitiatief MotherCare, een plekje voor altijd | Geld inzamelen
 
 

Ouderinitiatief MotherCare, een plekje voor altijd

Ouderinitiatief, wij willen een levensloopvoorziening opzetten voor kinderen met autisme.

Lieve mensen (familie, vrienden en andere geïnteresseerden),

Bedankt voor uw interesse in deze doneeractie voor ons ouderinitiatief, de realisatie van een gespecialiseerd behandelingscentrum voor (kinderen zoals) Aimely en Lyon.


In het verleden

Wij (mama en papa) hebben lang moeten zoeken naar een organisatie waar onze kinderen met hun autisme en specifieke ontwikkelingsproblematiek terecht konden, daarnaast was Aimely dermate gevoelig voor sensorische invloeden dat zij niet tot ontwikkeling kwam. Hiermee was er geen enkele behandelmethode effectief, dus was er in de eerste vier levensjaren voor Aimely en Lyon geen mogelijkheid tot hulp. Tot ons grote verdriet en onze frustratie waren ze verplicht thuiszitter, zonder ontwikkelingsperspectief. 

Totdat wij in aanraking kwamen met een in nederland nog vrij onbekende behandelingsmethode (Zwitserland) ABA, waar PRT centraal in staat. (voor meer informatie zie website). Wij zijn toen specifiek op zoek gegaan naar een organisatie die hierin gespecialiseerd was. Uiteindelijk hebben wij deze gevonden, maar helaas was dit niet in de buurt van onze woonplaats. 

Maar ondanks alle uren reistijd per dag, hebben wij ze hier geplaatst en dagelijks rijden wij heen en weer. Hiervoor heeft mama alles opgegeven, want de behandelingstijden zijn zo regulier en vervoer zo slecht geregeld, dat ernaast werken geen optie meer is. Maar dit doet ze zonder mopperen, want tot onze grote genoegen maken Aimely en Lyon hele grote stappen in hun ontwikkeling! Met ABA zijn onze kinderen wel leerbaar, dat is natuurlijk alles waard.

Onze huidige situatie

In twee jaar tijd is de ontwikkeling zo goed op gang gebracht met ABA, dat ze heel ver kunnen komen, het bereiken van een redelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid is nu haalbaar.

Helaas is er op hun dagbehandeling de regel dat kinderen met een maximum van drie jaar behandeling mogen krijgen en daarna uitbehandeld of niet, verplicht moeten uitstromen naar iets anders. Dit betekent dat de behandeling volgend jaar stopt en wij opnieuw moeten gaan speuren naar iets passends. Want effectieve gespecialiseerde autisme behandelingen, die passend zijn bij Aimely en Lyon zijn schaars. Wat dus betekent dat de ontwikkeling opnieuw zal vertragen en in het ergste geval zelfs kan stagneren.

Uiteraard willen wij opnieuw een organisatie waar ABA geboden wordt, want juist hiermee komen zij tot groei en bloei. Maar ook in de begeleidingsbehoeften die bij deze fase van hun leven horen, zijn de mogelijkheden met de ABA-methode schaars en opnieuw niet in de omgeving.

De wens

Aangezien bij Autisme geldt, dat in de meeste gevallen levenslang begeleiding nodig is, betekent dit ook dat deze zorg door zal gaan, ook als wij als ouders er niet meer zijn.

Daarom willen wij een plek creëren, waar ABA centraal staat, maar vooral waar zij nooit meer weg hoeven. Dus als stichting willen wij ervoor zorgen, dat wij als ouders de touwtjes in eigen handen kunnen blijven houden, zelfs als wij er persoonlijk niet meer zijn om dit te organiseren. Een plekje voor altijd.

De droom

Ouderinitiatief MotherCare met Levenloophuis AimeLyon, een plekje voor altijd! 

Als ouderinitiatief MotherCare zullen wij ‘Levensloophuis AimeLyon’ opzetten en hiermee voorzien in een plek voor kinderen met een ASS, die met hen mee zal groeien in hun behoeften en die levensbreed is, dus op alle levensgebieden in begeleiding voorziet (opvang / school / dagbesteding / werken / wonen / ontspanning / sport / relaties / financiën), individueel en in groepsverband.

Door ervoor te kiezen om alle zorg en begeleiding op een locatie naar binnen te halen, hoeven (kindjes als) Aimely en Lyon niet keer op keer te veranderen van zorgaanbieder, wat voor veel stress zorgt. Maar kan de zorg en begeleiding bijgesteld worden in hun vertrouwde omgeving, daar waar nodig en dus naar behoefte. Een plekje voor levenslang dus, maar ook levensbreed.

De locatie zal volledig autismevriendelijk ingericht worden, rekening houdend met prikkelverwerking en schakeltijd en waar veiligheid gewaarborgd kan worden. Het zal een plek zijn die altijd en voor alles bereikbaar is en niet alleen binnen reguliere tijden. Een plek die prikkeld, of daar waar nodig juist kan worden ontprikkeld, waar gestimuleerd wordt tot ontwikkelen en waar ook de mogelijkheden geboden worden hiertoe. 

Doneerdoel

Om deze droom te kunnen realiseren hebben wij een bedrag van 14.500 euro nodig.

De investering

Met dit bedrag zijn wij in staat een levensloopvoorziening op te zetten voor 8 kinderen, die daar tot in de volwassenheid hun zorg en begeleiding kunnen krijgen.

-- Bedankt voor uw interesse! --

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nancy Kokshoorn via stichtingmothercare2020@gmail.comEr zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

1 donatie
€ 15,00
Doel: € 14.500,00
0%

Deze actie is gesloten.