Operatie Storm

Operatie Storm | Geld inzamelen
 
 
Hulp nodig om onze Storm van 7 mnd op tijd voor einde groei te kunnen laten opereren,

De operatiedag is 17 maart 2017 

Storm is onze (moeder en 2 kinderen) hond een mix van een aantal rassen waaronder Akita en Malamute. Storm is lief sociaal vriendelijk vrolijk en elk mens, kind dan wel dier is haar vriend. 

Helaas is zij met 11 weken in/dwars door haar linker voorpoot gebeten, (voor mijn dochter en mijzelf best wel een heftig gebeuren) toentertijd behandeld en gezien door dierenarts, foto's antibiotica pijnstillers en alles leek ok. Maar naarmate Storm ouder werd viel op dat ze pijn had en periodes erg kreupel liep. Via eigen dierenarts doorgestuurd naar 1e specialist waar we 15 februari 2017 de volgende uitslag kregen: 

Storm haar groeischijf is door letsel geblokt (betekent dat ie niet meer groeit) haar ellepijp is volledig scheef/gedraaid gegroeid en de kop (waar de poot in draait) is dus ook niet meer goed, daar is waarschijnlijk en stukje vanaf gebroken wat weggehaald moet worden. 

Dit moet geopereerd, 1e en 3e specialist geven aan dat ze anders nog kreupeler wordt en uiteindelijk ernstige schouderproblemen krijgt met als gevolg pijn of erger …... Deze operatie kostte bij specialist 1 alles bij elkaar tussen de 3500 en 5000 euro. Gelukkig bij specialist 3 een stuk minder namelijk rond de 2000 euro.  

1. Ik heb het niet, maar het is wel nodig  
2. Praktische zaken (kunnen altijd opgelost, zo moet Storm 6 weken revalideren, met dus aanwezigheid van verzorger) 

Van de laatste 3e specialist kreeg ik een aantal prachtige praktische tips zodat ze niet 6 weken in een Bench hoeft wat bij de 1e specialist wel het geval was.

Kortom het komt nooit meer 100% goed maar kan nog wel zo goed komen dat ze zonder kreupelheid door t leven kan en vooral zonder pijn. Dat is dus geen keuze en ze gaat geopereerd worden bij de 3e specialist.


Dit alles door de beet van een hond die ook al andere honden heeft gebeten. De eigenaren van deze hond proberen van alles om onder betaling/vergoeding uit te komen. Ondanks aanspreken, aangifte en correspondentie. Ook daar laat ik het niet bij zitten, maar Storm kan er niet meer op wachten en ik ga er niet meer op wachten.   

Dus wil ik jullie allemaal vragen om bij te dragen, zodat ik Storm zo spoedig mogelijk kan laten opereren. 

Als jullie Storm en de operatie willen volgen kan dat via @Storminbeeld op instagram 

Alvast ontzettend bedankt! 

 

Storm op Instagram

 

Storm is our blend of several varieties including Akita and Alaskan Malamute. Storm is sweet socially friendly and cheerful every man, child or animal is her friend.

 

Sadly, she was bitten in / through her left leg with 11 weeks (for my daughter and myself a terrible event) at the time she was seen by veterinarian, who made pictures gave her antibiotics, painkillers and everything seemed ok. But as Storm got older you could see she was in pain and cripple. We were sent to a special veterinarian to 1st specialist we saw on February 15, 2017 he told us the following result:

 

Storm it’s leg growth drive is blocked by injury (meaning that it does not grow) its ulna has grown completely skewed / rotated and the head (where the leg in turns) is also not good, there is likely a piece broken which must be removed.

 

She needs surgery, 1st and 3rd specialists indicate that she otherwise will be more and more cripple and finally gets serious shoulder problems resulting in pain or worse ... ... 1st specialist said operation will cost between 3500 and 5000 euros. Fortunately, the third specialist says much less around 2000 euros.

 

1. I don’t have the money, but it is necessary

2. Practical issues (can always be solved, as the rehabilitation of Storm will take 6 weeks and longer)

 

The last 3rd specialist told me some great practical tips so she does not have to be six weeks in a bench which was the case with the 1st specialist.

 

In short, it will never get 100% right but can still be so good that she won’t be cripple and above all without pain. For me and my children this is not a choice, and she is going to be operated by the 3rd specialist.

 

All because of the bite of a dog that has bitten other dogs earlier. The owners are trying everything to avoid payment / reimbursement. Even though I talked to them, send letters and gave notice to the police. I’m tired, but will confront them again and again. But Storm can’t wait any longer.

 

So I want to ask you all to contribute so Storm can be operated as soon as possible.

 

If you want to follow Storm and the surgery you can do that by following her @Storminbeeld on Instagram

 

Thank you all very much!

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
42 donaties
€ 2.000,00
Doel: € 2.000,00
100%

Deze actie is gesloten.