openhart operatie buitenland

openhart operatie buitenland | Geld inzamelen
 
 
wij hebben hulp nodig bij een openhart operatie van onze lieve angely

onze lieve Angely, in november word ze 2 jaar ,als ze het haalt,wij zijn grote leonbergers liefhebbers en hebben dan ook 6 honden ,5 leonbergers en een boxer,july 2016 hebben wij een leonberger teefje gekocht ,na 5 dagen een kaakziekte ondekt (geen certificaathond) alles op alles gezet om haar te helpen ,maar met 6 maanden spontaan overleden ,waar we zoveel verdriet van hebben gehad en nog hebben,8 weken later angely uitgekozen bij de fokker waar we ook onze andere 2 meiden hebben,ondanks het verdriet waren we blij met haar, ze was klein normaal krijg je een pup met 8 weken 8 kilo mee ,maar angely was maar 3 kilo, niets aan de hand dachten wij,maar net een jaar later hield ze vocht vast in haar bostkast ,utrecht ziekenhuis en onderzocht,dodelijke  aangeboren hartziekte ze heeft nog een paar maanden ,ze krijg plastabletten en hartpillen ,om het te stabiliseren , het is de rechterhelft van het hart,terwijl het normaal aan de linker hartkamer is de ziekte ,onze fokker geloof er niets van ondanks onze bewijs van het ziekenhuis en wil angely terug,dat gaat tuurlijk niet gebeuren. niemand kan haar meer helpen ,we zijn aan het genieten en in rouw,tot we in juli weer naar utrecht moesten voor onderzoek naar medicijnen erbij,en blijkt miss ,heel miss kan ze geholpen worden in londen of parijs ,er zijn over de wereld 2 arsten die het doen ,die het aandurven om haar te opereren,maar de kosten zijn hoog ,operatie in londen is rond de 11.000 en parijs rond de 30.000 omdat het een japanse dokter is die er speciaal voor naar parijs kom eens in de zoveel tijd ,we zijn met een lening bezig ,maar hebben ook nog 5 andere honden die we moeten verzorgen,1 van ons gaat mee  met angely ,eentje blijf thuis , als de operatie slaag ,kan ze gewoon oud worden ,anders heeft ze nog een paar maanden .maar uit de grond van ons hart ,Angel konden we niet  meer helpen ,en overleed met 6 maanden ,maar we willen niet nog een hond zoo vroeg afgeven pfffffff1212

 

our dear Angely, in November she will be 2 years, if she makes it, we are big leonberger enthusiasts and have 6 dogs, 5 leonbergers and a boxer, july 2016 we have bought a leonberger bitch, after 5 days a jaw disease is discovered ( no certificate dog) put everything to help her, but with 6 months spontaneously deceased, where we have had so much grief and still have, 8 weeks later angely picked at the breeder where we also have our other 2 girls, despite the sadness we were happy with her, she was small normally you get a puppy with 8 weeks 8 kilos with it, but angely was only 3 kilos, nothing wrong, we thought, but just a year later she held up moisture in her bostkast, utrecht hospital and examined, deadly congenital heart disease she has a few more months, they get plastic tablets and heart pills, to stabilize it, it is the right half of the heart, while it is normal in the left ventricle is the disease, our breeder believe nothing of it despite our proof of the hospital and want to return angely, that is of course not going to happen. no one can help her anymore, we are enjoying and in mourning, until we have to go to utrecht for research in medicine again in July, and it turns out that miss, very miss she can be helped in london or paris, there are about the world 2 arsts who do it, who dare to operate it, but the costs are high, operation in london is around 11,000 and paris around 30,000 because it is a Japanese doctor who specializes in paris once in a while, we are working on a loan, but we also have 5 other dogs that we have to take care of, 1 of us goes along with angely, one stays home, if the operation is successful, she can just grow old, otherwise she has a few months. but from the bottom of our heart, Angel we could no longer help, and died 6 months, but we do not want to give another dog so early pfffffff1212

mariska hijnen
28-08-2018

heel netjes en zeker op tijd een mail terug gekregen van de cardioloog,met aan de ene kant slecht nieuws,Parijs, doet het niet en Londen gaat nog in bespreking,we moeten wel alles gaan klaarzetten voor vertrek naar Londen ,maar aangezien de rabiës prik nog 2 weken moet inwerken ,hebben we die tijd nog, angely gaat morgen avond nogmaals voor een echo naar de dierenarts ,om te kijken of de vocht weg is ,of volgens de cardioloog er het wel heb gezeten ,dus tja weer dagen in spanning ,word vervolgd
ik heb dit verhaal geschreven groetjes

mariska😘

 

 

yessssssssss we hebben groen licht gekregen,angely kan geopereerd worden ,tuurlijk zijn er risico's maar als we niets doen  gaat ze komen te overlijden , we hopen niet te hoeven wachten op de 11 maanden die er staan ,maar ergens een deze maanden tussen door kunnen , lieve mensen blijf ons helpen

 

https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/a92f4908-7a53-4320-9169-22b1b55c8189.png

 

 

 

 


29 donaties
€ 559,00

Deze actie is gesloten.