Opbouw familiebedrijf na verwoestende brand

Opbouw familiebedrijf na verwoestende brand | Geld inzamelen
 
 
Hulp gevraagd voor heropbouw interieurbedrijf van vader en dochter na brandstichting

 

**English Below**

Onze lieve vader Serge staat met zijn gouden handen in het haar! Vorig weekend stichtte één of andere onverlaat op het industrieterrein in Kampen een allesverwoestende brand (https://nos.nl/artikel/2233750-grote-brand-bij-bedrijf-in-autobanden.html en https://www.destentor.nl/kampen/politie-kampen-mogelijk-toch-brandstichting-dieselstraat~a720d09c/). Hierbij ging het interieur- en afbouwbedrijf Fenix (what’s in a name), dat onze ouders in bijna 25 jaar met veel liefde, moeite en enthousiasme opzetten, in vlammen op.
We zijn nu een week verder en kunnen de gevolgen van de brand wat beter inschatten. Die zijn allesbehalve positief. Van een kwart eeuw bedrijfsleven is niets over behalve een bus met wat handgereedschap. De verzekering vergoedt alleen de dagwaarde van het gereedschap dat verloren is gegaan. Dit is een bijna hilarisch schijntje, denk aan bedragen zoals twintig euro voor een zaagtafel van 1100 euro. 
Wij zijn ontzettend trots op onze sterke ouders die, in plaats van bij de pakken neer te zitten, er alles aan doen om zo snel mogelijk de draad weer op te pakken. De dag na de brand stond onze vader met het weinige gereedschap dat hij over heeft weer op de steigers om zijn klanten te helpen.  
Al wens je zoiets niemand toe, een ramp als deze schept ook mogelijkheden. Fenix gaat verder als familiebedrijf! Serge’s enorme kennis, praktijkervaring en gouden handen worden nu verrijkt door de specifieke vaardigheden van zijn dochter Vera, pas afgestudeerd restaurator aan de Universiteit van Amsterdam. Onder dezelfde naam slaan wij een nieuwe weg in en gaan verder als interieurbouw, -restauratie en -adviesbedrijf. Vader en dochter zullen zich inzetten om historische interieurs te behouden, te restaureren en, zoals Fenix in het verleden al deed, interieurs op maat af te leveren. 
Nu moet het bedrijf weer zo snel mogelijk opgebouwd worden. We hebben hierbij echter hulp nodig! Voor de aanschaf van gereedschap en de eerste maanden huur van een nieuwe ruimte willen wij graag geld ophalen. Alle beetjes helpen! Dankuwel!

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Our dear father Serge has lost his beloved carpentry and interior construction firm in an all-devastating fire, which was started by somebody in the night of the 27th of May (https://nos.nl/artikel/ 2233750-grote-brand-bij- bedrijf-in-autobanden.html and  https://www.destentor.nl/ kampen/politie-kampen- mogelijk-toch-brandstichting- dieselstraat~a720d09c/). In this fire the company Fenix (what's in a name) - which our parents built up in the course of  almost 25 years with much love, effort and enthusiasm - went up in flames. Nothing is left but a van with some hand tools.

After many meetings with the bank and insurance companies, we can now assess the consequences of the fire. They are anything but positive. The insurance only covers the current value of the tools that have been lost, which leads up to an almost hilarious reimbursement.

We are extremely proud of our strong parents who, instead of hanging their heads down, make every effort to get back on track as quickly as possible. The day after the fire, our father was back on the scaffolds with the few tools he had left to help his clients.

Although nobody wishes for such a tragedy, a disaster like this also creates opportunities and might have a silver lining. Fenix will rise up from the flames as a family business! Serge's vast knowledge, practical experience and golden hands will be enriched by the specific skills of his daughter Vera, who almost graduated as a conservator/restorer of historic interiors. Under the same name, we shall take a new route and continue as an interior construction, restoration and consultancy company. Father and daughter will work to preserve and restore historic interiors and, as Fenix has done in the past, deliver custom-made interiors.

For now, the company has to be rebuilt as quickly as possible. We need help with this! We would like to raise money for our dad for the purchase of tools and the first months of renting a new space. All little donations are welcome! Thank you so much!!


 

Vera en Warja
12-06-2018

LINK --> https://soundcloud.com/vera-tolstoj/from-the-fire-ben-holland?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook

Onze lieve en getalenteerde vriend Ben Holland schreef dit nummer (bovenstaande link) om onze vader te steunen en te helpen bij de doneeractie. Wij hebben inmiddels €3.000 ingezameld, dankjulliewel daarvoor! Dit is echt een ongelofelijk bedrag, maar helaas nog niet genoeg! Nog steeds helpen alle kleine beetjes, wij zijn daarom erg dankbaar voor iedere donatie! 

Meer muziek van Ben is te vinden op zijn Spotify en op deze link: https://benholland.bandcamp.com/

Our dear friend Ben Holland wrote this song (see link at the top) to support us and our dad in our fundraising to build up our company after the fire. We raised €3.000 already, thanks a lot to all who donated! This is a staggering amount, but unfortunately still not enough. Every penny counts, so we are extremely grateful for every donation! 

You can find more of Ben’s music on his Spotify and here:https://benholland.bandcamp.com/


Vera en Warja
12-06-2018

Onze doneeractie in de Stentor! Dank aan allen die gedoneerd hebben!! 

https://www.destentor.nl/kampen/meer-dan-busje-en-beetje-gereedschap-heeft-warja-s-vader-niet-meer-na-verwoestende-brand-in-kampen~a4ca2881/46 donaties
€ 3.905,00

Deze actie is gesloten.