Onderwijs voor kinderen krottenwijk Mumbai, India

Onderwijs voor kinderen krottenwijk Mumbai, India | Geld inzamelen
 
 
Deze actie is om geld in te zamelen voor onderwijs in sloppenwijken in Mumbai, India.

FOR ENGLISH SCROLL DOWN.

In december 2017 ga ik samen met 14 andere 4 havo/5 vwo leerlingen van het JPThijsse College (Castricum) naar Mumbai, India. Dit is een uitwisseling met het St. Stanislaus High School. Gedurende de week dat wij daar zullen verblijven zullen wij ook les geven in schooltjes in krottenwijken in Mumbai.
Dit zijn kleine primitieve schooltjes waar ze niet veel meer hebben dan een ruimte om samen te komen en een oud schoolbord. Wij willen graag geld inzamelen wat wij aan de priesters kunnen overhandigen. Deze priesters voorzien de schooltjes met producten zoals schriften, pennen, etc.

Wij hopen een bijdragen van u te kunnen ontvangen. Alles is welkom! Ook producten zoals pennen en schriften zijn van harte welkom. Neem hiervoor contact op met: 8674@jpthijsse.nl

Delen wordt zeer gewaardeerd!

ENGLISH:

In December 2017 I Will be travelling to India together with 14 other studentes of the Jac P Thijsse College, Castricum, The Netherlands.
This is an exchange Programme with a school in Mumbai, called St Stanislaus High School.
We will be staying there for a week and we will be visiting he slums in Mumbai. We will be teaching the underprivileged children in some slum schools, organized by REAP schools.
These are very small schools, with crammed spaces and not enough amenities, like school boards, and notebooks, pencils etc.
We would like to collect some money fo these children. We will give the money to the priests of the REAP school, who will ensure the children get some, lessons, and some stationery.
We hope you will donate some money so we are able to provide these children with a brighter future. You could also give all your unused pencils, paper and such things, so the children will be able to get a proper education.
For this please contact: 8674@jpthijsse.nl

And I kindly request you to share this message.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
16 donaties
€ 345,00
Doel: € 1.000,00
34%

Deze actie is gesloten.