Noell

Noell | Geld inzamelen
 
 
Steun Noell !!

Noell geboren op 30-05-2018 in Abcoude

Noell is geboren met een oog en een hangend oor.

Wat een pech kun je hebben !!

Helaas bleef het hier niet bij !

Noell zijn mamma kwam op 2-07-2018 te overlijden aan koliek(darmdraaiing) de artsen konden helaas niets meer voor haar doen.

Noell heeft nu geen mamma meer.

Er wordt op dit moment hard gewerkt achter de schermen om noell te redden.

Noell verblijft momenteel op een kliniek in belgie waar een pleegmoeder beschikbaar was alleen mocht dit niet zo zijn.

Er is snel naar een oplossing gezocht en momenteel word er alsnog  een merrie klaargemaakt om als pleegmoeder voor hem te zorgen.

Alleen is het niet zeker of dit dit keer wel goed gaat.

Deze pogingen om deze kleine dappere man te redden brengt veel stress en zorgen met zich mee.

Plus dat de kosten nu aardig aan het oplopen zijn.

Denk aan medicijnen,dokterskosten,melk,de pleegmoeders en het verblijf op de kliniek.

Nu wil ik graag mijn bijdrage leveren aan het redden van Noell en heb ik deze doneer pagina gemaakt.

Om het ook voor de eigenaar mogelijk te maken om hier mee door te gaan.

Ze doet er alles aan dit kleine kereltje te redden,maar alle beetjes helpen!

Willen jullie iets bijdragen zodat Noell een kans heeft als een paard op te groeien en het voor de eigenaar mogelijk blijft ?

Steun noell!!!!

Hij verdient het!!!

 

Uiteraard worden jullie op de hoogte gehouden hoe het gaat met Noell.

heel veel dank!!!

M van Tiel

Noell11

Eigenaar: equi-smart te Abcoude 

Noell verblijft momenteel in een kliniek in België die gespecialiseerd zijn in het samenbrengen van moederloze veulens en pleegmerries.

 


Noell

Support Noell !!


Noell was born on 30 May 2018 in Abcoude, The Netherlands.


Noell was born with one eye and a hanging ear.


How much bad luck can you can have so soon in your life!!


Unfortunately it did not stay here!


Noell his mom died on 2nd July 2018 to colic (intestinal rotation) the doctors unfortunately could not save her.


Now Noell does not have a mother anymore.


At the moment people are working very hard behind the scenes to save Noell.


Noell currently resides at a clinic in Belgium where a foster mother was available for him, but this didn’t work out.

A solution was quickly sought and at present a mare is being prepared to look after him as a foster mother.


Only it is not certain whether it will work this time.


These attempts to save this little brave man bring a lot of stress and worries.


Plus that the costs are now rising considerably.


Think of medication, doctor costs, milk, the foster mothers and the stay at the clinic.


Now I would like to make my contribution to saving Noell and I made this donate page.


To make it possible for the owner to continue with this.


She does everything she can to save this little fellow, but every extra bit helps!


Do you want to contribute something so that Noell has a chance to grow up and make it possible for the owner to keep him?


Support Noell !!!!


He deserves it!!!


 


Of course you will be kept informed of how things are going with Noell.


thank you very much!!!


M from Tiel


Noell


Owner: Equi-smart in Abcoude


Noell currently resides in a clinic in Belgium that specializes in bringing together motherless foals and foster mares.

Madelijn van Tiel
12-07-2018

Noell is zojuist gekoppeld aan zijn pleegmoeder en alles ziet er naar uit dat het goed gaat.

De eerste slokken zijn genomen!!

Zijn pleegmoeder is zijn biologische oma Apple!

Bedankt iedereen voor het medeleven en donaties.

Doneren kan nog steeds!

(Nieuwe foto)

Van noell en Apple 

 


15 donaties
€ 540,00
Doel: € 3.000,00
18%

Deze actie is gesloten.