Nito daycare om kindmoeders te helpen studeren

Nito daycare om kindmoeders te helpen studeren | Geld inzamelen
 
 
DEEL 2 Help Linda om een crèche op te zetten voor kindmoeders in kampala Uganda

ENGLISH BELOW – Check out the pictures!

In 2018 vroegen wij jullie om een bijdrage om Linda te helpen. De eerste 800 euro van streefbedrag van 2700 waren een enorme steun en het is Linda gelukt om de eerste stappen te zetten. Crèche Nito is opgericht, wij hielpen haar met een logo en die prijkt trots op de muur en op haar werkkleding. Belangrijker nog: het is haar gelukt om de eerste klantjes te krijgen! Groot respect voor haar om in een uiterst moeilijk omstandigheid zo ver te komen en als het meezit kan ze over een jaar helemaal zelfvoorzienend zijn!

Ons doel is om nu in ieder geval weer 800 euro te verzamelen. Doe je mee? 

 

Hoe het is ontstaan

In Uganda worden nog veel meisjes zwanger op jonge leeftijd. Hierdoor stoppen zij vaak voortijdig met hun school of studie. Onze Ugandese vriendin Linda, moest 7 jaar geleden vluchten voor het regime in Uganda. Ze kwam in Nederland terecht maar wist niet waar haar man en dochter van 9 maanden waren. In 2018 vond zij hen terug. Ze zijn toen herenigd en bouwen aan een nieuw bestaan samen, in Kampala (Uganda). Linda probeert een zelfstandig bestaan op te bouwen en ziet het als haar missie om zowel iets goed te doen als jonge vrouw economisch zelfstandig te zijn en voor haar kinderen te kunnen zorgen. Met een bijdrage van donateurs is het gelukt om een kleine ruimte te huren en spullen te verschepen en laten maken. Linda heeft onder andere met lopende omroepers bekend gemaakt dat Nito open is! De locatie is goed gekozen op een weg die de stad waar de meeste mensen werken inleidt en met een beetje verf heeft Linda prachtige dingen gedaan maar het is in Kampala niet makkelijk om een eigen zaak te runnen. Zelfs een crèche heeft een eigen fulltime bewaker nodig en er wordt huur vooruit gevraagd.

Wat gebeurt met het geld?
De eerste donaties werden ingezet voor de inrichting en het salaris van medewerkster en de bewaker. Nu is een bedrag nodig voor een jaar huur. Help je mee? Ieder bedrag wordt zeer gewaardeerd!
Het verzamelde bedrag is inclusief de 800 euro van 2018.

 

 

*********** ENGLISH ****************

 

Help Linda set up a crèche for child mothers in Uganda

In 2018, we asked you for a contribution to help Linda. The first 800 euros of the target amount of 2700 were an enormous support and Linda managed to take the first steps. Crèche Nito was founded, we helped her with a logo and it stands proudly on the wall and on her work clothes. Even more important is that she managed to get the first customers! Great respect for her in an extremely difficult circumstance to get this far and if it works out, she can be completely self-sufficient in a year's time!

Our goal is to collect at least 800 euros again. Are you in?

 

How it began

In Uganda, many girls still become pregnant at a young age. As a result, they often drop out of school or study prematurely. Our Ugandan friend Linda, had to flee from the regime in Uganda 7 years ago. She ended up in the Netherlands without her knowing where her husband and daughter of 9 months were. In 2018 she found them again. They were reunited and are building a new life together in Kampala (Uganda). Linda is trying to build an independent existence and sees it as her mission to do something good as well as to be an independent woman (in a society where that is often not supported, to say the least) and to be able to take care of her own two children. With a contribution from donors it was possible to rent a small space and to have the first necessary bits and pieces shipped and made locally. Nito is open for business! Nito has been cleverly located on a main road into town, where most people work and with a bit of paint Linda has created a wonderful space but it’s not easy to run your own business in Kampala. Even a crèche needs its own full-time security guard and rent needs to be paid in advance.

 

What happens to the money?

The first donations were used for furnishing and the salary of the employee and the guard. Now an amount is needed for a year's rent. Can you help us? Any amount is very much appreciated!
The amount collected includes the 800 euro from last year.

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
34 donaties
€ 1.431,00
Doel: € 2.700,00
53%

Deze actie is gesloten.