Nagedachtenis Marten van der Meer | Geld inzamelen
 
 

Nagedachtenis Marten van der Meer

Doneeractie Nagedachtenis Marten van der Meer

Lieve familie, vrienden en bekenden,

Helaas hebben we veel te vroeg onverwacht afscheid moeten nemen van de lieve vader van Anton en Elena, onze broer, zwager, oom , neef en vriend.  

Door de Covid-omstandigheden zijn er veel aanpassingen nodig bij het regelen van de uitvaart. Veel mensen willen zo graag hun blijk van medeleven betuigen door het sturen of meenemen van bloemen e.d. De nu beperkte omvang van het aantal mensen die de uitvaart mogen bijwonen en het feit dat Marten financieel uiteraard nog geen rekening had gehouden met deze gebeurtenis geeft ons aanleiding een alternatief voor te stellen. 

Het is onze grote wens om iedereen uit te nodigen voor een gemeenschappelijke bijeenkomst om het leven van Marten te vieren op een later Coronavrij tijdstip. 

Om die viering te kunnen realiseren vragen wij jullie vriendelijk om mee te doen aan onze doneeractie. Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
81 donaties
€ 3.580,00