Moderne leeromgevingen voor minderbedeelden

Moderne leeromgevingen voor minderbedeelden | Geld inzamelen
 
 
Goed en eigentijds onderwijs kan alleen met de modernste apparatuur

Doel van dit project

Het faciliteren van moderne leer- en werkomgevingen voor mensen, die daar in het regulier onderwijs of in hun sociale omgeving niet over (kunnen) beschikken. (Vooral omgeving Rotterdam en Randstad)

Voordelen van het steunen van dit project

Dit project wordt gestart in Nederland en dus kun je wanneer het je schikt een kijkje nemen op de plek waarin je je geld en vertrouwen in gestoken hebt. Het is niet van korte duur zoals voedselpakketten en het is zeker niet korte-termijn georiënteerd. De gewenste resultaten zijn voor middellange termijn en de lange termijn en zijn natuurlijk blijvend. Hoe goed moet het voelen om te weten dat je uiteindelijk met jouw steun mensen uit de onwetendheid, het isolement en de armoede hebt geholpen.

De eerste mensen, die we willen helpen zijn mensen die moeten inburgeren (vluchtelingen enz.).

Meer achtergrondinformatie nodig? : Extra informatie in het Nederlands

The goal of the project

The goal of this project is to facilitate state-of-the-art learning and/or office environments for people who do not (or can not) have access to them in public education or who simply can’t afford it. Whether it is because of the social environment a person grew up in or because of the lack of (financial) resources.

Advantages of supporting this project

This project will roll out in the Netherlands. So, if desired (and if you live in Europe) you can come and visit the place where you’ll put your money in. Your donations will be visible and tangible. This project is not short-lived like “food packages projects” and it is certainly not short-term oriented. We strive for lasting medium-term and long-term goals. How good must it feel to know that with your donations you’ll have helped people out of ignorance, isolation and poverty.

Do you need more background information? : Extra information in English

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wilt u direct doneren, dan kunt u het gewenste bedrag met de volgende gegevens overmaken:

SayIT (KvK - nummer: 71537325)
NL 11 ABNA 0822 0719 67
In het vakje extra informatie: Moderne leeromgevingen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natuurlijk kunt u ook via dit platform doneren.

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
1 donatie
€ 10,00
Doel: € 350.000,00
0%

Deze actie is gesloten.