Met uw hulp kan ik onderzoek doen in de VS!

Met uw hulp kan ik onderzoek doen in de VS! | Geld inzamelen
 
 
Met uw hulp kan ik een heel belangrijk onderdeel van mijn promotieonderzoek realiseren!

Dag allemaal,

Mijn naam is Maria Bekendam en voor mijn promotieonderzoek wil ik meer te weten komen over de relatie tussen emoties, psychologische factoren en hartklachten bij hartpatiënten. Mijn onderzoek is vernieuwend en relevant, maar ik heb een beetje hulp nodig om een belangrijk onderdeel ervan uit te voeren. Ik zal u er meer over vertellen!

Achtergrond van mijn onderzoek

Klachten zoals pijn op de borst, kortademigheid, vermoeidheid, of andere klachten kunnen wijzen op hartproblemen. Deze worden in het ziekenhuis onderzocht op verschillende manieren, om na te gaan wat precies het onderliggende probleem is. Vaak is er een vernauwing in een of meerdere kransslagaders die het hart van zuurstofrijk bloed voorzien. Zuurstoftekort in een deel van het hart kan dan voor klachten zorgen. Een dotter of bypass operatie zorgt er voor dat het hart weer voldoende zuurstof krijgt.

Maar bij de helft van de mensen die onderzocht worden zijn er geen vernauwingen, of slechts kleine vernauwingen. Deze mensen ervaren óók hartklachten. Vaak is er voor hen geen directe oplossing en blijven zij terugkomen met klachten. Mogelijk is er bij deze hartpatiënten een rol voor psychologische factoren, zoals stemming of angst die de klachten mede kunnen veroorzaken. Ook emoties blijken van belang te zijn bij mensen met hartklachten. We willen de groepen patiënten mét en zònder vernauwingen met elkaar vergelijken om na te gaan of psychologische factoren en emoties een rol spelen bij hartklachten mét en zònder vernauwingen. 

Heel concreet gebruiken we voor dit onderzoek een aantal middelen om meer te weten te komen over de patiënten. We nemen vragenlijsten af waarin we vragen naar de hartklachten en stemming. Voor de emoties maken we gebruik van Facereader software, het vernieuwende aspect van mijn onderzoek. Dit is geavanceerde software om emoties af te lezen van het gezicht. De patiënten worden, met toestemming, gefilmd tijdens een hartonderzoek bij het Instituut Verbeeten Tilburg. Ook vragen we naar hun hartklachten tijdens het hartonderzoek. Daarna wordt gemeten wat het zuurstoftekort is van het hart. Dit onderzoek is relevant omdat er heel wat patiënten zijn (ruim 480.000 per jaar) die geen duidelijke vernauwingen hebben, maar wél klachten. Door aanvullend onderzoek te doen willen we meer te weten komen over deze groep mensen en welke rol emoties en psychologische factoren hierbij spelen. 

Reis naar de VS

Waarom dan die reis naar de VS? Er is een erg goede onderzoeksgroep in Atlanta, Georgia, die zich bezighoudt met een vergelijkbaar onderzoek. Het verschil is dat zij hun patiënten een emotionele stress taak laten doen voordat ze het hartonderzoek krijgen. Van de emotionele stress taak zijn video-opnames gemaakt. Deze willen we gaan analyseren met de Facereader software. Omdat de software eigendom is van Tilburg University, en de video-opnames privacy-gevoelig zijn is het nodig dat de analyses daar worden gedaan. We kunnen met de gegevens de beide hartonderzoeken met elkaar vergelijken. Dit kan relevante inzichten opleveren voor de rol van emoties en zuurstofgebrek bij hartklachten. Hiermee dragen we bij aan meer kennis over hartpatiënten met zuurstoftekort van het hart en de rol van emoties. 

Waarom Crowdfunding?

Ik probeer op meerdere manieren subsidie aan te vragen om dit plan te realiseren, maar dat is een uitdaging. De concurrentie is groot en de kans op subsidie is klein. Om het plan uit te voeren zou ik een maand in de VS willen zijn. Om de kosten te dekken heb ik aan mijn eigen budget en inbreng niet genoeg. Toch zou ik maar wat graag dit plan ten uitvoer brengen en alle beetjes helpen hiervoor! 

Updates

Mocht het dan zover komen dat ik de reis kan gaan maken, dan zal ik iedereen op de hoogte houden van mijn vorderingen via een blog en via social media! 

Mocht je nog meer informatie willen, aarzel dan niet om contact op te nemen met mij via m.t.bekendam@uvt.nl.

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
1 donatie
€ 20,00
Doel: € 5.000,00
0%

Deze actie is gesloten.