Medisch vrijwilligerswerk in Ghana

Medisch vrijwilligerswerk in Ghana | Geld inzamelen
 
 
Medisch vrijwilligerswerk in Ghana

*For English, see below

Wij, Melanie en Willemijn, vertrekken in juli naar Ghana. Willemijn is werkzaam als arts en Melanie als verpleegkundige in het ziekenhuis. Samen gaan wij verschillende medische projecten opzetten via de vrijwilligersorganisatie WAHEF. Met deze projecten is ons doel om de zorg in Ghana te verbeteren.

Met de mobiele medische kliniek gaan wij langs verschillende dorpen landinwaarts, waar geen medische zorg is, om bij de lokale bevolking zoveel mogelijk screening uit te voeren en zorg te verlenen. Wij zullen de vrijwilligers van deze kliniek medische scholing geven over de veel voorkomende ziektebeelden en over medisch handelen.

In het plaatselijke ziekenhuis zullen wij op verschillende afdelingen medische zorg verlenen. Verder zullen wij aan de hand van een eigen analyse een verbeterplan opstellen voor de verschillende afdelingen, in samenwerking met het ziekenhuis.

Tevens zijn wij in Nederland bezig met het verzamelen van medische spullen om te doneren aan het plaatselijke ziekenhuis en de mobiele medische kliniek in Ghana. 

Deze projecten zullen zowel op korte als op lange termijn een postief effect hebben op de kwaliteit van zorg. Wij zullen in nauwe samenwerking met de vrijwilligersorganisatie WAHEF en het plaatselijke ziekenhuis deze projecten blijven vervolgen.

Deze reis is geheel vrijwillig en wij zullen hier dan ook niet betaald voor krijgen.
Wil je ons steunen bij deze projecten, dan zijn wij blij met elke bijdrage! 

 

We, Melanie (nurse) and Willemijn (medical doctor) are aiming to improve the quality of healthcare in Ghana! In July 2019 we will travel to Ghana and together with WAHEF (NGO) set up various medical projects.

We will visit multiple inland villages that have no access to medical care with our mobile health clinic. We will perform medical screenings, provide primary care to the local population and set up medical training for volunteers of the clinic.

Also in the local hospital we will provide medical care at various departments.
Based on our analysis, we will draw up an improvement plan for patient care in collaboration with the hospital.

In addition, we are currently collecting medical supplies to donate to the local hospital and mobile health clinic in Ghana.
With these projects we aim to improve the quality of healthcare on both short and long term.

We will continue to pursue these projects in close collaboration with WAHEF and the local hospital. This mission is entirely voluntary and we will not get paid for our efforts, nor for travel/accommodation costs and transport costs of all medical supplies.
If you would like to support us we would very much appreciate it!

 

Willemijn Guldenaar
11-07-2019

Beste allen,

Melanie en ik hebben de afgelopen maanden, weken en dagen ontzettend veel leuke, lieve, ondersteunende en positieve reacties ontvangen op onze reis naar Ghana. Wij zijn ontzettend blij met de vele donaties die binnen zijn gekomen. Deze donaties gaan grotendeels naar het transport van de medische materialen en de aankoop van nieuwe materialen die nodig zijn om zorg te kunnen verlenen. Wij willen jullie ook graag meenemen op onze reis middels twee blogs.

Eén blog wordt onderhouden door Melanie, zij zal schrijven over onze dagelijkse bezigheden en de ontwikkelingen tijdens de reis:
https://www.pindat.com/reisblog/medischereisblogghana
Toegangscode: Ghana2019

De andere blog wordt onderhouden door Willemijn, zij zal schrijven over de projecten en medische/ethische/culturele kwesties en overdenkingen tijdens de reis, met als doel een ieder aan het denken te zetten:
https://www.pindat.com/reisblog/medischereisghana
Toegangscode: Ghana2019

Tijdens onze reis blijft de doneeractie doorlopen, want elke bijdrage kunnen wij tijdens en ook na onze reis nog gebruiken voor de projecten in Ghana!
We zien jullie reacties op de blogs graag tegemoet!

Warme groet,

Melanie & Willemijn

 


69 donaties
€ 2.215,00

Deze actie is gesloten.