materiaalbus voor Veteranen Search Team

materiaalbus voor Veteranen Search Team | Geld inzamelen
 
 
De Stichting Veteranen Search Team heeft een transport probleem voor het materiaal.

De Stichting Veteranen Search Team (VST) ondersteunt door politie en justitie gecoördineerde zoekacties naar vermiste personen. Het VST is spontaan ontstaan naar aanleiding van een grote vermissingzaak in Oktober 2017. 

Een groot aantal veteranen hebben zich toen verenigd om de politie te helpen bij de zoektocht naar de vermiste jonge vrouw. De samenwerking tussen de veteranen en de Politie werd door Politie als bijzonder professioneel en zinvol ervaren, hetgeen geresulteerd heeft in de oprichting van de Stichting VST en een gestructureerd samenwerkingsplan met Politie. 

VST ondersteunt, door politie gecoördineerde zoekacties naar vermiste personen.

De Stichting Veteranen Search Team is voor de Politie een efficiënt inzetmiddel om op gestructureerde wijze gebieden te doorzoeken. De inzet wordt uitgevoerd door getrainde en gedisciplineerde manschappen met militaire of politie achtergrond.

De Stichting VST heeft een uitstekende mix aan kennis en gedrevenheid in huis, zodat zij van grote meerwaarde kan zijn in door politie gecoördineerde zoekacties. Een verzoek tot inzet van VST kan gedaan worden door politie of familie van een vermist persoon, mits de zoekactie wordt gecoördineerd door de politie. Zonder coördinatie van genoemde autoriteit zal er geen inzet van het Veteranen Search Team plaatsvinden. 

De Stichting Veteranen Search Team is een vrijwilligersorganisatie met ruim 650 getrainde vrijwilligers, die per regio ingezet kunnen worden. Per kalenderjaar worden er, in samenwerking met de Politie, 9 trainingsdagen georganiseerd. De trainingsdagen bestaan uit een mix van theorie en praktijk. Naast de trainingsdagen zijn er diverse ontmoetingsmomenten om een inzet te evalueren of sociaal samen te komen. 

Stichting Veteranen Search Team heeft eigen in veteranen gespecialiseerde nuldelijnsondersteuners. 

Zeer recent zijn een 50 tal VST-leden, samen met 50 hondengeleiders, actief geweest bij een zoekactie in het duingebied bij Castricum. Deze actie was de 4de politie geleide inzet in het nog jonge bestaan van de stichting.

De Stichting VST is een Stichting zonder winstoogmerk.

Stichting Veteranen Search Team ondervindt grote logistieke hinder wegens gebrek aan gedegen transportcapaciteit voor de materialen naar een zoekactie of trainingsdag en opvoer van voeding op een zoekdag. Een bedrijfsauto zou de operationele paraatheid van VST zoekacties enorm vergroten.

Wij hopen dat u ons probleem onderkent en ons wilt ondersteunen met een bijdrage.

Namens alle vrijwilligers,

Dank!

  • Bij overschrijding van het streefbedrag zal dit geinvesteerd worden in materiaal ten behoeve van de stichting.

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

80 donaties
€ 2.600,00
Doel: € 10.000,00
26%

Deze actie is gesloten.