Life Changing operatie in Amerika voor Marine

Life Changing operatie in Amerika voor Marine | Geld inzamelen
 
 

(For the English version, please see below)

Lieve vrienden, familie & onbekenden, 

We zijn deze crowdfund actie gestart om onze moeder te helpen aan een operatie in Amerika, om zo haar leven terug te krijgen. 

Vijf jaar geleden heeft onze moeder in Groningen een operatie gehad. Er is toen een Ajust bandje in haar lichaam geplaatst,wat ervoor moest zorgen dat een hoop lichamelijke klachten zouden verdwijnen. Echter, gebeurde het tegenovergestelde. 

Na het plaatsen van het bandje ervaarde ze een lichte pijn in haar rug. Deze pijn werd steeds erger met de maanden die verstreken. Elke keer als ze terug ging naar de chirurg werd haar verteld. ''Je bent gezond! Er is niks aan de hand'' Haar klachten werden elke keer genegeerd. 

Na meerdere keren aandringen werd er een MRI scan gemaakt. Hierop was niets te zien en weer werd haar verteld dat er niks aan de hand was. Mariné voelde zich niet serieus genomen, aangezien de pijn toen niet alleen bij haar rug aanwezig was, maar inmiddels ook was uitgestraald naar haar benen.      

De afgelopen vijf jaren is onze moeder van het kastje naar de muur gestuurd. Afspraak na afspraak, maar elke keer kon niemand haar helpen. Inmiddels is de pijn zo erg geworden dat onze moeder (net oma geworden) normale dagelijkse activiteiten niet meer kan uitvoeren. 

Tijdens de laatste afspraak werd de pijn van onze moeder eindelijk erkend: ''Misschien is er toch iets mis gegaan, maar wij kunnen het bandje er niet meer uithalen. Dit is te risicovol'' 
Ze kreeg te horen dat ze was uitbehandeld en dat ze alleen nog een prik konden geven, om de zenuw in haar rug uit te schakelen. 

Met andere woorden: ''Je moet leren leven met de pijn'' 
Hier gaan wij niet mee akkoord en daarom komen wij in actie!

De gezondheid van onze moeder gaat elke dag een stukje achteruit. Op het internet zijn verhalen te lezen over vrouwen die zelfs in een rolstoel zijn beland, anderen zijn overleden aan de klachten of aan de depressie die is onstaan door de eindeloze pijn. 

Wij hebben in het Mercy Hospital St. Louis, Amerika een chirurg gevonden: Dr. Veronikis. Deze chirurg is gespecialiseerd in het verwijderen van TVT, Ajust en alle andere bandjes. Dit doet hij elke week om vrouwen met klachten hun leven weer terug te geven. 

Dr. Veronikis kan onze moeder op 24 augustus 2023 opereren. Dit is een operatie die 2.5 uur duurt en $16.700 dollar kost. 

Onze ouders hebben vroeger alles opgegeven, zodat mijn broer en ik een goede toekomst zouden hebben. Nu is het tijd dat wij voor haar klaarstaan! 

Wij willen jullie vragen om mee te helpen de reis, het verblijf & operatie mogelijk te maken. Hiervoor hebben wij ongeveer €20.000,- nodig.

Alle donaties helpen. Wij hopen met jullie hulp en steun te laten zien dat ze er niet alleen voor staat en dat er mensen zijn,die bereid zijn om haar te helpen, haar leven terug te krijgen. 

Onze dank is groot! 

Sako & Narek Gatsjatrjan



----------------------------------------------------------------------------------------

Dear friends, family, and strangers,

We have started this crowdfunding campaign to help our mother get a surgery in America to get her life back.

Five years ago, our mother underwent surgery in Groningen, the Netherlands. An Ajust band was implanted in her body, which was supposed to help reduce a number of physical symptoms.

After the band was placed, she began to experience a slight pain in her back. This pain got worse with each passing month. Each time she returned to the surgeon, she was told, ''You're healthy! There is nothing wrong.'' Her complaints were dismissed every time.

After insisting multiple times, an MRI scan was finally performed. It showed nothing, and once again, she was told there was nothing wrong. Mariné didn't feel taken seriously by the doctors, as the pain had now spread from her back to her legs.

Over the past five years, our mother has been sent from pillar to post. Appointment after appointment, but each time, no one could help her. The pain has now become so severe that our mother (who just became a grandmother) can no longer perform normal daily activities.

During the last appointment, our mother's pain was finally acknowledged: ''Maybe something did go wrong, but we can't remove the band anymore. It's too risky.'' She was told she was out of treatment options, and that they could only give her an injection to deactivate the nerve in her back.

In other words: ''You have to learn to live with the pain.''

We do not accept this and that's why we are taking action!

Our mother's health is declining a little every day. On the internet, there are stories of women who ended up in a wheelchair. Others have died from their symptoms or from the depression caused by the endless pain.

We've found a surgeon located in the Mercy Hospital St. Louis, America: Dr. Veronikis. This surgeon is specialized in removing TVT, Ajust, and all other types of bands. He does this every week to help women regain their lives. Dr. Veronikis can perform a surgery on our mother on the 24th of August 2023. This is a 2.5-hour surgery that costs $16,700.

Our parents gave up everything in the past so that my brother and I could have a good future. Now it's time for us to be there for her. We ask you to help make this trip, stay, and surgery possible. We need about €20,000 to make all this possible.

All donations help. With your help and support, we hope to show that she's not alone and that there are people who are willing to help her regain her life.

Our gratitude is immense!

Sako & Narek Gatsjatrjan

Sako Gatsjatrjan
24-08-2023

Lieve Vrienden, Familie en Onbekenden,

Door jullie steun en donaties is het mogelijk geworden om onze moeder in Amerika te krijgen.

Afgelopen zaterdag is ze samen met mijn broer in Sain Louis aangekomen.

Gisteren heeft ze de voorbereiding gehad voor de operatie en vandaag om 13:30 Amerikaanse tijd zal ze geopereerd worden door Dr. Veronikis!

Namens onze hele familie wil ik jullie bedanken voor de steun, donaties, het delen van onze actie, maar ook alle bemoedigende woorden!


271 donaties
€ 10.206,00
Doel: € 21.600,00
47%

Deze actie is gesloten.