Liefdesmissie op Lesbos

Liefdesmissie op Lesbos | Geld inzamelen
 
 
Help jij mee? Een ontbijt een glimlach en heel veel liefde voor vluchtelingen op Lesbos.

*English version below*

Mijn missie?  ‘op missie gaan’ én de liefde vieren! 

Ik, Marjolein zal 31 december 2017 vertrekken naar het Griekse eiland Lesbos om als vrijwilliger mee te helpen op het vluchtelingenkamp Kara Tepe. Dit doe ik via Stichting Because We Carry.

Because We Carry gelooft dat je zelf de verandering moet zijn die je graag ziet in de wereld. Voor mij is het tijd voor verandering...

In de zomer van 2015 was ik werkzaam op het eiland Kos als reisleidster. Wellicht kan je de nieuwsberichten nog wel herinneren hoeveel mensen er toen per boot aankwamen op het eiland.

Het beeld van al die tentjes langs de boulevard in Kos Stad heeft op mij enorme indruk gemaakt. Het was een bizarre mix van 2 werelden. Het gekrioel van 2 soorten 'toeristen' door elkaar. Aan de ene kant de 'normale' toeristen en aan de andere kant de vluchtelingen. Het riep op dat moment veel onmacht bij mij op.

Sinds dat moment ben ik diverse hulporganisaties gaan volgen waaronder de Stichting Because We Carry. Zij hebben op mij zoveel indruk gemaakt door met hun daadkracht in Augustus 2015 naar Lesbos te gaan. In hun bagage: 1000 gedoneerde draagdoeken voor moeders met kleine kinderen op de vlucht. Het respect wat ik voor deze meiden heb is groot. En daar wil ik graag onderdeel van uitmaken.

Met hun motto #nietlullenmaarpoetsen is het nu mijn tijd om te helpen op Lesbos! De behoefte aan hulp verschilt per dag, je kunt denken aan helpen bij het verzorgen van het ontbijt, spelen met de kindjes, een luisterend oor bieden tot helpen bij orde scheppen in de opslag. Maar wat ik vooral wil brengen is een glimlach, respect, hoop en liefde héél véél liefde. Net als ik staat Because We Carry voor daadkrachtige naastenliefde. 

Om mijn week op Lesbos te kunnen financieren heb ik jouw hulp nodig. Elk team is namelijk zoveel mogelijk financieel zelfstandig en brengt het weekbudget van die week zelf in (€8000). Jouw steun kan ik daarbij goed gebruiken. Alle financiële steun is welkom klein of groot. Het maakt allemaal niet uit als het maar vanuit je hart komt om mij mijn liefdesmissie te kunnen realiseren.

Alvast bedankt voor jouw gift en ik wens je een liefdevolle december maand toe!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

My mission? 'Go on a mission' and celebrate love!

I, Marjolein will leave on December 31st  2017 to the Greek island of Lesbos to help as a volunteer at the refugee camp Kara Tepe. I do this through the Foundation Because We Carry.

Because We Carry believes that you must be the change that you like to see in the world. For me it's time for a change ...

In the summer of 2015, I worked on the island of Kos as a tour guide. Perhaps you can still remember the news reports how many people arrived by boat on the island.

The image of all those tents along the bouvelard in Kos City made a huge impression on me. It was a bizarre mix of 2 worlds. The shuffling of 2 types of 'tourists' together. On the one hand the 'normal' tourists and on the other the refugees. It called up a powerless feeling at that time.

Since then I have been following various NGO's including the Foundation Because We Carry. They impressed me so much by going to Lesbos with their decisiveness in August 2015. In their luggage: 1000 donated slings for mothers with small children on the run. The respect I have for these girls is huge. And I want to be part of that family.

With their motto #nietlullenmaarpoetsen, it is time for me to help the refugees on Lesbos! The need for help varies per day, you can think of helping to take care of breakfast, playing with the children, offering a listening ear to help create order in storage. But what I especially want to bring is a smile, respect, hope and love very much love. Like me, Beacuse We Carry stands for decisive charity.

To finance my week at Lesbos I need your help. Every team is financially independent as much as possible and brings in the weekly budget for that week (€8000). I can use your financial support. Big or small everything is welcome!. It doesn't matter as long it comes from your heart to allow me to realize my mission.

Thank you for your support and I wish you a loving December month!

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

53 donaties
€ 1.585,00
Doel: € 2.500,00
63%

Deze actie is gesloten.