Laatste nieuwe herinneringen voor Fabian Kasander

Laatste nieuwe herinneringen voor Fabian Kasander | Geld inzamelen
 
 

Laatste nieuwe herinneringen voor Fabian Kasander 

(For English, see below)

  
Wij -buren, vrienden en familie- van Fabian Kasander zijn dit initiatief gestart omdat we ontzettend graag nog een laatste wens in vervulling willen laten gaan voor Fabian en zijn gezin. 
  
We kennen Fabian als een levensgenieter met het hart op de juiste plek, die bovendien een ontzettend lieve echtgenoot en een lieve vader is voor zijn drie kinderen. Maar genieten van het leven zit er helaas niet meer in; niet voor lang althans. Wat afgelopen zomer begon als -op het eerste oog- onschuldige klachten, mondde in oktober uit in een ernstige levensverwoestende diagnose: ALS. 
 
ALS is een ongeneeslijke progressieve zenuw/spierziekte die leidt tot spierzwakte en verlamming. De levensverwachting na diagnose is gemiddeld 3 jaar.  
 
De diagnose ALS te krijgen op een leeftijd van 46 jaar sloeg in als een bom, de grond zakte onder onze voeten vandaan. Onze lieve buurman, vriend, maar ook man van Maartje en vader van hun zoon Mathijs (17) en dochters Fenne (15) en Lieke (13), heeft wellicht niet lang meer te leven. Zijn levenskwaliteit holt achteruit, bewegen en praten wordt steeds moeilijker en de kans dat Fabian zijn kinderen niet meer volwassen zal zien worden, wordt groter en groter. 
  
Beter worden kan helaas niet meer. Maar er is één ding wat wij Fabian, zijn vrouw en kinderen nog wél hopen mee te kunnen geven: nieuwe, laatste herinneringen. 
  
Om dit lieve gezin alsnog een laatste -zo zorgeloos mogelijke- reis samen te kunnen laten maken, komen wij graag in actie zodat Fabian zijn leven zo mooi mogelijk kan afsluiten en zijn kinderen nieuwe herinneringen met hun vader kunnen maken, die ze hun leven lang kunnen koesteren. 
  
We zijn je ontzettend dankbaar wanneer je Fabian en zijn gezin wil helpen om deze laatste wens mogelijk te maken. Met iedere euro zijn we weer een stapje dichterbij en kunnen we er samen voor zorgen dat we deze wens in vervulling kunnen laten gaan. 
  
Namens Fabian, zijn gezin en ons: bedankt! 
Buren Vrienden Familie van Fabian 

----

Last New Memories for Fabian Kasander


We - neighbours, friends, and family of Fabian Kasander - have initiated this effort because we sincerely wish to fulfil one last wish for Fabian and his family.


We know Fabian as someone who enjoys life, with a heart in the right place, and, moreover, a very loving husband and father to his three children. But sadly, enjoying life is no longer an option; at least, not for long. What began as seemingly innocent complaints last summer turned into a severe, life-devastating diagnosis in October: ALS.


ALS is an incurable progressive nerve/muscle disease that leads to muscle weakness and paralysis. The average life expectancy after diagnosis is around 3 years.


Receiving the ALS diagnosis at the age of 46 hit us like a bombshell; the ground beneath our feet crumbled. Our dear neighbour, friend, but also husband to Maartje and father to their son Mathijs (17) and daughters Fenne (15) and Lieke (13) may not have much time left. His quality of life is deteriorating rapidly, and movement and speech are becoming increasingly difficult. The possibility that Fabian won't live to see his children become adults is growing.

Unfortunately, there's no chance of recovery. But there is one thing we hope to give Fabian, his wife, and children: new, lasting memories.


To make it possible for this lovely family to have one last - as carefree as possible - journey together, we're taking action to ensure Fabian can conclude his life as beautifully as possible and create new memories with his children that they can cherish throughout their lives.


We would be incredibly grateful if you would consider helping Fabian and his family make this last wish a reality. With every euro, we come one step closer, and together, we can ensure that we make this wish come true.


On behalf of Fabian, his family, and us: thank you!
Neighbours, Friends, and Family of Fabian

Crowdfundingfunding Fabian
02-12-2023

(For English, see below)

Wij zijn nu 3 weken online, en onze stoutste dromen komen uit. Wie had dit durven dromen, zoveel lieve mensen, vrienden, familie, kennissen, bekenden en zelfs onbekenden die ons gesteund hebben.

Door alle lieve donaties hebben we nu een reis kunnen boeken voor Fabian en zijn gezin, naar New York, waar Fabian heel graag nog naar toe wilde gaan. Helaas staat de dollar nagenoeg gelijk aan de euro, en is daardoor alles heel duur. Dus met andere woorden, we zijn er nog niet.

We willen ze graag zoveel mogelijk laten zien van New York, waar nodig in aangepaste vorm zoals de huur van een rolstoel, maar daar hangt een prijskaartje aan vast……

Buren Vrienden Familie van Fabian.

 

          Hartverwarmend, ondanks onze situatie, doet het ons heel goed dat zoveel mensen met ons meevoelen en ons willen steunen.
          Wij zijn iedereen heel erg dankbaar dat we deze mooie herinneringsreis mogen maken.

          Veel liefs,
          Fabian, Maartje en de kinderen.

 

We're now three weeks into being online, and our boldest dreams are turning into reality. Who could have imagined this? So many kind-hearted people – friends, family, acquaintances, and even strangers – have supported us.

Thanks to all the generous donations, we've managed to arrange a trip for Fabian and his family to New York, a place he's been longing to visit. Sadly, the dollar's value is almost on par with the euro, making everything there quite expensive. In essence, we're not quite there yet.

Our aim is to show them as much of New York as possible, with necessary adjustments like renting a wheelchair. But, as you know, these accommodations come at a cost...

Neighbors, friends, and family of Fabian.


          It warms our hearts that amidst our situation, so many people empathize with us and want to lend a helping hand.
          We are immensely  grateful to each and every one of you for enabling us to embark on this beautiful journey of creating lasting memories.

          With heartfelt gratitude,   
          Fabian, Maartje, and the children.


486 donaties
€ 16.445,00
Doel: € 25.000,00
65%