Koranles Culemborg | Geld inzamelen
 
 

Koranles Culemborg

Doorlopende liefdadigheid sadaka het verzorgen van koranlessen in Culemborg.

As-Salamoe’laikum wa rahmatullahi wa barakatuh,


Wij willen op korte termijn aan de slag met het verzorgen van koranlessen in Culemborg. De Bedoeling is dat wij beginnen met het aanbieden van lessen voor broeders vanaf 16 jaar en ouder en in de toekomst uitbreiden naar zusters en kinderen. Wij beginnen met 2 keer per week en hopen dat ook uit te breiden naar dagelijkse activiteiten. Om de nodige voorbereiding te treffen hebben wij een startkapitaal nodig en daarom doen wij nu beroep op onze gemeenschap. Zonder donateurs zal het verzorgen van koranlessen helaas niet mogelijk zijn.

 
Ons doel is om voldoende les aan te bieden zodat een leerling zich in Nederland kan ontwikkelen tot een hafid (iemand die de gehele Koran kent). Wij streven ernaar dat een leerling per jaar 5 a 10 hoofdstukken kan memoriseren volgens de lesmethode die wij gaan hanteren. Uiteraard zullen er uitzonderingen zijn.

 
Om dit initiatief tot een succes te brengen willen wij o.a ervoor zorgen dat de lessen laagdrempelig zijn door een kleine eigen bijdrage te vragen van de student en een bijdrage van onze gemeenschap.

 
Wij hebben een religieuze en maatschappelijk rol te vervullen nu en in de toekomst voor de (moslim)gemeenschap. Om deze te blijven vervullen hebben we uw steun hard nodig. Wij doen dan ook een beroep op elke moslim/individu in Culemborg of daarbuiten om een bijdrage te leveren aan onze moskee .Immers buiten Allah is er niemand op wiens hulp wij kunnen rekenen, behalve op onze geliefde broeders en zusters.

 
De profeet, vrede zij met hem, zegt hierover het volgende: “Een ieder die een goede Sunnah in de Islam heeft geïntroduceerd, krijgt de beloning daarvoor en ook de beloning voor het feit dat anderen dit navolgen, zonder dat er iets van de beloning van diegene die de sunnah navolgen afgaat”


In een andere Hadith wordt het volgende vermeldt:“Touba (blijde tijding) voor diegene die een sleutel is tot het goede en een slot voor het kwade”

Wilt u behoren tot een van deze mensen? Dit is dan uw kans: Geef deze actie door aan uw naasten en wie weet bent u de sleutel waardoor mensen worden overtuigd. En insha’Allah zal Allah u hier rijkelijk voor belonen.

Beloning voor schenkingen

Om een beter beeld te geven over de hoeveelheid beloningen die u al voor een kleine bijdrage kunt krijgen hebben wij een aantal verzen/ahadith verzameld hierover.

Onze Boodschapper (vrede en zegeningen met hem) zei: “Als een man sterft, komen zijn goede daden tot een eind, behalve drie: Doorgaande liefdadigheden, profijtvolle kennis en een rechtvaardige zoon die voor hem zal bidden.” Overgeleverd door Muslim, 3084.

Waarlijk, mijn Heer vergroot en bekrimpt het levensonderhoud voor wie Hij wil van Zijn dienaren. En wat gij ook (weldadig) besteedt, Hij zal het teruggeven en Hij is de beste Voorziener… (soerat Saba: 39)

“Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, en die de Salaat onderhoudt en de Zakat geeft en die niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleiden zullen behoren”. (Surah At-Taubah  9:18)

 

Moge Allah u met het goede belonen.

 
Initiatiefnemer van dit project is Kamal Benmoghyt woonachtig in Culemborg. Lessen zullen aangeboden worden in moskee taqwa te Culemborg. Voor eventuele verificaties verzoek ik u contact op te nemen met het bestuur van moskee taqwa.

 
Doneren kan tijdelijk op:

 
NL98rabo0110419308

K.benmoghyt

Omschrijving: koranlessen Culemborg

 
*Voor vragen kunt u contact opnemen met Kamal Benmoghyt 0620959950Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

144 donaties
€ 3.465,00
Doel: € 5.000,00
69%