Klokkenluider onder zware druk

Klokkenluider onder zware druk | Geld inzamelen
 
 

Sinds vele jaren word ik tegengewerkt, en dat is nogal een 'understatement', omdat ik kinderhandel aankaartte. Kinderhandel voor adoptie.  Door private adoptieburo's. Dit kostte me mijn baan, mijn 'normale' leven. 

Hierachter zitten invloedrijke mensen. Zo invloedrijk dat ze mijn ontslag bij de Europese Commissie hebben bewerkstelligd in 2018. 

Dankzij de unaniem door de Tweede Kamer aangenomen motie Omtzigt, ben ik met TERUGWERKENDE kracht met vervroegd pensioen gestuurd. Tsja, alsof dat normaal is. De Europese Commissie weigert mij te erkennen als klokkenluider...  Dat betekende wel een behoorlijke financiele aderlating.

Werk gerelateerde reizen, kosten voor beveiling en juridische kosten. 

Hoe naar ik het vind, heb ik nu toch besloten tot 'fundraisen'. 

Samen sterk, toch? 

Bij voorbaat dank, 

Roelie


Roelie Post
25-04-2024

Fundraisen voor beveiliging en juridische procedures, advocaatkosten

De Nederlandse regering heeft mij in 2019 wel erkend als klokkenluider, maar de Europese Commissie weigert haar die status te verlenen.

Na de unaniem aangenomen motie Omtzigt weigerde de verantwoordelijke EU Commissaris, de heer Frans Timmermans, mee te werken aan een fatsoenlijke oplossing. De kwestie Roelie Post vond hij te politiek gevoelig. 

Ook erkenning door het Nederlandse Huis voor de Klokkenluiders, op verzoek van MP Marc Rutte, mocht niet baten. De Europese Commissie's voorzitter Ursula von der Leyen, geeft geen krimp.

Het Belgische EU voorzitterschap, waar ik procedureel me nog tot kon wenden, stuurde me terug naar MP Rutte. De cirkel is rond. 

Niet alleen heeft dit geleid tot enorme schulden. Ook kosten voor o. a. beveiliging.   

Wat nu rest is het voeren van een aantal processen. Niet alleen voor gerechtigheid, maar vooral om aandacht te vragen voor het onrecht dat kinderen en families wordt aangedaan door kinderhandel onder het mom van kinderbescherming.

Hoe naar ik het ook vind, in de nabije toekomst komen er juridische stappen tegen de verantwoordelijken.

Dank voor uw hulp.
#SamenSterk

https://deanderekrant.nl/nieuws/de-keerzijde-van-adoptie-2024-04-19


Roelie Post
18-03-2023

De druk op me neemt toe.  
Ondanks recente erkenning door het Huis voor de Klokkenluiders, blijft de Europese Commissie volharden in ontkenning.
Alleen red ik het niet. Beveiliging, juridische bijstand.  

Veel dank. #SamenSterk

Hier een link naar interview van gisteren.


Krijgt de toeslagenaffaire een nog donkerder rand? | Gesprek met Roelie Post

https://www.youtube.com/watch?v=m_fSLvzS26k&t=29s. 


Roelie Post
01-02-2023

Mijn dank voor de vele donaties. 

Ondanks een investering van zo'n 15.000 euro in beveiliging gaan de intimidaties door. 

Vanwege het wegkijken van de autoriteiten vrees ik het ergste en moet verder investeren in mijn veiligheid. 

Hiervoor vraag ik uw hulp.

https://twitter.com/roelie_post/status/1620780835501907968


Roelie Post
28-01-2023

Ondanks de unanieme steun door de Tweede Kamer en de brief van het klokkenluidershuis blijft mijn situatie penibel.

Voortdurende bedreigingen.

En recente rechtszaak waarbij aan de orde is of men het adoptiesysteem kinderhandel mag noemen.

I heropen daarom, met een zwaar hart, deze doneeractie.

Meer beveiliging en meer van dat soort zaken. Samen sterk, voor onze kinderen.


Roelie Post
03-02-2022

De bank heeft net het probleem 'opgelost'. 
Ineens. 

Zonder alle publieke aandacht was dit, denk ik, niet gebeurd. 

De grote solidariteit die ik ervaarde de laatste dagen betekende dat ik het financieel redde. 
Bovenal: het gaf me enorme morele steun, de kracht om door te gaan. 

Het nog resterende geld zet ik apart, voor de komende advocaatkosten...

Dank! 614 donaties
€ 21.225,00
Doel: € 25.000,00
84%