Kinderen van Fületelke Roemenië

Kinderen van Fületelke Roemenië | Geld inzamelen
 
 
Help met ons deze 25 kinderen aan warme maaltijden.

Sinds meer dan een jaar is er contact met mevrouw Enikö Rozsa in een klein plaatsje 26 km ten zuiden van Tirgu Mures.

Enikö (47) is een ex-onderwijzeres basisschool, die vanwege een ernstige ziekte niet meer in staat is om te werken. Het kalk in haar botten wordt afgebroken waardoor bv. de tanden en kiezen snel slijten en uitvallen maar ook haar bottenstelsel verzwakt. Ze heeft hiervoor wel medicijnen maar die zijn niet in staat om de afbraak aan te vullen.

Zij moet rondkomen van een uitkering aangevuld met een klein pensioen van haar 18 jaar geleden overleden echtgenoot. Sindsdien woont zij bij haar moeder in huis.

Zij vertelde mij dat ze zich erg betrokken voelt bij de leefomstandigheden in Fületelke. De inwoners daar leven onder zeer slecht omstandigheden en kunnen nauwelijks voorzien in hun eigen levensonderhoud. De kinderen krijgen niet of nauwelijks te eten en het eten wat ze krijgen bevat onvoldoende bouwstoffen. Daarom heeft zij de zorg op zich genomen om voor de 25 kinderen (0-14 jaar) te zorgen. Zij geeft naast 1x een warme en 2x een koude (brood)maaltijd in de week ook rekenen, taal, respect en omgang jongens en meisjes aan hen. Tevens verstrekt Enikö zeep, tandpasta, tandenborstels en andere hygiënemiddelen en leert ze de kinderen hiermee om te gaan. Dit alles op vrijwillige basis en betaald uit eigen zak.

Onze statuten staan niet toe om haar rechtstreeks te helpen. Giften die op haar naam binnenkomen op onze rekening mogen wij wel doorgeven en op deze manier kunnen wij Enikö legaal ondersteunen. Daarom willen wij een beroep op u doen of u iets voor uw rekening wilt nemen en haar op deze manier een hart onder de riem te steken.

In overleg met Eniko komen we tot een calculatie dat het geven van eten/drinken/kinderkleding aan 25 kinderen omstreeks € 250,-- per maand zal gaan kosten. We willen dan 2x per week een warme maaltijd verstrekken. Dit is € 1,25 per maaltijd!!

In overleg met een betrokken (vertrouwde) huisarts is afgesproken dat hij zorgdraagt voor de zorg en de medicijnen. Dit zijn voornamelijk antibiotica. Voor de medicijnen moet wel een eigen bijdrage betaald worden. Hij schat dat de kosten hiervoor rond de honderd euro per jaar liggen voor alle kinderen. Zijn werk doet hij belangeloos.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

2 donaties
€ 50,00

Deze actie is gesloten.