Inzamelingsactie Stichting Little Tigers

Inzamelingsactie Stichting Little Tigers | Geld inzamelen
 
 
Help Stichting Little Tigers de winter door

Gaat het lot van zwerfkatten jou ook aan het hart? Little Tigers kan alle steun gebruiken!

Wil je een kat een nieuwe kans geven op een mooi leven? Daarmee help je om hun primaire doel te bereiken: zorgen voor een liefdevol thuis in Nederland voor zwerfkatten uit Spanje, Roemenië en Bulgarije. 

Iedere euro kunnen ze hard gebruiken, elke donatie is meer dan welkom en word zeer op prijs gesteld

Little Tigers is een stichting zonder winstoogmerk. Dit houdt in dat alle financiële middelen worden gebruikt voor het steunen van de activiteiten rondom het welzijn van zwerfdieren.

 

Met jouw steun kunnen ze zich blijven inzetten om het leven van katten die soms onder erbarmelijke omstandigheden leven structureel te verbeteren, omdat er geen enkele hulp vanuit de overheden komt. Ze kunnen met donaties bijdragen aan onder andere de aanschaf van voedsel, medische zorg en de verbetering van huisvesting van opgevangen katten. Ook financieren ze sterilisatie- en castratie acties om de groei van de zwerfkattenpopulaties te beperken. Daarnaast dragen ze zorg voor het transport van adoptiekatten naar Nederland en de verzending van donaties in natura.

Ze hebben onze steun nodig, want ze willen zich blijven inzetten!

Namens de "kleine tijgers" bedankt 11

 

 

Hieronder kun je lezen wat voor geweldig werk ze verzetten:

https://www.littletigers.eu

Little Tigers

Dieren asielen in Spanje blijven op alle niveaus verstoken van subsidie van de overheid. Alle kosten moeten worden opgebracht door de vrijwilligers die er werken en door donateurs die hun zaak steunen.

.

Little Tigers stelt zich ten doel om zoveel mogelijk zwerfkatten in Spanje te helpen. Ze worden bij voorbeeld van de straat gehaald of uit het gemeenteasiel (ofwel dodingstation!) gered. Ook ondersteunen we programma’s om zwerfkatten te laten castreren/steriliseren. Samen met vrijwilligers in Spanje proberen we een goede oplossing voor hen te vinden. Dit kan o.a. inhouden dat we een nieuwe Thuis zoeken voor de katten (in Spanje of in Nederland/België) en dat we vrijwiligers helpen om door te gaan met het redden van katten, die anders, als gevolg van menselijke verwaarlozing en onverschilligheid, in zo’n asiel terecht zouden komen.

Waarom is Little Tigers nodig?

Little Tigers werd opgericht door Loes de Vries, Lisa Gilson en Richard Kramer. Zij zagen de noodzaak om gezonde en adopteerbare gezelschapsdieren te redden, die anders bestemd zouden zijn voor euthanasie. Lisa heeft de naam bedacht en haar man ons logo. Zij worden bijgestaan door een groep vrijwilligers, die allen hun eigen rol vervullen: Ineke Bil, Jolanda Lakerveld en nog vele anderen.

Al gauw bleek, dat het laten adopteren alleen geen oplossing is voor de problemen in de Zuid Europese landen rondom zwerfdieren. Vele dieren leven onder slechte, en vaak levensgevaarlijke, omstandigheden. Dit resulteert dan in veel gewonde dieren. Daarnaast zijn de meeste van de zwerfdieren niet gecastreerd of gesteriliseerd, waardoor ze zich ongebreideld kunnen voort planten en daarmee de problemen alleen maar vergroten.

Het grote manco is, dat het in die landen ontbreekt aan een gestructureerd dierenwelzijnsbeleid en helemaal waar het betreft het steunen van georganiseerde vrijwilligers, die proberen om deze problemen aan te pakken. Erger nog, deze organisaties worden, vaak met medewerking van de overheid, tegen gewerkt door belangengroeperingen, die in de activiteiten van deze organisaties een bedreiging zien van hun inkomsten. Het gaat hierbij dan om o.a. dierenartsen, houders van officiële dieren asiels enz.

Logisch, dat Little Tigers zich dan ook heeft gewaagd, aan de volgende stap: het inzamelen van gelden en goederen om de organisaties in Zuid Europa, die zich inzetten, om deze katten een dierwaardig bestaan te bieden, met raad en daad bij te kunnen staan. Niet alleen om de leefomstandigheden te verbeteren, maar om de problemen van de overbevolking aan te pakken. Naast deze inzamelacties zijn wij ook samenwerkingsverbanden aan gegaan met o.a. Stichting Dierennood in Nederland en Spanish Stray Cats in Spanje. Op die manier verzamelen we ter zake kundige expertise en lokale kennis, om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken.

Onze Missie

Little Tigers verplicht zich om de gezondheid, veiligheid en kwaliteit van leven te verzekeren van gedumpte- en zwef- katten en honden in de gebieden rond La Linea, Los Barios en andere gebieden in Spanje, waar Little Tigers contacten heeft, in Constanta en andere steden in Roemenië en in andere landen waar we kunnen helpen, alsmede in Nederland.

Derhalve zorgen we voor vervoer van katten (en incidenteel honden), die in gevaar verkeren, naar een veilige plek, een foster-huis of een goed en vertrouwde dierenopvang, waar ze goed verzorgd en beschermd zullen worden. De volgende stap is het zoeken naar permanente adressen voor de daarvoor geschikte katten (en incidenteel honden). Het merendeel van deze adressen zullen in Nederland en België worden gevonden, maar andere landen zijn eveneens mogelijk. Eveneens behoort daarbij het direct en indirect ondersteunen van acties om de thuisloze dieren te laten castreren/steriliseren, om hiermee de overbevolking van zwerfdieren tegen te gaan, en, hopelijk, op een geven moment te beëindigen.

Ons Actieplan

Dit is ons plan voor dit en de komende jaren:

Campagnes ten behoeve van het steriliseren/castreren van dieren, om daarmee de overbevolking te doen afnemen en uiteindelijk te beëindigen;Dit is regelmatig nodig, maar vooral in de lente;Transporten naar Nederland, om te voorkomen dat dieren worden geëuthanaseerd, en deze aan een veilig Thuis helpen;Dit is een doorlopende activiteit;Bij voldoende aanbod van adopties en opvangadressen, en we de gelegenheid hebben, verzorgen we een uitgebreid transport over de weg, om meer dieren van euthanasie te redden;Indien mogelijk, zal dit twee maal per jaar worden uitgevoerd.Inzamelen van kattenvoer en andere materialen, die nodig zijn voor de verzorging van katten, en deze naar Spanje verzenden; Dit is een doorlopende activiteit;

 

Eric
07-02-2019

Iedereen enorm bedankt voor de donaties tot nu toe ❤❤❤❤❤

De actie loopt nog door dus donaties groot of klein blijven meer dan welkom en komen 100% ten goede van de stichting en de dieren ❤

De stichting Little Tigers  kan mede door jullie gulle donaties doorgaan met hun geweldige werk, bedankt daarvoor, ook namens de 'kleine tijgertjes' ❤🐈❤🐈❤🐈


10 donaties
€ 185,00

Deze actie is gesloten.