Ik wil graag naar het advanced level!

Ik wil graag naar het advanced level! | Geld inzamelen
 
 
Help Kiggundu Nicholas om zijn studie te vervolgen!

Ik studeer graag en ik ga beginnen met de tweede term van mijn studie, mijn resultaten zijn heel goed. Kunt U mij helpen?

Lieve mensen, ik groet U bescheiden, maar in naam van God die ons tot nu toe in leven heeft gehouden.
Ik ben Kiggundu Nicholas, 18 jaar oud. Ik leef momenteel in een weeshuis met de naam “Garden of Gods children”. Nadat ik als kleine jongen met mijn broer bij mijn ouders leefde, werd ik dakloos. Mijn ouders zijn beiden overleden helaas. Mijn jongere broertje is ook overleden door de erbarmelijke omstandigheden van het leven op straat. Ik werd opgepikt door Kakande Dalvin, die eerst zelf ook op straat leefde, maar die zich over ons ontfermde en een weeshuis stichtte. Ik ben hem zeer dankbaar dat ik een dak boven mijn hoofd heb gekregen en ook regelmatig te eten heb. Ook ben ik naar school gegaan, eerst de primary school en daarna de secondary school. Daar heb ik ongeveer 4 jaar lessen kunnen volgen. Toen kon dat nog gefinancierd worden, maar op dit moment is dat helaas niet mogelijk. Dit betekent dat ik op dit moment mijn studie niet kan vervolgen. Het weeshuis kan dit niet bekostigen.Ik studeer graag en heb de ambitie om ICT master te worden. Dus het is absoluut niet mijn keuze om te stoppen met de studie, maar door gebrek aan hulp is er geen andere mogelijkheid.
Veel heb ik aan God te danken, met zijn hulp en die van Kakande Dalvin ben ik er in geslaagd tot niveau senior 3 te komen. Ik zou zielsgelukkig zijn als ik met mijn studie verder zou kunnen gaan.Indien ik gesponsord wordt zal ik mijn kansen zeker benutten.
Ik vraag U vriendelijk om mij te steunen. Lieve vrienden, U bent bij mij altijd welkom en moge God U overvloedig zegenen.


Heel hartelijk dank! Mukisa Nicholas.

 

 

Help Kiggundu Nicholas zijn studie te vervolgen met het advanced level!

Who wants to help Mukisa Nicholas go back to school!

Dear people, I greet you humble, but in the name of God who has kept us alive so far.
I'm Mukisa Nicholas, 18 years old. I am currently living in an orphanage called "Garden of Gods Children". After living with my parents as a little boy, I became homeless. My parents have both died. My younger brother is also deceased by the terrible conditions of life on the streets. I was picked up by Kakande Dalvin, who first lived on the street himself, but who cared about us and founded an orphanage. I am very grateful that I have got a roof over my head and also have a regular meal. I also went to school, first primary school and then secondary school. I have been able to attend classes for about 4 years. At that time, that could still be financed, but unfortunately it is not possible at the moment. This means that I can not pursue my studies at this time. The orphanage can not afford this. I like to study and have the ambition to become an ICT master. So it's definitely not my choice to quit the study, but by lack of help there is no other possibility.
Many thanks to God, with his help and that of Kakande Dalvin I managed to get to zero level. I like to follow now the advanced level of the secondary school. I would be so happy if I could continue with my studies. If I get sponsored, I will definitely take advantage of my chances.
I kindly ask you to support me. Dear friends, You are always welcome to me and may God bless you abundantly.

Thank you very much! Kiggundu NicholasEr zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

10 donaties
€ 640,00
Doel: € 5.000,00
12%

Deze actie is gesloten.